Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Nivankangas
Nivankankaan omakotitontit tulossa myyntiin helmikuun alussa – tarjolla 17 tonttia, katso hinnoittelu ja sijainnit

Ni­van­kan­kaan oma­ko­ti­ton­tit tulossa myyn­tiin hel­mi­kuun alussa – tar­jol­la 17 tont­tia, katso hin­noit­te­lu ja si­jain­nit

15.01.2024 05:00
Tilaajille
Nivankankaalla aloitettiin puuston raivaus – hakkuiden jälkeen ryhdytään kunnallistekniikan rakentamiseen

Ni­van­kan­kaal­la aloi­tet­tiin puuston rai­vaus – hak­kui­den jälkeen ryh­dy­tään kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­seen

21.10.2023 05:00
Tilaajille
Työt ovat käynnistyneet Pudasjärven Nivankankaan uudella asuinalueella – kaupungin videolla näkyy, kuinka puustoa on jo raivattu

Työt ovat käyn­nis­ty­neet Pu­das­jär­ven Ni­van­kan­kaan uudella asuin­alueel­la – kau­pun­gin vi­deol­la näkyy, kuinka puustoa on jo rai­vat­tu

18.10.2023 18:45 2
Tilaajille
Nivankankaan oikaisuvaatimukset eivät johtaneet mihinkään – kaupunginhallitus hylkäsi tehdyt vaatimukset

Ni­van­kan­kaan oi­kai­su­vaa­ti­muk­set eivät joh­ta­neet mi­hin­kään – kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi tehdyt vaa­ti­muk­set

13.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Nivankankaan kaavahanketta vaaditaan peruttavaksi – perusteena kaupungin heikentyvä taloustilanne

Ni­van­kan­kaan kaa­va­han­ket­ta vaa­di­taan pe­rut­ta­vak­si – ­pe­rus­tee­na kau­pun­gin hei­ken­ty­vä ta­lous­ti­lan­ne

11.09.2023 14:36
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Nivankankaan asemakaava-alueen rakentaminen alkaa – kaupunginhallitus päätti urakoitsijasta äänestyksen jälkeen

Ni­van­kan­kaan ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ura­koit­si­jas­ta ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki osallistuu Nivankankaan vesihuollon rakentamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki osal­lis­tuu Ni­van­kan­kaan ve­si­huol­lon ra­ken­ta­mi­seen

23.06.2023 09:00
Tilaajille
Nivankankaan uskotaan houkuttelevan asukkaita – kaupunginvaltuustossa myös kritiikkiä hankkeesta: "Alueella tulee ottaa huomioon, että se on porojen muuttoaluetta"

Ni­van­kan­kaan us­ko­taan hou­kut­te­le­van asuk­kai­ta – kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa myös kri­tiik­kiä hank­kees­ta: "A­lueel­la tulee ottaa huo­mioon, että se on porojen muut­toa­luet­ta"

20.03.2023 13:45
Tilaajille
Pudasjärven Nivankankaan asemakaava ja rakennustapaohje etenevät valtuustoon –  alueelle osoitetaan 35 uutta rakennuspaikkaa

Pu­das­jär­ven Ni­van­kan­kaan ase­ma­kaa­va ja ra­ken­nus­ta­pa­oh­je ete­ne­vät val­tuus­toon – alueel­le osoi­te­taan 35 uutta ra­ken­nus­paik­kaa

04.03.2023 08:11
Tilaajille
Saadaanko uudet kodinrakentajat liikkeelle Pudasjärvellä? – Ainakin torilla viimein tapahtuu
Pääkirjoitus

Saa­daan­ko uudet ko­din­ra­ken­ta­jat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­lä? – Ainakin torilla viimein ta­pah­tuu

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven Nivankankaalle laaja kylämäinen asuinalue – valmistelevia metsätöitä tarkoitus tehdä jo tänä syksynä, omakotitontit hakuun ensi vuonna

Pu­das­jär­ven Ni­van­kan­kaal­le laaja ky­lä­mäi­nen asuin­alue – val­mis­te­le­via met­sä­töi­tä tar­koi­tus tehdä jo tänä syk­sy­nä, oma­ko­ti­ton­tit hakuun ensi vuonna

30.08.2022 05:00
Tilaajille