Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tekninen toimi
"Se olisi hälyttävä tilanne", kauhistelee Pudasjärven tekninen johtaja Janne Karhu pitkittynyttä hintojen nousua

"Se olisi hä­lyt­tä­vä ti­lan­ne", kau­his­te­lee Pu­das­jär­ven tek­ni­nen johtaja Janne Karhu pit­kit­ty­nyt­tä hin­to­jen nousua

16.03.2022 11:00 1
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Liikuntapaikkojen tekninen ylläpito keskustelussa hyvinvointivaliokunnasa – voisiko ylläpidon siirtää takaisin kaupungin hallintaan?

Lii­kun­ta­paik­ko­jen tek­ni­nen yl­lä­pi­to kes­kus­te­lus­sa hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­na­sa – voisiko yl­lä­pi­don siirtää ta­kai­sin kau­pun­gin hal­lin­taan?

26.12.2020 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin tekniseksi isännöitsijäksi valittiin Kari Vares

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tek­ni­sek­si isän­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Kari Vares

22.12.2020 17:03
Tilaajille
Perttu Granlund Sarakylästä Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäälliköksi

Perttu Gran­lund Sa­ra­ky­läs­tä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kök­si

17.12.2020 09:17
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikön virkaan kuusi hakijaa – neljä työhaastatteluun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaan kuusi hakijaa – neljä työ­haas­tat­te­luun

02.12.2020 14:51
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin toukokuussa virkaansa astunut kiinteistöpäällikkö luopuu virastaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tou­ko­kuus­sa vir­kaan­sa astunut kiin­teis­tö­pääl­lik­kö luopuu vi­ras­taan

14.10.2020 12:48
Tilaajille
Pudasjärven teknisen johtoon tuli mies, joka on ollut ennenkin myrskyn silmässä

Pu­das­jär­ven tek­ni­sen johtoon tuli mies, joka on ollut en­nen­kin myrskyn sil­mäs­sä

02.09.2020 06:06
Tilaajille