Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Teatteri
Taivalkosken näyttämöllä kuullaan maaliskuussa muun muassa Turmion Kätilöitä, kun mukaan teatteriporukkaan saatiin pari nuorta musiikkimiestä: ”Säestäjä vähän pyöritteli silmiään, että onpa vaikeita kappaleita”

Tai­val­kos­ken näyt­tä­möl­lä kuul­laan maa­lis­kuus­sa muun muassa Turmion Kä­ti­löi­tä, kun mukaan teat­te­ri­po­ruk­kaan saatiin pari nuorta mu­siik­ki­mies­tä: ”Säes­tä­jä vähän pyö­rit­te­li sil­miään, että onpa vai­kei­ta kap­pa­lei­ta”

25.02.2024 08:00
Tilaajille
Komedia kyläelämästä versioidaan kesäteatterin lavalla tänä kesänä – Pudasjärven Näyttämö ponnistaa pikkuhiljaa jaloilleen

Komedia ky­läe­lä­mäs­tä ver­sioi­daan ke­sä­teat­te­rin lavalla tänä kesänä – Pu­das­jär­ven Näyt­tä­mö pon­nis­taa pik­ku­hil­jaa ja­loil­leen

02.02.2024 14:30
Tilaajille
Lapin punaiset hanget -teos on näyttämömuotokuva merkittävästä Lapin kirjailijasta – Topi Mikkola esittää juhlamonologin Pudasjärvellä perjantaina

Lapin pu­nai­set hanget -teos on näyt­tä­mö­muo­to­ku­va mer­kit­tä­väs­tä Lapin kir­jai­li­jas­ta – Topi Mikkola esittää juh­la­mo­no­lo­gin Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Heinäkuun puoliväli on kesätapahtumien kulta-aikaa Pudasjärvellä – viikonvaihteessa järjestetään muun muassa jo viidestoista korkokenkäkukkamekkosuohiihto

Hei­nä­kuun puo­li­vä­li on ke­sä­ta­pah­tu­mien kul­ta-ai­kaa Pu­das­jär­vel­lä – vii­kon­vaih­tees­sa jär­jes­te­tään muun muassa jo vii­des­tois­ta kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­to

13.07.2023 23:18
Tilaajille
Pudasjärven kesäteatteri heräilee tauolta – Ryyspoksi-näytelmä nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, uusi ensi-ilta on perjantaina

Pu­das­jär­ven ke­sä­teat­te­ri he­räi­lee tauolta – Ryys­pok­si-näy­tel­mä nähtiin en­sim­mäi­sen kerran vuonna 2017, uusi en­si-il­ta on per­jan­tai­na

10.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Ryyspoksi taas Koskenhovilla – näytelmässä paneudutaan yhden perheen näkökulmasta millaista oli siirtolaisuus Pudasjärveltä Ruotsiin

Ryys­pok­si taas Kos­ken­ho­vil­la – ­näy­tel­mäs­sä pa­neu­du­taan yhden perheen nä­kö­kul­mas­ta mil­lais­ta oli siir­to­lai­suus Pu­das­jär­vel­tä Ruot­siin

04.05.2023 18:00
Tilaajille
Viiru ja Pesonen vei useat sadat pudasjärveläislapset sadun maailmaan – "On harvinaista, että näin iso juttu saadaan toteutettua"

Viiru ja Pesonen vei useat sadat pu­das­jär­ve­läis­lap­set sadun maail­maan – "On har­vi­nais­ta, että näin iso juttu saadaan to­teu­tet­tua"

23.03.2023 06:00
Tilaajille
"Roolihahmo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyhkeä, ilkeäkin" – Tänään Taivalkoskella ensi-iltansa saavassa Terveen paperit-näytelmässä pyöritään koston, rakkauden ja pikkupitäjämäisen kateuden parissa

"Roo­li­hah­mo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyh­keä, il­keä­kin" – Tänään Tai­val­kos­kel­la en­si-il­tan­sa saa­vas­sa Terveen pa­pe­rit-näy­tel­mäs­sä pyö­ri­tään koston, rak­kau­den ja pik­ku­pi­tä­jä­mäi­sen ka­teu­den parissa

03.03.2023 12:39
Tilaajille
Kalle Päätalon Vikke Nilon tarina palaa Rovaniemen teatteriin – näytelmä kevätkauden 2022 teatterin katsotuin esitys

Kalle Pää­ta­lon Vikke Nilon tarina palaa Ro­va­nie­men teat­te­riin – näy­tel­mä ke­vät­kau­den 2022 teat­te­rin kat­so­tuin esitys

25.01.2023 14:06
Tilaajille
Teatteri kiinnosti Pudasjärvellä – "Kurkisali oli todella hyvä paikka esiintyä"

Teat­te­ri kiin­nos­ti Pu­das­jär­vel­lä – "Kur­ki­sa­li oli todella hyvä paikka esiin­tyä"

19.01.2023 15:44
Tilaajille
Ensi-ilta viimeinkin – Pudasjärven Näyttämön "Lehmänmaitoa ja mansikoita" -näytelmä Kurkisalissa viikonloppuna

En­si-il­ta vii­mein­kin – Pu­das­jär­ven Näyt­tä­mön "Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta" -näy­tel­mä Kur­ki­sa­lis­sa vii­kon­lop­pu­na

13.01.2023 14:05
Tilaajille
Pudasjärven Näyttämön "Lehmänmaitoa ja mansikoita" -näytelmän esitykset on jouduttu perumaan

Pu­das­jär­ven Näyt­tä­mön "Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta" -näy­tel­män esi­tyk­set on jou­dut­tu pe­ru­maan

30.11.2022 11:37 1
Pudasjärven Näyttämön teatteriesityksen ”Maitoa ja mansikoita” ensi-ilta sunnuntaina Hyvän olon keskuksen Kurkisalissa

Pu­das­jär­ven Näyt­tä­mön teat­te­rie­si­tyk­sen ”Maitoa ja man­si­koi­ta” en­si-il­ta sun­nun­tai­na Hyvän olon kes­kuk­sen Kur­ki­sa­lis­sa

26.11.2022 16:00
Tilaajille
Lehmänmaitoa ja mansikoita teatterissa – Pudasjärvellä esitetään näytelmä pitkän koronatauon jälkeen

Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta teat­te­ris­sa – Pu­das­jär­vel­lä esi­te­tään näy­tel­mä pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

03.11.2022 14:41
Tilaajille
Ilottelusta korvat kylläisiksi – "Pudasjärven Eläkeliitto ry:n mainio matkanvetäjä Reijo Pekkala laittoi tuumasta toimeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilot­te­lus­ta korvat kyl­läi­sik­si – "Pu­das­jär­ven Elä­ke­liit­to ry:n mainio mat­kan­ve­tä­jä Reijo Pekkala laittoi tuu­mas­ta toi­meen"

22.04.2022 04:00
Teatteriarvio: Huutolaisen harharetket – Kalle Päätalon veijaritarina on dramatisoitu näyttäväksi komediaksi Rovaniemellä

Teat­te­riar­vio: Huu­to­lai­sen har­ha­ret­ket – Kalle Pää­ta­lon vei­ja­ri­ta­ri­na on dra­ma­ti­soi­tu näyt­tä­väk­si ko­me­diak­si Ro­va­nie­mel­lä

03.04.2022 08:07
Tilaajille
Taivalkoskella harjoiteltiin näytelmä kolmesti, kun korona esti esitykset – Ensi-ilta viimein perjantaina

Tai­val­kos­kel­la har­joi­tel­tiin näy­tel­mä kol­mes­ti, kun korona esti esi­tyk­set – En­si-il­ta viimein per­jan­tai­na

10.03.2022 12:10
Tilaajille
Tulevaisuusteatteria läpi Suomen –Uudenlainen striimattu esitys Kuusamosta Espooseen

Tu­le­vai­suus­teat­te­ria läpi Suomen –Uu­den­lai­nen strii­mat­tu esitys Kuu­sa­mos­ta Es­poo­seen

12.02.2021 04:00
Tilaajille
Naurattava huumori keventää elämää – kannattaa piipahtaa Koskenhoville teatteriesitykseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nau­rat­ta­va huumori ke­ven­tää elämää – kan­nat­taa pii­pah­taa Kos­ken­ho­vil­le teat­te­rie­si­tyk­seen

10.09.2020 20:08
Miten käy, kun kaksi akkaa ja kaksi ukkoa valloittavat Koskenhovin? – "Tässä ajassa nauraminen on entistäkin tärkeämpää"

Miten käy, kun kaksi akkaa ja kaksi ukkoa val­loit­ta­vat Kos­ken­ho­vin? – "Tässä ajassa nau­ra­mi­nen on en­tis­tä­kin tär­keäm­pää"

04.09.2020 13:26
Tilaajille