Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maanpuolustus
Maanpuolustusnaiset ahkeria kouluttautujia – pudasjärveläistä Helyä toiminnassa kiinnostaa monipuolisuus ja uuden oppiminen

Maan­puo­lus­tus­nai­set ahkeria kou­lut­tau­tu­jia – pu­das­jär­ve­läis­tä Helyä toi­min­nas­sa kiin­nos­taa mo­ni­puo­li­suus ja uuden op­pi­mi­nen

26.05.2023 06:12
Tilaajille
Näkyykö Nato Pudasjärvellä? – Maantieteellä on varmasti oma osuutensa vastaukseen
Pääkirjoitus

Näkyykö Nato Pu­das­jär­vel­lä? – Maan­tie­teel­lä on var­mas­ti oma osuu­ten­sa vas­tauk­seen

29.03.2023 05:00
Tilaajille
Ukrainan sota näkyy selvästi puolustusvoimien sekä reserviläisten toiminnassa myös alueellisesti – Maanpuolustustahto on korkealla

Uk­rai­nan sota näkyy sel­väs­ti puo­lus­tus­voi­mien sekä re­ser­vi­läis­ten toi­min­nas­sa myös alueel­li­ses­ti – Maan­puo­lus­tus­tah­to on kor­keal­la

11.12.2022 13:50
Tilaajille
"Itsenäisyyttä ei pidetä enää itsestäänselvyytenä" – Pudasjärven reserviupseerikerho vietti 70-vuotisjuhlaa, katso kuvia vuosien varrelta

"It­se­näi­syyt­tä ei pidetä enää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä" – Pu­das­jär­ven re­ser­vi­up­see­ri­ker­ho vietti 70-vuo­tis­juh­laa, katso kuvia vuosien var­rel­ta

11.12.2022 13:44
Tilaajille
Pudasjärven lentokenttä käytössä ilmavoimien harjoituksessa – koneet lentävät ensi viikolla

Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä käy­tös­sä il­ma­voi­mien har­joi­tuk­ses­sa – koneet len­tä­vät ensi vii­kol­la

15.08.2022 16:34
Tilaajille
Kainuun prikaatilla suuret kertausharjoitukset loppuvuodesta – Kertausharjoituksia järjestetään jatkossa useammin

Kainuun pri­kaa­til­la suuret ker­taus­har­joi­tuk­set lop­pu­vuo­des­ta – Ker­taus­har­joi­tuk­sia jär­jes­te­tään jat­kos­sa useam­min

29.07.2022 16:00
Tilaajille
Kajaanin Lempi täyttyy nopeasti – kursseilla opetellaan juuri nyt paljon toivottuja varautumis- ja turvallisuustaitoja

Ka­jaa­nin Lempi täyttyy no­peas­ti – ­kurs­seil­la ope­tel­laan juuri nyt paljon toi­vot­tu­ja va­rau­tu­mis- ja tur­val­li­suus­tai­to­ja

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 10:00
Maanpuolustusnaisten toiminta käynnistyi Pudasjärvellä – Katri Virtanen: "Kokouksessa henki oli positiivinen. Parasta on se, että nuoria naisia on tullut mukaan"

Maan­puo­lus­tus­nais­ten toi­min­ta käyn­nis­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Katri Vir­ta­nen: "Ko­kouk­ses­sa henki oli po­si­tii­vi­nen. Parasta on se, että nuoria naisia on tullut mukaan"

26.03.2022 07:00
Tilaajille
Naisten turvallisuuskoulutukseen juuri nyt valtava kiinnostus – Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet ihmiset ajattelemaan arjen turvallisuutta ja varautumista poikkeusoloihin

Naisten tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­seen juuri nyt valtava kiin­nos­tus – ­Ve­nä­jän so­ta­toi­met Uk­rai­nas­sa ovat saaneet ihmiset ajat­te­le­maan arjen tur­val­li­suut­ta ja va­rau­tu­mis­ta poik­keus­oloi­hin

14.03.2022 16:46
Tilaajille
Maanpuolustusnaisten toimintaa ollaan käynnistämässä uudelleen –  yhdistys sai alkunsa 1960 Reserviupseerikerhon naisyhdistyksenä

Maan­puo­lus­tus­nais­ten toi­min­taa ollaan käyn­nis­tä­mäs­sä uu­del­leen –  yh­dis­tys sai alkunsa 1960 Re­ser­vi­up­see­ri­ker­hon nais­yh­dis­tyk­se­nä

13.03.2022 13:12
Tilaajille
Miten pääsee kenraalikuntaan Pudasjärveltä? – Kenraalimajuri Timo Rotonen pitää tiiviisti yhteyksiä kotiseutuunsa

Miten pääsee ken­raa­li­kun­taan Pu­das­jär­vel­tä? – Ken­raa­li­ma­ju­ri Timo Rotonen pitää tii­viis­ti yh­teyk­siä ko­ti­seu­tuun­sa

11.09.2017 09:00
Pudasjärven kadettiupseerit kokoontuivat Hirsikampuksella – osallistujien ikähaarukka lähes 50 vuotta

Pu­das­jär­ven ka­det­ti­up­see­rit ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – osal­lis­tu­jien ikä­haa­ruk­ka lähes 50 vuotta

02.08.2017 12:00

Len­nos­ton koneet jy­li­se­vät taas – me­lu­hait­taa voi ilmetä, mutta soih­tu­ja ei käytetä

28.11.2016 18:00
Ruskan kalusto jyrisee ja välkyttää ensi viikolla Pudasjärvenkin päällä

Ruskan kalusto jyrisee ja väl­kyt­tää ensi vii­kol­la Pu­das­jär­ven­kin päällä

03.10.2016 09:00
Millaista on kutsunnoissa? – Heikki ja Valtteri saivat ensituntumaa armeijan komentoon

Mil­lais­ta on kut­sun­nois­sa? – Heikki ja Valt­te­ri saivat en­si­tun­tu­maa ar­mei­jan ko­men­toon

24.08.2016 05:00