Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Revontulet
Revontulet vaikuttavat merkittävästi Suomen talvilämpötiloihin ja sähkönkulutukseen – Polaaripyörre hajoaa taas

Re­von­tu­let vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suomen tal­vi­läm­pö­ti­loi­hin ja säh­kön­ku­lu­tuk­seen – Po­laa­ri­pyör­re hajoaa taas

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Syöte Igloos houkuttelee lasikaton alle – suurin osa asiakkaista tulee ulkomailta

Syöte Igloos hou­kut­te­lee la­si­ka­ton alle – suurin osa asiak­kais­ta tulee ul­ko­mail­ta

28.01.2024 06:00
Tilaajille
Revontulten todennäköisyys kohoaa jälleen loppuviikosta – Auringon aktiivisuus lähestyy tutkijan mukaan huippuaan

Re­von­tul­ten to­den­nä­köi­syys kohoaa jälleen lop­pu­vii­kos­ta – Au­rin­gon ak­tii­vi­suus lä­hes­tyy tut­ki­jan mukaan huip­puaan

24.01.2024 18:19
Tilaajille
Talvi alkoi Pudasjärvellä jo, syksy oli harvinaisen lyhyt

Talvi alkoi Pu­das­jär­vel­lä jo, syksy oli har­vi­nai­sen lyhyt

23.10.2023 12:15
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa ammuttiin torstaina raketti, josta syntyi pohjoiselle taivaalle harvinainen valoilmiö – asiantuntija: "Voi olla, että tällaisen näkee vain kerran elämässä"

Poh­jois-Ruot­sis­sa am­mut­tiin tors­tai­na ra­ket­ti, josta syntyi poh­joi­sel­le tai­vaal­le har­vi­nai­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja: "Voi olla, että täl­lai­sen näkee vain kerran elä­mäs­sä"

24.03.2023 12:16
Tilaajille
Venus ja Jupiter kohtaavat iltataivaalla – myös haloja ja revontulia kannattaa tarkkailla

Venus ja Jupiter koh­taa­vat il­ta­tai­vaal­la – myös haloja ja re­von­tu­lia kan­nat­taa tark­kail­la

24.02.2023 13:00
Tilaajille
Komeasti loimunneet revontulet hurmasivat sunnuntaina – lähipäivinä revontulten todennäköisyys on pienehkö

Ko­meas­ti loi­mun­neet re­von­tu­let hur­ma­si­vat sun­nun­tai­na – lä­hi­päi­vi­nä re­von­tul­ten to­den­nä­köi­syys on pie­neh­kö

24.10.2022 23:11
Viikonloppuna mahdollisuus loimuaviin revontuliin –ennusteen mukaan  komeimmat revontulet sunnuntain vastaisena yönä

Vii­kon­lop­pu­na mah­dol­li­suus loi­mua­viin re­von­tu­liin –en­nus­teen mukaan ko­meim­mat re­von­tu­let sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

30.09.2022 16:30
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

04.03.2022 08:30
Tilaajille
Jari Romppainen kertoo, miltä tuntui kun miljoonien seuraajien tilit alkoivat jakaa hänen revontulikuviaan – Ranualainen opettaja hurahti valokuvaukseen, kun hänen ruskakuvansa löysi yleisön Instagramista

Jari Romp­pai­nen kertoo, miltä tuntui kun mil­joo­nien seu­raa­jien tilit al­koi­vat jakaa hänen re­von­tu­li­ku­viaan – ­Ra­nua­lai­nen opet­ta­ja hurahti va­lo­ku­vauk­seen, kun hänen rus­ka­ku­van­sa löysi yleisön Ins­ta­gra­mis­ta

05.02.2022 14:30
Tilaajille
Taivaalla loimuavien revontulien väriloisto on tutkijan mukaan "perusfysiikkaa" – sähkö- ja magneettipurkaukset voivat aiheuttaa ääniä maassa asti

Tai­vaal­la loi­mua­vien re­von­tu­lien vä­ri­lois­to on tut­ki­jan mukaan "pe­rus­fy­siik­kaa" – sähkö- ja mag­neet­ti­pur­kauk­set voivat ai­heut­taa ääniä maassa asti

01.01.2022 08:05
Tilaajille
Auringossa tapahtui harvinaisen suuri purkaus – revontulten lisäksi voi aiheuttaa ongelmia sähköverkoissa ja satelliiteissa

Au­rin­gos­sa ta­pah­tui har­vi­nai­sen suuri purkaus – re­von­tul­ten lisäksi voi ai­heut­taa on­gel­mia säh­kö­ver­kois­sa ja sa­tel­lii­teis­sa

29.10.2021 17:10
Tilaajille
Revontulikausi alkoi komeilla loimuilla Lapin taivaan yllä – Ennusteet lupaavat hyviä mahdollisuuksia bongareille tulevillekin öille

Re­von­tu­li­kau­si alkoi ko­meil­la loi­muil­la Lapin taivaan yllä – En­nus­teet lu­paa­vat hyviä mah­dol­li­suuk­sia bon­ga­reil­le tu­le­vil­le­kin öille

28.08.2021 19:46
Tilaajille
Syksy on parasta aikaa revontulien näkemiseen –  "Niitä kannattaa katsella kun ne näkyvät, ei siinä kannata lähteä kavereita hakemaan"

Syksy on parasta aikaa re­von­tu­lien nä­ke­mi­seen –  "Niitä kan­nat­taa kat­sel­la kun ne nä­ky­vät, ei siinä kannata lähteä ka­ve­rei­ta ha­ke­maan"

03.09.2020 22:01
Tilaajille
Ikimuistoinen kokemus Syötteen yöllisen taivaan alla – katso videoteoksesta, kuinka tähdet ja revontulet luovat lumoavan tunnelman

Iki­muis­toi­nen kokemus Syöt­teen yöl­li­sen taivaan alla – katso vi­deo­teok­ses­ta, kuinka tähdet ja re­von­tu­let luovat lu­moa­van tun­nel­man

26.08.2020 13:40
Revontulet ja linnunrata
Lukijalta

Re­von­tu­let ja lin­nun­ra­ta

27.03.2017 10:00