Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Viikko
Pudasjärvelle jysähtää heinäkuussa metallipommi – Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen

Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

05.12.2023 15:00 2
Tilaajille
Käsitöitä, taideteoksia, leivonnaisia ja muuta ostettavaa sekä ohjelmaa – Joulumyyjäisiä vietettiin Suojalinnassa yhdessä tehden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­si­töi­tä, tai­de­teok­sia, lei­von­nai­sia ja muuta os­tet­ta­vaa sekä oh­jel­maa – Jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin Suo­ja­lin­nas­sa yhdessä tehden

04.12.2023 15:01
Tilaajille
Joulunavajaiset vietettiin Pudasjärven torilla esitysten ja valojen loisteessa – joulupukki ehti vierailemaan tapahtumassa tänäkin vuonna

Jou­lun­ava­jai­set vie­tet­tiin Pu­das­jär­ven torilla esi­tys­ten ja valojen lois­tees­sa – jou­lu­puk­ki ehti vie­rai­le­maan ta­pah­tu­mas­sa tänäkin vuonna

02.12.2023 13:30
Tilaajille
Syötteellä käynnistyy jouluvalokilpailu – "Valaistaan Syöte niin, että näkyy avaruuteen saakka!"

Syöt­teel­lä käyn­nis­tyy jou­lu­va­lo­kil­pai­lu – "Va­lais­taan Syöte niin, että näkyy ava­ruu­teen saak­ka!"

30.11.2023 18:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Laaja tekstarikimara tuo esille Iijokiseudun lukijoiden mielipiteitä – viesteissä ruusuja ja risuja Pudasjärven meininkeihin ja maailman ilmiöihin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laaja teks­ta­ri­ki­ma­ra tuo esille Ii­jo­ki­seu­dun lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä – vies­teis­sä ruusuja ja risuja Pu­das­jär­ven mei­nin­kei­hin ja maail­man il­miöi­hin liit­tyen

29.11.2023 16:00
Tilaajille
Tiernapoikanäytelmä sujuu jo ilman montaa harjoituskertaa – paikalliset nuoret esiintyvät Pudasjärven torilla joulunavaustapahtumassa

Tier­na­poi­ka­näy­tel­mä sujuu jo ilman montaa har­joi­tus­ker­taa – pai­kal­li­set nuoret esiin­ty­vät Pu­das­jär­ven torilla jou­lun­avaus­ta­pah­tu­mas­sa

29.11.2023 12:00
Tilaajille
Hirvaskosken kartanon Joulupolku-tapahtumassa vilisi tonttuja – kartanon historiaa kuultiin tonttujen kertomana Tonttupolun varrella

Hir­vas­kos­ken kar­ta­non Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa vilisi tont­tu­ja – kar­ta­non his­to­riaa kuul­tiin tont­tu­jen ker­to­ma­na Tont­tu­po­lun var­rel­la

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Sarakylässä vietetty nuortenilta oli ensimmäinen laatuaan – pitkät välimatkat voivat olla ongelma nuorten osallistumiselle

Sa­ra­ky­läs­sä vie­tet­ty nuor­ten­il­ta oli en­sim­mäi­nen laa­tuaan – pitkät vä­li­mat­kat voivat olla ongelma nuorten osal­lis­tu­mi­sel­le

27.11.2023 05:00
Tilaajille
Ensi viikolla ripustetaan jouluvalot Kurenalle – pylväissä olevat tähdet syttyvät joulunavauksessa

Ensi vii­kol­la ri­pus­te­taan jou­lu­va­lot Ku­re­nal­le – ­pyl­väis­sä olevat tähdet syt­ty­vät jou­lun­avauk­ses­sa

24.11.2023 09:00
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 12:02
Tilaajille
Pudasjärvelle joulumyyjäistapahtuma yhdessä tehden Suojalinnassa

Pu­das­jär­vel­le jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­ma yhdessä tehden Suo­ja­lin­nas­sa

20.11.2023 18:00
Tilaajille
Pikkujoulusesonki on Pudasjärvellä jo vauhdissa ja jokaiselle löytyy jotain – yrittäjien kalenterit alkoivat täyttyä jo elokuun lopulla

Pik­ku­jou­lu­se­son­ki on Pu­das­jär­vel­lä jo vauh­dis­sa ja jo­kai­sel­le löytyy jotain – yrit­tä­jien ka­len­te­rit al­koi­vat täyttyä jo elokuun lopulla

15.11.2023 05:00
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tuo Mozartin sävellyksen Pudasjärvelle – suuri musiikin helmi Pudasjärven kirkossa viikon päästä sunnuntaina

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tuo Mo­zar­tin sä­vel­lyk­sen Pu­das­jär­vel­le – suuri mu­sii­kin helmi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa viikon päästä sun­nun­tai­na

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Römppäkortteli-tapahtuma todisti, että auttaminen on iloinen asia – tällaisissa tunnelmissa Pudasjärvellä pitkään unohduksissa ollutta perinnettä vaalittiin

Römp­pä­kort­te­li-ta­pah­tu­ma to­dis­ti, että aut­ta­mi­nen on iloinen asia – täl­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa Pu­das­jär­vel­lä pitkään unoh­duk­sis­sa ollutta pe­rin­net­tä vaa­lit­tiin

07.11.2023 18:59
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärveläislähtöinen Niko Laamanen unelmoi bändistä ja laulujen kirjoittamisesta – Uusi Rakkaus -yhtye julkaisee debyyttialbuminsa

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­nen Niko Laa­ma­nen unelmoi bän­dis­tä ja lau­lu­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta – Uusi Rakkaus -yhtye jul­kai­see de­byyt­ti­al­bu­min­sa

29.10.2023 10:45
Tilaajille

Ii­jo­ki­seu­dun teks­ta­rit: Kuumat kii­tok­set iha­Nai­sel­le

26.10.2023 10:30
Römppäperinne herää eloon Pudasjärvellä – tarjolla iloista auttamista, kattiloiden kalistelua kulkueessa, menneiden muistelua ja leijonakeittoa

Römp­pä­pe­rin­ne herää eloon Pu­das­jär­vel­lä – tar­jol­la iloista aut­ta­mis­ta, kat­ti­loi­den ka­lis­te­lua kul­kuees­sa, men­nei­den muis­te­lua ja lei­jo­na­keit­toa

21.10.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöisen Martti Aihan Futura-taideteos on poistettu Oulun Raksilasta – yli 30 vuotta linja-autoasemalla seisseen veistoksen kunto on huono

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sen Martti Aihan Fu­tu­ra-tai­de­teos on pois­tet­tu Oulun Rak­si­las­ta – yli 30 vuotta lin­ja-au­to­ase­mal­la seis­seen veis­tok­sen kunto on huono

18.10.2023 09:58
Tilaajille
Syyslomaviikolle tekemistä – retkiä, leirejä ja tapahtumia riittää ympäri Pudasjärveä

Syys­lo­ma­vii­kol­le te­ke­mis­tä – retkiä, leirejä ja ta­pah­tu­mia riittää ympäri Pu­das­jär­veä

17.10.2023 05:00
Tilaajille