Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Maan­käyt­tö­pääl­li­kön ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin tois­ta­mi­seen

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti muuttaa maankäyttöpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksia. Viran kelpoisuusvaatimuksena on kaavoitukseen ja maankäytön suunnittelutehtäviin soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto. Aiemmin vaatimuksena oli myös kahden vuoden työkokemus.

Kaupunginhallitus päätti myös jatkaa maankäyttöpäällikön viran hakuaikaa. Edellisellä kierroksella hakeneet huomioidaan hakuprosessissa.

Maankäyttöpäällikön rekrytointi-ilmoitus oli julkisesti uudelleen haettavana maaliskuun loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta.

Ensimmäisellä hakukierroksella tammikuussa saatiin kuusi hakemusta joista tehtävään kelpoisia oli kolme.

Kaupunginhallitus valitsi silloin henkilön virkaan, mutta tämä ei ottanut tehtävää vastaan.

Maankäyttöpäällikkö toimii kunnan kaavoituksesta vastaavana viranhaltijana päätehtäviin lukeutuu muun muassa: Asema- ja yleiskaavojen valmistelu,Tuulivoimahankkeiden osayleiskaavojen valmisteluun sekä YVA-menettelyihin liittyvät tehtävät sekä toimia kaavoitusmittauksen valvojana sekä pohjakartan hyväksyjänä

Maankäytön päätehtäviin lukeutuu muun muassa:  maakauppojen, maanvuokrauksen sekä maankäyttösopimusten valmistelu sekä muut maanhankinnan tehtävät, vastata kaupungin metsäomaisuuden toimenpiteiden valmistelusta, kiinteistöverotietojen oikeellisuuteen ja rekisteritietoon liittyvät tehtävät sekä Osoiterekisterin ylläpito

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.