SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Itsenäisyyspäivä
Koillismaalaisten ajatuksia itsenäisyydestä – ”Muistelkaamme itsenäisyytemme mahdollistaneiden sukupolvien tarinoita, kirjoittakaamme niitä ylös ja kertokaamme niistä seuraaville polville”

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 07:00
Tilaajille
Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä

Koil­lis­maal­la juh­lis­te­taan it­se­näi­syys­päi­vää pe­rin­tei­sin menoin – Kuu­sa­mos­sa juh­la­kan­sal­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si, Tai­val­kos­kel­la kirk­koon otetaan ra­joi­tet­tu määrä

04.12.2021 10:45
Tilaajille
Kiitollisuudessa on voimaa – saamme iloita siitä, että elämme yhdessä maailman turvallisimmista ja vapaimmista maista
Pääkirjoitus

Kii­tol­li­suu­des­sa on voimaa – saamme iloita siitä, että elämme yhdessä maail­man tur­val­li­sim­mis­ta ja va­paim­mis­ta maista

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin itsenäisyyspäivän lähetys: Iida puhui nuorten näkökulmasta Suomeen ja Anni-Inkeri kannusti aktiiviseen asenteeseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin it­se­näi­syys­päi­vän lä­he­tys: Iida puhui nuorten nä­kö­kul­mas­ta Suomeen ja An­ni-In­ke­ri kan­nus­ti ak­tii­vi­seen asen­tee­seen

08.12.2020 14:37
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää vietetään uudella tavalla – Pudasjärven kaupungin ja lukion oppilaan itsenäisyyspäivän tervehdys katsottavissa verkossa

It­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään uudella tavalla – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja lukion op­pi­laan it­se­näi­syys­päi­vän ter­veh­dys kat­sot­ta­vis­sa ver­kos­sa

06.12.2020 11:34
Itsenäisyyspäivän kunniamerkit – katso kuka sai Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit – katso kuka sai Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

02.12.2020 16:13
Tilaajille