Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Varmaa on yh­teis­työn tarve – maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen lain­sää­dän­tö vielä auki

Maakuntauudistuksessa ei ole pahemmin aikaa hukattavaksi. Projektipäällikkö Kimmo Hinno esittelee uudistuksen tavoiteaikataulua.
Maakuntauudistuksessa ei ole pahemmin aikaa hukattavaksi. Projektipäällikkö Kimmo Hinno esittelee uudistuksen tavoiteaikataulua.
Kuva: Marica Paukkeri

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen alueellinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina Hirsikampuksella. Vaikka teemana oli maakuntauudistuksen merkitys tavalliselle kuntalaiselle, koostui yleisö lähinnä kuntapäättäjistä ja muista kuntakentän aktiivitoimijoista. Tilaisuuden nimessä esitettyyn kysymykseen: ”mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?”, ei tiistai-iltapäivänä saatu yksiselitteistä vastausta.

Maakuntauudistuksen valmistelijat ovat tiukan paikan edessä, kun projektia täytyisi puskea eteenpäin, vaikka maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta koskevat lait ovat vielä vailla lainvoimaa. Pikantin lisämausteen tuo kokonaisuuteen kuuluva valinnanvapauslainsäädäntö.

Maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista koskevasta lainsäädännöstä on annettu hallituksen esitys eduskunnalle maaliskuun alussa, ja lakiesitys on edelleen laajalla lausuntokierroksella valiokunnissa.

Mitä maakuntauudistuksen suhteen on jo saatu aikaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, ja mitä on seuraavaksi luvassa?

Viime vuoden puolella aloitettiin kartoittamalla maakunnalle siirtyvien tehtävien nykytilanne kunnissa, sen jälkeen on perustettu toimialuekohtaiset työryhmät, valmisteltu muutosvisiota ja nyt käsillä on tulevan sote- ja maakuntauudistuksen yhteensovittaminen.

Tilaisuuden avannut maakuntajohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta muistutti, että kyseessä on erittäin suuri tehtävien siirtyminen. Hän myös painotti, että uudistustyön ollessa käynnissä siihen voi vielä tehdä muutoksia.

– Tässä vaiheessa ei tosiaan ole vielä tärkein laki eli maakuntalaki lainvoimainen, eikä olla tehty lopullisia ratkaisuja minkään suhteen. Koska esivalmisteluvaihe on käynnissä, niin vielä on mahdollisuuksia vaikuttaa, Rämet painotti.

Maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno koetti avata muutoksen merkitystä arkisten esimerkkien kautta. Esimerkkiperheenä toimivat Makuset, jotka arjessaan tarvitsivat useita kunnan aiemmin järjestämiä palveluita, jotka nyt siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle. Käytännössä puhe on siis hallinnollisesta uudistuksesta, eli siitä, kuka palvelua koskevat poliittiset päätökset tekee ja kuka sen järjestämisestä on vastuussa.

Palvelun tuottaja voi pysyä muutoksen jälkeen samana kuin ennenkin, sillä esimerkiksi terveyskeskukset työntekijöineen ja toimitiloineen siirtyvät kunnalta maakunnan liikelaitoksen alle. Lainsäädännön saatua lainvoiman voidaan vasta sanoa, kuka minkäkin palvelun tuottaa, mikä on maakunnan oman palvelutuotannon osuus ja mikä ostetaan markkinoilta.

Yhteistyön merkitys tuntui olevan keskustelun keskeinen teema. Vaikka maakuntauudistuksen valmistelussa on vielä hyvinkin suuria kysymyksiä avoinna, niin projektijohtaja Hinno näki Pohjois-Pohjanmaalla tilanteen olevan varsin hyvällä tolalla – ainakin muihin maakuntiin verrattuna.

– Tässä maakunnassa tämä yhteistyö toimii, kun verrataan esimerkiksi Uudellemaalle, missä kaikki kunnat vastustavat muutosta ja ollaan vielä ihan lähtötelineessä, Hinno toteaa.

Tässä maakunnassa yhteistyö toimii.