Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Talous
Kuukausi
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki teki historiallisen kovan tuloksen – liki 5 miljoonaa euroa liikevoittoa

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki teki his­to­rial­li­sen kovan tu­lok­sen – liki 5 mil­joo­naa euroa lii­ke­voit­toa

15.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 17:10
Hakkuiden määrä pysyi pohjoisessa lähes ennallaan, vaikka muualla maassa tahti hidastui selvästi

Hak­kui­den määrä pysyi poh­joi­ses­sa lähes en­nal­laan, vaikka muualla maassa tahti hi­das­tui sel­väs­ti

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Miten säästetään? – Ajatellaanko, että ne, jotka ovat oppineet elämään vähällä, pärjäävät vielä vähemmällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sääs­te­tään? – Aja­tel­laan­ko, että ne, jotka ovat op­pi­neet elämään vä­häl­lä, pär­jää­vät vielä vä­hem­mäl­lä

08.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Rakennusalalla työttömyys ja lomautukset yleistyneet kovasti Pohjois-Pohjanmaalla – rakennusteollisuus toivoo julkisia kilpailutuksia tarjolle

Ra­ken­nus­alal­la työt­tö­myys ja lo­mau­tuk­set yleis­ty­neet kovasti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ra­ken­nus­teol­li­suus toivoo jul­ki­sia kil­pai­lu­tuk­sia tar­jol­le

08.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin henkilöstön lomautukset toteen – ensimmäisiä viikon mittaisia lomautuspäätöksiä on jo annettu

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set toteen – en­sim­mäi­siä viikon mit­tai­sia lo­mau­tus­pää­tök­siä on jo annettu

05.02.2024 16:42 1
Tilaajille
Ravitallin tyhjeneminen harmittaa Pudasjärven kaupunginjohtajaa – "Ei ole kaupungin ydintoimintaa omistaa tällaisia kiinteistöjä"

Ra­vi­tal­lin tyh­je­ne­mi­nen har­mit­taa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jaa – "Ei ole kau­pun­gin ydin­toi­min­taa omistaa täl­lai­sia kiin­teis­tö­jä"

31.01.2024 12:55 3
Tilaajille
Jyrkkäkosken ravitallien yrittäjät ahdingossa – Pudasjärven kaupunki taipumaton muutoksissa vuokrasopimuksiin

Jyrk­kä­kos­ken ra­vi­tal­lien yrit­tä­jät ah­din­gos­sa – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tai­pu­ma­ton muu­tok­sis­sa vuok­ra­so­pi­muk­siin

25.01.2024 18:00 4
Tilaajille
Puun hinta Pohjois-Pohjanmaalla selvässä kasvussa – Oulun seudun MHY:n Kylmänen: "Takavuosina puun hinta on ollut ala-arvoinen"

Puun hinta Poh­jois-Poh­jan­maal­la sel­väs­sä kas­vus­sa – Oulun seudun MHY:n Kyl­mä­nen: "Ta­ka­vuo­si­na puun hinta on ollut ala-ar­voi­nen"

24.01.2024 09:00
Tilaajille
Kaupankäynnin muutos näkyy tyhjinä liiketiloina – älypuhelin kaivetaan helposti esiin, kun halutaan ostaa jotain
Pääkirjoitus

Kau­pan­käyn­nin muutos näkyy tyhjinä lii­ke­ti­loi­na – äly­pu­he­lin kai­ve­taan hel­pos­ti esiin, kun ha­lu­taan ostaa jotain

24.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Petteri Orpon lupaama pohjoisen ohjelma on yhä aloittamatta – Oulun Alatossava: Pohjoisen nosteesta hyötyisi koko Suomi

Petteri Orpon lupaama poh­joi­sen ohjelma on yhä aloit­ta­mat­ta – Oulun Ala­tos­sa­va: Poh­joi­sen nos­tees­ta hyö­tyi­si koko Suomi

21.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Kaupungin asunto-osakkeet herättävät kiinnostusta ostajissa – kiinteistönvälittäjä: "ei ole yhtään kohdetta, josta ei olisi kyselty"

Kau­pun­gin asun­to-osak­keet he­rät­tä­vät kiin­nos­tus­ta os­ta­jis­sa – kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "ei ole yhtään koh­det­ta, josta ei olisi ky­sel­ty"

19.01.2024 05:00 1
Tilaajille
On tarpeellisia uudistuksia tehty – lapsilisä kuuluu kaikille ja on tervetulotoivotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tar­peel­li­sia uu­dis­tuk­sia tehty – lap­si­li­sä kuuluu kai­kil­le ja on ter­ve­tu­lo­toi­vo­tus

18.01.2024 15:03 1
Tilaajille
Vaikka kierrätykseen veisi käyvät housut, ne menevät lähes poikkeuksetta paaliin – kuidun hyödyntäjiä ei ole vielä tarpeeksi

Vaikka kier­rä­tyk­seen veisi käyvät housut, ne menevät lähes poik­keuk­set­ta paaliin – kuidun hyö­dyn­tä­jiä ei ole vielä tar­peek­si

14.01.2024 18:00
Tilaajille
Stora Enso aloitti muutosneuvottelut, koko Oulun tehtaan henkilöstö voidaan lomauttaa

Stora Enso aloitti muu­tos­neu­vot­te­lut, koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö voidaan lo­maut­taa

03.01.2024 20:00
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

02.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta – Botnia Printissä käynnistetään muutosneuvottelut

Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta – Botnia Prin­tis­sä käyn­nis­te­tään muu­tos­neu­vot­te­lut

02.01.2024 14:29
Taivalkoskella lähdetään toiveikkaana uuteen vuoteen – va. kunnanjohtaja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suurimmat haasteet vuonna 2024

Tai­val­kos­kel­la läh­de­tään toi­veik­kaa­na uuteen vuoteen – va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suu­rim­mat haas­teet vuonna 2024

02.01.2024 05:00
Tilaajille
Oikeistohallitus romuttaa sosiaaliturvajärjestelmää ja toteuttaa työelämäheikennyksiä – leikkaukset nousevat monien kotitalouksien kohdalla jopa satoihin euroihin kuukaudessa
Kolumni

Oi­keis­to­hal­li­tus ro­mut­taa so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää ja to­teut­taa työ­elä­mä­hei­ken­nyk­siä – leik­kauk­set nou­se­vat monien ko­ti­ta­louk­sien koh­dal­la jopa sa­toi­hin eu­roi­hin kuu­kau­des­sa

21.12.2023 06:00 1
Tilaajille