Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Olga Oinas-Panuma
Viimeisin 24 tuntia
Tällaiseen asuun pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma pukeutuu itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa

Täl­lai­seen asuun pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma pu­keu­tuu it­se­näi­syys­päi­vä­nä Linnan juh­lis­sa

10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Olga esittelee Keskustan vaihtoehtobudjettia, jossa Turun junarahat jaettaisiin uudelleen
Kolumni

Olga esit­te­lee Kes­kus­tan vaih­toeh­to­bud­jet­tia, jossa Turun ju­na­ra­hat jaet­tai­siin uu­del­leen

15.11.2023 15:00
Oinas-Panuma Pohteen esityksestä: "Alustava virkamiesesitys on alueet näivettävä ja keskittävä, enkä minä siihen taivu"

Oi­nas-Pa­nu­ma Pohteen esi­tyk­ses­tä: "A­lus­ta­va vir­ka­mies­esi­tys on alueet näi­vet­tä­vä ja kes­kit­tä­vä, enkä minä siihen taivu"

27.10.2023 16:07 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma sai kummiyrittäjältään Pohjanrahdin Mikko Lauhikarilta kyydin lentoasemalle – kummiyrittäjiltä kansanedustajat saavat tietoa kokemusasiantuntijan näkökulmasta

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma sai kum­mi­yrit­tä­jäl­tään Poh­jan­rah­din Mikko Lau­hi­ka­ril­ta kyydin len­to­ase­mal­le – kum­mi­yrit­tä­jil­tä kan­san­edus­ta­jat saavat tietoa ko­ke­mus­asian­tun­ti­jan nä­kö­kul­mas­ta

03.10.2023 12:08 1
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma: Ääriliikkeitä ei tarvitse hyväksyä – "mikään ääriliike ei kasva päivässä, ei viikossa, eikä ehkäpä vuosissakaan vaaralliseksi. Mutta kun se kasvaa vaaralliseksi, sen lopettaminen on vaikeaa"

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: Ää­ri­liik­kei­tä ei tar­vit­se hy­väk­syä – "mikään ää­ri­lii­ke ei kasva päi­väs­sä, ei vii­kos­sa, eikä ehkäpä vuo­sis­sa­kaan vaa­ral­li­sek­si. Mutta kun se kasvaa vaa­ral­li­sek­si, sen lo­pet­ta­mi­nen on vai­keaa"

11.07.2023 15:34 2
Tilaajille
Keskustan pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma tulevaisuusvaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Kes­kus­tan pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma tu­le­vai­suus­va­lio­kun­taan sekä työ­elä­mä- ja ta­sa-ar­vo­va­lio­kun­taan

22.06.2023 14:17
Tilaajille
Edustajat jättivät vaalirahailmoituksensa – Oinas-Panuman ja Aittakummun kampanjat maksoivat liki 40 000 euroa, katso vaalirahalinkistä myös muiden edustajien vaalirahailmoitukset

Edus­ta­jat jät­ti­vät vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­sen­sa – Oi­nas-Pa­nu­man ja Ait­ta­kum­mun kam­pan­jat mak­soi­vat liki 40 000 euroa, katso vaa­li­ra­ha­lin­kis­tä myös muiden edus­ta­jien vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­set

06.06.2023 13:22
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Oinas-Panuma ilmoittaa jatkavansa valtuuston johdossa – kansanedustajan avustajaksi kokenut Juha Ahtonen

Oi­nas-Pa­nu­ma il­moit­taa jat­ka­van­sa val­tuus­ton joh­dos­sa – kan­san­edus­ta­jan avus­ta­jak­si kokenut Juha Ahtonen

15.05.2023 17:30
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma saapuu Pudasjärveltä Oulunsalon lentokentälle Ietin Rattaiden hinausauton kyydissä ja jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja eduskuntaa.

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma saapuu Pu­das­jär­vel­tä Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dis­sä ja jatkaa mat­kaan­sa kohti Hel­sin­kiä ja edus­kun­taa.

11.04.2023 19:35
Tilaajille
Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa eduskuntaan kotipihaltaan Pudasjärven Panumalta Ietin Rattaiden hinausauton kyydillä. Yrittäjä Erkki Tauriainen vei kansanedustajan Oulunsalon lentokentälle, josta matka jatkui kohti Helsinkiä.

Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa edus­kun­taan ko­ti­pi­hal­taan Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­ta Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dil­lä. Yrit­tä­jä Erkki Tau­riai­nen vei kan­san­edus­ta­jan Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le, josta matka jatkui kohti Hel­sin­kiä.

11.04.2023 19:27
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Iijokiseutu jututti kolmea pudasjärveläistä äänestäjää ja näin he tuumivat tuloksesta – Tykkyläinen paljastaa vaalisalaisuuden

Ii­jo­ki­seu­tu jututti kolmea pu­das­jär­ve­läis­tä ää­nes­tä­jää ja näin he tuu­mi­vat tu­lok­ses­ta – Tyk­ky­läi­nen pal­jas­taa vaa­li­sa­lai­suu­den

04.04.2023 17:17
Tilaajille
Sarakylässä jälleen Pudasjärven innokkaimmat äänestäjät – Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma kotipitäjässään kaikkien äänestysalueiden ykkönen

Sa­ra­ky­läs­sä jälleen Pu­das­jär­ven in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät – Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma ko­ti­pi­tä­jäs­sään kaik­kien ää­nes­tys­aluei­den ykkönen

03.04.2023 18:00
Tilaajille
Entiset päättäjät neuvovat tuoretta kansanedustajaa: "Oma linja pidettävä ja verkostot kuntoon"

Entiset päät­tä­jät neu­vo­vat tuo­ret­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa: "Oma linja pi­det­tä­vä ja ver­kos­tot kun­toon"

03.04.2023 23:47
Tilaajille
"Me uskomme Pohjois-Suomeen!" – tuoreen kansanedustajan, Olga Oinas-Panuman kotipirtissä iloittiin ennätyksellisen suurta vaalimenestystä

"Me uskomme Poh­jois-Suo­meen!" – tuoreen kan­sa­ne­dus­ta­jan, Olga Oi­nas-Pa­nu­man ko­ti­pir­tis­sä iloit­tiin en­nä­tyk­sel­li­sen suurta vaa­li­me­nes­tys­tä

03.04.2023 00:01 1
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma nousi kansanedustajaksi Pudasjärveltä "Nyt lähdetään viemään eduskuntaan pohjoisen Suomen näkökulmaa" – Oulun vaalipiirissä saalis kaikkiaan 5  147 ääntä.

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma nousi kan­san­edus­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­tä "Nyt läh­de­tään viemään edus­kun­taan poh­joi­sen Suomen nä­kö­kul­maa" – Oulun vaa­li­pii­ris­sä saalis kaik­kiaan 5  147 ääntä.

03.04.2023 16:03 5
Tilaajille
Joko nyt äänestetään Pudasjärveltä edustaja Arkadianmäelle?

Joko nyt ää­nes­te­tään Pu­das­jär­vel­tä edus­ta­ja Ar­ka­dian­mäel­le?

25.03.2023 09:00
Tilaajille