Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uusia mah­dol­li­suuk­sia hir­si­ra­ken­ta­mi­seen – Kontion pai­nu­ma­ton hirsi mark­ki­noil­le ensi vuonna

Tulevana talvena Kontion tuotevalikoimiin tulee uudenlainen hirsinurkka, jiirinurkaksi sanottu. Toimitusjohtaja Jalo Poijula naurahtaa nurkan kätkevän perinteisen hirren, mutta kysyntää sellaiselle on ainakin kaupunkirakentamisessa.

Ensi vuonna on tulossa toinenkin uutuus. Kontiolla otetaan tuotantoon painumaton hirsi. Sille odotetaan markkinoita ainakin kotimaiseen ja sveitsiläiseen hirsirakentamiseen.

Painumaton hirsi tuo uudenlaisia mahdollisuuksia.

Siinä osa lamellihirren sisään tulevista lamelleista liimataan pystysuuntaan. Kun puu tunnetusti kutistuu vain säteen suunnassa, ratkaisulla saadaan aikaan hirsirakennus, jossa hirren normaalia painumista ei tarvitse ottaa rakenteissa huomioon.

Painumaton hirsi tuo uudenlaisia mahdollisuuksia, sitä käyttämällä voidaan helposti yhdistää hirsi muihin rakennusmateriaaleihin, vaikkapa tiileen ja betoniin.