Eduskuntavaalit: En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

Kolumni: Taa­lak­sen vai Ol­li­kai­sen lin­jal­la? – Metsien hii­li­nie­lu­jen ko­ros­tu­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa on suo­ma­lai­nen eri­koi­suus

Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

yrittäjä
Kuljetusyrittäjä Tapio Poijulasta Pudasjärven vuoden yrittäjä – esimerkillistä asiakaspalvelua

Kul­je­tus­yrit­tä­jä Tapio Poi­ju­las­ta Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – esi­mer­kil­lis­tä asia­kas­pal­ve­lua

14.11.2018 06:00
Kolumni

Kuka us­kal­taa yrit­tää? – näin nuorten yrit­tä­jyys­in­toon pitää suh­tau­tua

27.09.2017 07:00
Uudelle elinkeinoyhtiölle tavoitellaan äkkilähtöä – kaupungin 500 uuden työpaikan tavoitteen toteutuminen vaatii toimenpiteitä

Uudelle elin­kei­no­yh­tiöl­le ta­voi­tel­laan äk­ki­läh­töä – kau­pun­gin 500 uuden työ­pai­kan ta­voit­teen to­teu­tu­mi­nen vaatii toi­men­pi­tei­tä

02.07.2017 11:00
Noomi pyörittää omaa Koivikon kesäkahvilaa Ervastissa – 14-vuotias yrittäjä työllistää itse itsensä

Noomi pyö­rit­tää omaa Koi­vi­kon ke­sä­kah­vi­laa Er­vas­tis­sa – 14-vuo­tias yrit­tä­jä työl­lis­tää itse itsensä

16.06.2017 09:00
Noomi pyörittää omaa Koivikon kesäkahvilaa Ervastissa – 14-vuotias yrittäjä työllistää itse itsensä

Noomi pyö­rit­tää omaa Koi­vi­kon ke­sä­kah­vi­laa Er­vas­tis­sa – 14-vuo­tias yrit­tä­jä työl­lis­tää itse itsensä

16.06.2017 09:00
Kesäyrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle kesätyölle – turvallinen tutustuminen yrittämisen maailmaan

Ke­sä­yrit­tä­jyys on vaih­to­eh­to pe­rin­tei­sel­le ke­sä­työl­le – tur­val­li­nen tu­tus­tu­mi­nen yrit­tä­mi­sen maail­maan

16.06.2017 09:00
Yrittäjä tarvitsee kunnianhimoa ja intoa – Henna Ryhäsen kahvilahaave on toteutunut Pudasjärvellä

Yrit­tä­jä tar­vit­see kun­nian­hi­moa ja intoa – Henna Ryhäsen kah­vi­la­haa­ve on to­teu­tu­nut Pu­das­jär­vel­lä

24.05.2017 15:20
Yrittäjä tarvitsee kunnianhimoa ja intoa – Henna Ryhäsen kahvilahaave on toteutunut Pudasjärvellä

Yrit­tä­jä tar­vit­see kun­nian­hi­moa ja intoa – Henna Ryhäsen kah­vi­la­haa­ve on to­teu­tu­nut Pu­das­jär­vel­lä

24.05.2017 15:20
Valtakunnallista tunnustusta – Pudasjärven Yrittäjät ehdolla Vuoden yrittäjäyhdistykseksi

Val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät ehdolla Vuoden yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sek­si

16.01.2017 10:00
Uusi ravintola avasi ovensa Kurenalla – pitsalistalla Kipinä, Ervasti, Sarakylä ja Aittojärvi

Uusi ra­vin­to­la avasi ovensa Ku­re­nal­la – pit­sa­lis­tal­la Kipinä, Er­vas­ti, Sa­ra­ky­lä ja Ait­to­jär­vi

28.12.2016 07:00
Syötteen Maansiirto Oy on Pudasjärven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tunnustuksesta

Syöt­teen Maan­siir­to Oy on Pu­das­jär­ven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tun­nus­tuk­ses­ta

27.11.2016 13:00
Janin ja Ninan unelma omasta ravintolasta toteutuu – kokkausinto vei Pudasjärveltä Helsingin kautta Ouluun

Janin ja Ninan unelma omasta ra­vin­to­las­ta to­teu­tuu – kok­kaus­in­to vei Pu­das­jär­vel­tä Hel­sin­gin kautta Ouluun

14.09.2016 12:00