Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhteisövaliokunta
Yhteisöavustuksiin muutos: käytettävä vuoden aikana

Yh­tei­sö­avus­tuk­siin muutos: käy­tet­tä­vä vuoden aikana

15.11.2023 14:50
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukien periaatteisiin suunnitellaan muutoksia – jatkossa on tarkoitus käyttää nimitystä yhteisölliset avustukset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kien pe­ri­aat­tei­siin suun­ni­tel­laan muu­tok­sia – jat­kos­sa on tar­koi­tus käyttää ni­mi­tys­tä yh­tei­söl­li­set avus­tuk­set

21.09.2023 15:22
Tilaajille
TE-palvelut siirtymässä kunnille vuonna 2025 – Pudasjärven yhteisövaliokunta: pienillä kunnilla vähän vaihtoehtoja alueiden muodostamisessa

TE-pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä kun­nil­le vuonna 2025 – Pu­das­jär­ven yh­tei­sö­va­lio­kun­ta: pie­nil­lä kun­nil­la vähän vaih­to­eh­to­ja aluei­den muo­dos­ta­mi­ses­sa

31.01.2023 09:10
Tilaajille
Carpe diem – tartu hetkeen: "Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja kaupunkilaiset itse ovat uskaltaneet tarttua hetkeen toteuttaakseen näyttävät ja tarpeelliset muutostyöt"
Mielipidekirjoitus

Carpe diem – tartu het­keen: "Kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löt, vir­ka­mie­het ja kau­pun­ki­lai­set itse ovat us­kal­ta­neet tarttua hetkeen to­teut­taak­seen näyt­tä­vät ja tar­peel­li­set muu­tos­työt"

10.10.2021 04:00