Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Viihde
Kuukausi
Näihin aikoihin 13: Tulva vei tuomarikopin, nätti karhu ilahdutti pihapiirissä – mutta mitä tehdään piletossuilla? -video

Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la? -video

20.05.2022 16:03
Tilaajille
Outo valoilmiö tallentui valvontakameraan Pudasjärven Sarakylässä – katso video ihmetystä herättäneestä näystä

Outo va­lo­il­miö tal­len­tui val­von­ta­ka­me­raan Pu­das­jär­ven Sa­ra­ky­läs­sä – katso video ih­me­tys­tä he­rät­tä­nees­tä näystä

11.05.2022 14:30
Tilaajille
Kymmenen huippuesiintyjää Pudasjärvelle – juhannusaaton festari Rajamaan rannassa

Kym­me­nen huip­pu­esiin­ty­jää Pu­das­jär­vel­le – ju­han­nus­aa­ton festari Ra­ja­maan ran­nas­sa

04.05.2022 04:01
Tilaajille
Lempi sai lakkinsa Vappuna – "Helsingissä lakitettiin Manta eikä Lempiäkään haluttu jättää patsassisartaan kehnommalle huomiolle"

Lempi sai lak­kin­sa Vappuna – "Hel­sin­gis­sä la­ki­tet­tiin Manta eikä Lem­piä­kään haluttu jättää pat­sas­si­sar­taan keh­nom­mal­le huo­miol­le"

03.05.2022 22:15
Näihin aikoihin 12: Heikkoja jäitä, koiran kokoisia rusakoita ja pitkätukka pössyttää – Iijokiseutu starttasi käänteentekevällä tuotteella

Näihin ai­koi­hin 12: Heik­ko­ja jäitä, koiran ko­koi­sia ru­sa­koi­ta ja pit­kä­tuk­ka pös­syt­tää – Ii­jo­ki­seu­tu start­ta­si kään­teen­te­ke­väl­lä tuot­teel­la

30.04.2022 04:01
Tilaajille
Näihin juttuihin viittasimme painetussa Iijokiseudussa 27. huhtikuuta

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 27. huh­ti­kuu­ta

27.04.2022 04:05

Nousut ja laskut: "Viinan myynti vain jatkaa las­kuaan. Maa­lis­kuus­sa lit­ra­myyn­ti oli Alkon mukaan 20 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta pie­nem­pi. Onko Suomen kansa rai­tis­tu­mas­sa?"

24.04.2022 23:12
Vanhemmat
Näihin aikoihin 11: Nakit ja papit vastakkain Pudasjärvellä – Aatteen palossa pehmenneet leivonnaiset muistoissa

Näihin ai­koi­hin 11: Nakit ja papit vas­tak­kain Pu­das­jär­vel­lä – Aat­teen palossa peh­men­neet lei­von­nai­set muis­tois­sa

23.04.2022 04:02
Tilaajille
Näihin aikoihin 11: Nakit ja papit vastakkain Pudasjärvellä – Aatteen palossa pehmenneet leivonnaiset muistoissa

Näihin ai­koi­hin 11: Nakit ja papit vas­tak­kain Pu­das­jär­vel­lä – Aat­teen palossa peh­men­neet lei­von­nai­set muis­tois­sa

22.04.2022 19:53
Tekstarit ja soitot: "Ei näy vieläkään terveyskeskukseen opasmerkkejä valtatieltä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ei näy vie­lä­kään ter­veys­kes­kuk­seen opas­merk­ke­jä val­ta­tiel­tä"

16.04.2022 18:47
Tilaajille
Arkiston aarteet: Jäät kantoivat ja Ahti soi antejaan Havulan rannassa

Ar­kis­ton aar­teet: Jäät kan­toi­vat ja Ahti soi an­te­jaan Havulan ran­nas­sa

16.04.2022 14:02
Tilaajille
Nousut ja laskut: "Taitaa pienelläkin kalikalla olla pian hintaa niin, että harkita pitää mitä nuotiossa polttaa"

Nousut ja laskut: "Taitaa pie­nel­lä­kin ka­li­kal­la olla pian hintaa niin, että harkita pitää mitä nuo­tios­sa polt­taa"

15.04.2022 17:31
Tilaajille
Boomerin mietteitä: "Aikoinaan oli Kokki Kolmonen, se löytyy nykyisin YLE-Areenalta, mutta siinä kaikki"
Lukijalta Kolumni

Boo­me­rin miet­tei­tä: "Ai­koi­naan oli Kokki Kol­mo­nen, se löytyy ny­kyi­sin YLE-Aree­nal­ta, mutta siinä kaikki"

15.04.2022 06:01
Tilaajille
Näihin juttuihin viittasimme painetussa Iijokiseudussa 13. huhtikuuta

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 13. huh­ti­kuu­ta

13.04.2022 04:02
Näihin aikoihin 10: Hirveää holhoamista liikenteessä, hilipannyrrää konkareissa ja Pappa-Tunturilla pilkille – Seseon ja Natsa kilvoittelivat kuninkuudesta, mutta kuinka käy sote-palvelujen?

Näihin ai­koi­hin 10: Hirveää hol­hoa­mis­ta lii­ken­tees­sä, hi­li­pan­nyr­rää kon­ka­reis­sa ja Pap­pa-Tun­tu­ril­la pil­kil­le – Seseon ja Natsa kil­voit­te­li­vat ku­nin­kuu­des­ta, mutta kuinka käy so­te-pal­ve­lu­jen?

09.04.2022 04:02
Tilaajille
Näihin aikoihin 10: Hirveää holhoamista liikenteessä, hilipannyrrää konkareissa ja Pappa-Tunturilla pilkille – Seseon ja Natsa kilvoittelivat kuninkuudesta, mutta kuinka käy sote-palvelujen?

Näihin ai­koi­hin 10: Hirveää hol­hoa­mis­ta lii­ken­tees­sä, hi­li­pan­nyr­rää kon­ka­reis­sa ja Pap­pa-Tun­tu­ril­la pil­kil­le – Seseon ja Natsa kil­voit­te­li­vat ku­nin­kuu­des­ta, mutta kuinka käy so­te-pal­ve­lu­jen?

09.04.2022 04:01
Tilaajille
Uusi liikuntatapahtuma Taivalkoskelle – vastaanotto ratkaisee, tuleeko ensi kesäkuun tapahtumasta pysyvä perinne paikkakunnalle

Uusi lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma Tai­val­kos­kel­le – vas­taan­ot­to rat­kai­see, tuleeko ensi ke­sä­kuun ta­pah­tu­mas­ta pysyvä perinne paik­ka­kun­nal­le

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Arkiston aarteet Iijokiseutu – olisi mielenkiintoista tietää miten hauki ja kehoitus ”Huuda tässä” liittyvät ilmeiseen aprillipilaan

Ar­kis­ton aarteet Ii­jo­ki­seu­tu – olisi mie­len­kiin­tois­ta tietää miten hauki ja ke­hoi­tus ”Huuda tässä” liit­ty­vät il­mei­seen ap­ril­li­pi­laan

02.04.2022 14:36
Näihin aikoihin 9: Diesel hyrskytti kaksi vuotta yhtä painoa Pudasjärvellä – Syötteellä tavoitteet korkealla

Näihin ai­koi­hin 9: Diesel hyrs­kyt­ti kaksi vuotta yhtä painoa Pu­das­jär­vel­lä – Syöt­teel­lä ta­voit­teet kor­keal­la

02.04.2022 04:02
Tilaajille