Pudasjärven kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Kaupunki salaa leikkausesitykset – Pudasjärvellä kahden vuoden aikana 2,5 miljoonan säästötavoite

Kau­pun­ki salaa leik­kaus­esi­tyk­set – Pu­das­jär­vel­lä kahden vuoden aikana 2,5 mil­joo­nan sääs­tö­ta­voi­te

05:01 0
Tilaajille
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

05:01 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pudasjärven Hirsikampukselle haetaan uutta rehtoria – kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­le haetaan uutta reh­to­ria – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee lo­pul­li­sen pää­tök­sen

16.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuntalaiskyselyn vastaukset julki: nämä ovat pudasjärveläisten mielestä tärkeimpiä asioita hyvässä kotikunnassa

Kun­ta­lais­ky­se­lyn vas­tauk­set julki: nämä ovat pu­das­jär­ve­läis­ten mie­les­tä tär­keim­piä asioita hyvässä ko­ti­kun­nas­sa

14.09.2020 17:48 0
Tilaajille
Korona on vaikuttanut yrityksiin eri tavoin – nämä aiheet olivat esillä, kun Pudasjärven yrittäjät kokoontuivat aamukahville kaupungintalolla

Korona on vai­kut­ta­nut yri­tyk­siin eri tavoin – nämä aiheet olivat esillä, kun Pu­das­jär­ven yrit­tä­jät ko­koon­tui­vat aa­mu­kah­vil­le kau­pun­gin­ta­lol­la

10.09.2020 06:48 0
Tilaajille
Tomi Timonen: Hyvältä tuntuu – Uuden ABC:n rakennustyöt käynnistyvät jo tämän vuoden aikana

Tomi Ti­mo­nen: Hyvältä tuntuu – Uuden ABC:n ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät jo tämän vuoden aikana

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lähikalastuspaikkojen rakentaminen aloitettiin Pudasjärvellä – tällaisia rakenteita Iijoen rantaan muodostuu lähiaikoina

Lä­hi­ka­las­tus­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin Pu­das­jär­vel­lä – täl­lai­sia ra­ken­tei­ta Iijoen rantaan muo­dos­tuu lä­hi­ai­koi­na

08.09.2020 15:43 0
Pudasjärven jäähallivaraus edelleen kaavassa – paikka uuden ABC:n ja lämpölaitoksen välissä

Pu­das­jär­ven jää­hal­li­va­raus edel­leen kaa­vas­sa – paikka uuden ABC:n ja läm­pö­lai­tok­sen välissä

08.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Arina rakentaa uuden liikennemyymälän Pudasjärvelle – työt alkavat vielä tämän vuoden aikana

Arina ra­ken­taa uuden lii­ken­ne­myy­mä­län Pu­das­jär­vel­le – työt alkavat vielä tämän vuoden aikana

07.09.2020 14:25 1
Tilaajille
Mikä tekee teidän kylästänne muita paremman? – Pudasjärven Kylä lähtee -kampanjaan ehtii vielä mukaan ja tämän takia siihen kannattaa osallistua

Mikä tekee teidän ky­läs­tän­ne muita pa­rem­man? – Pu­das­jär­ven Kylä lähtee -kam­pan­jaan ehtii vielä mukaan ja tämän takia siihen kan­nat­taa osal­lis­tua

04.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Pudasjärvi haki miljoonan harkinnanvaraista – jaossa 60 miljoonaa euroa

Pu­das­jär­vi haki mil­joo­nan har­kin­nan­va­rais­ta – jaossa 60 mil­joo­naa euroa

03.09.2020 16:55 0
Tilaajille
Näin kansalaisopiston kausi käynnistyy – Pudasjärven kansalaisopistossa useita henkilöstömuutoksia

Näin kan­sa­lais­opis­ton kausi käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tos­sa useita hen­ki­lös­tö­muu­tok­sia

03.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Pudasjärven teknisen johtoon tuli mies, joka on ollut ennenkin myrskyn silmässä

Pu­das­jär­ven tek­ni­sen johtoon tuli mies, joka on ollut en­nen­kin myrskyn sil­mäs­sä

02.09.2020 06:06 0
Tilaajille
Tuulipuistopäätöksen nuijinut varapuheenjohtaja suhtautuu varauksella tuulivoimaan – näin voimayhtiö rauhoittelee

Tuu­li­puis­to­pää­tök­sen nui­ji­nut va­ra­pu­heen­joh­ta­ja suh­tau­tuu va­rauk­sel­la tuu­li­voi­maan – näin voi­ma­yh­tiö rau­hoit­te­lee

31.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Toiveissa valoisuutta, kotoisuutta ja pistokepaikkoja – uusi nuoristotila innostaa Pudasjärvellä

Toi­veis­sa va­loi­suut­ta, ko­toi­suut­ta ja pis­to­ke­paik­ko­ja – uusi nuo­ris­to­ti­la in­nos­taa Pu­das­jär­vel­lä

27.08.2020 19:51 0
Tilaajille
Millainen paikka Pudasjärvi on? – Mielikuvia ravistellaan kaupungin markkinointikampanjalla

Mil­lai­nen paikka Pu­das­jär­vi on? – Mie­li­ku­via ra­vis­tel­laan kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la

27.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Hyvän olon keskus rakenteilla 2020 syksyllä

Hyvän olon keskus ra­ken­teil­la 2020 syk­syl­lä

27.08.2020 12:35 0
Tällaiset olivat Pudasjärven kotiseutumuseon avajaiset 60 vuotta sitten – katso historialliset kuvat juhlasta

Täl­lai­set olivat Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seon ava­jai­set 60 vuotta sitten – katso his­to­rial­li­set kuvat juh­las­ta

27.08.2020 07:00 0
Kaupungintalolle uusi joukkuepelaaja – Minna Hirvonen rakastui Syötteeseen viime kesänä ja se oli asken kohti muutosta

Kau­pun­gin­ta­lol­le uusi jouk­kue­pe­laa­ja – Minna Hir­vo­nen ra­kas­tui Syöt­tee­seen viime kesänä ja se oli asken kohti muu­tos­ta

26.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorikuvio väliaikaisjärjestelyin – kolme rehtoria vastaa koulun johtamisesta

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­ri­ku­vio vä­li­ai­kais­jär­jes­te­lyin – kolme reh­to­ria vastaa koulun joh­ta­mi­ses­ta

26.08.2020 20:00 0
Tilaajille