Pudasjärven kaupunki
Viikko

Nuo­ril­le oma ke­sä­pa­ku: "Kuin pyö­ril­lä liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la"

11.06.2021 09:41
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Onko Pu­das­jär­vel­lä malttia vau­ras­tua?

10.06.2021 09:05

Pu­das­jär­vi sai oman ni­mik­ko-ome­na­puun Ah­ve­nan­maal­ta 100-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si

08.06.2021 10:51
Tilaajille
Kuukausi

Pu­das­jär­vi kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-kil­pai­lus­sa kol­men­tois­ta parhaan jouk­koon

07.06.2021 04:00
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä pu­re­taan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Puik­ka­ris­ta pois kä­vi­jä­ra­joi­tus, mas­ki­suo­si­tus­ta höl­len­ne­tään

03.06.2021 11:53

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jär­jes­tää vir­tuaa­li­sen ke­sä­kon­ser­tin ju­han­nuk­se­na – mukana esiin­ty­jiä päi­vä­ko­ti­lai­sis­ta am­mat­ti­muu­si­koi­hin

31.05.2021 15:23
Tilaajille

Neljä haas­tat­te­luun Hir­si­kam­puk­sen va­ra­reh­to­rik­si

31.05.2021 08:23

Pu­das­jär­vel­le saatiin mielen tu­ki­hen­ki­lö

29.05.2021 08:00

Van­hu­sel­vi­tys vii­väs­tyy Pu­das­jär­vel­lä koronan vuoksi

28.05.2021 16:00

Eläin­vie­rai­lu­ja toi­vo­taan Pu­das­jär­ven päi­vä­ko­deil­le

28.05.2021 14:00
Tilaajille

Pu­das­jär­vi antaa Tai­val­kos­kel­le ra­ken­nus­val­von­taa – jat­kos­ta kes­kus­tel­laan lop­pu­vuo­des­ta

28.05.2021 07:58

To­ri­mak­su poistuu jat­kos­sa myy­jil­tä – to­ri­mak­sut tuot­ta­neet kau­pun­gil­le vain reilu 450 euroa

26.05.2021 15:00
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le asun­to­sel­vi­tys – Kaa­voi­tus­hank­kei­ta käyn­nis­ty­mäs­sä, ra­ken­nus­hank­kei­ta suun­nit­teil­la

26.05.2021 10:33
Tilaajille
Vanhemmat

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät – ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set jat­ku­vat maa­nan­tai­na

14.05.2021 08:29

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sel­vit­ti lii­kun­ta­paik­ko­jen sääs­tö­koh­tei­ta – vuoden 2021 aikana lii­kun­ta­pai­kois­ta sääs­te­tään 57 686 euroa

14.05.2021 04:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kes­keyt­ti ui­ma­hal­li Puik­ka­rin il­man­vaih­to­sa­nee­rauk­sen han­kin­nan – kil­pai­lu­tuk­seen saatiin vain yksi tarjous

13.05.2021 08:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si haki kuusi hen­ki­löä, ha­ku­ai­kaa pi­den­net­tiin – katso tästä lista ha­ki­jois­ta

12.05.2021 13:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ve­läi­set Suomen tyy­ty­väi­sim­piä ylä­kou­lun ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen – Hir­si­kam­puk­sen rehtori uskoo: "Mo­der­nit ja terveet tilat ovat var­mas­ti vai­kut­ta­neet"

12.05.2021 04:00
Tilaajille

Kau­pun­ki kysyy mil­lais­ta ih­mis­ten arki on – kysely toistuu neljän vuoden välein

11.05.2021 04:00
Tilaajille