Pohjois-Suomi
Viimeisin 4 tuntia
THL: Suomessa 392 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja Oulun lisäksi Kempeleessä, Kuusamossa ja Limingassa

THL: Suo­mes­sa 392 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja Oulun lisäksi Kem­pe­lees­sä, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

14:41
Vanhemmat
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatartuntaa, koko maassa uusia tautitapauksia 390 – Näin paljon huonompi Uudenmaan tilanne on pohjoiseen verrattuna

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 390 – Näin paljon huo­nom­pi Uu­den­maan tilanne on poh­joi­seen ver­rat­tu­na

22.02.2021 13:39
Männynkäpyjen keräystä ei jatketa kevättalvella Pohjois-Suomessa – siementen itävyys liian alhainen

Män­nyn­kä­py­jen ke­räys­tä ei jatketa ke­vät­tal­vel­la Poh­jois-Suo­mes­sa – sie­men­ten itävyys liian al­hai­nen

19.02.2021 18:00
Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatankkauskone pyörii Pudasjärvenkin yllä

Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien il­ma­tank­kaus­ko­ne pyörii Pu­das­jär­ven­kin yllä

10.02.2021 15:17
Tilaajille
"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Launonen tuntee Pohjois-Suomen paikat, jotka soveltuvat elokuva- ja tv-tuotantopaikoiksi

"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Lau­no­nen tuntee Poh­jois-Suo­men paikat, jotka so­vel­tu­vat elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­koik­si

21.01.2021 11:00
Tilaajille
Mari-Leena Talvitie valittiin Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhdyshenkilöksi

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie va­lit­tiin Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien yh­dys­hen­ki­lök­si

08.01.2021 13:49
THL: Suomessa 249 uutta koronatapausta – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 28 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 249 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 28 uutta tar­tun­taa

31.12.2020 13:53
Oulun lisäksi tartuntaryppäitä nyt pienemmissä kunnissa – Valmiustoimikunta: Joulun vietossa toivotaan mahdollisimman suurta varovaisuutta

Oulun lisäksi tar­tun­ta­ryp­päi­tä nyt pie­nem­mis­sä kun­nis­sa – Val­mius­toi­mi­kun­ta: Joulun vie­tos­sa toi­vo­taan mah­dol­li­sim­man suurta va­ro­vai­suut­ta

15.12.2020 14:01
THL raportoi maanantaina koko maassa 297 uutta koronataruntaa, Oulussa kuusi uutta tapausta – Koronaan liittyvät kuolemantapaukset lisääntyivät yhdeksällä

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na koko maassa 297 uutta ko­ro­na­ta­run­taa, Oulussa kuusi uutta ta­paus­ta – Ko­ro­naan liit­ty­vät kuo­le­man­ta­pauk­set li­sään­tyi­vät yh­dek­säl­lä

23.11.2020 15:25
Pohjois-Suomen merikotkalla keskinkertainen pesintävuosi – tunturihaukka jatkaa äärimmäisen uhanalaisena

Poh­jois-Suo­men me­ri­kot­kal­la kes­kin­ker­tai­nen pe­sin­tä­vuo­si – tun­tu­ri­hauk­ka jatkaa ää­rim­mäi­sen uhan­alai­se­na

26.10.2020 11:16
Pohjois-Suomen puukauppa piristyy – havutukeilla suurin menekki

Poh­jois-Suo­men puu­kaup­pa pi­ris­tyy – ha­vu­tu­keil­la suurin menekki

19.10.2020 10:52
Tilaajille