KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Viihde
Viikko
Nousut ja laskut: "Uusiin hyvinvointialueisiin siirtyy kunnista Suomessa kaikkiaan yli 260 000 työntekijää. Perjantaitoimituksessa pohditaankin käsitteen ”vanhoina työntekijöinä” sisältöä"

Nousut ja laskut: "Uusiin hy­vin­voin­ti­aluei­siin siirtyy kun­nis­ta Suo­mes­sa kaik­kiaan yli 260 000 työn­te­ki­jää. Per­jan­tai­toi­mi­tuk­ses­sa poh­di­taan­kin kä­sit­teen ”van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä” si­säl­töä"

16.10.2021 16:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kirjaston voinut sijoittaa Hyvän olon keskuksessa parempaan paikkaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kir­jas­ton voinut si­joit­taa Hyvän olon kes­kuk­ses­sa pa­rem­paan paik­kaan"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Luomumeteorologi ennustaa pitkää syksyä: " Lunta alkaa kertyä pysyä asti kovin myöhään. Vasta joulukuussa päästään kunnolla luonnonlumille"

Luo­mu­me­teo­ro­lo­gi en­nus­taa pitkää syksyä: " Lunta alkaa kertyä pysyä asti kovin myö­hään. Vasta jou­lu­kuus­sa pääs­tään kun­nol­la luon­non­lu­mil­le"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Niilo sarajärvi ennustaa talven säätä

Niilo sa­ra­jär­vi en­nus­taa talven säätä

15.10.2021 17:30
Tilaajille
Kuukausi
Arkiston aarteita: Diabetesneuvonnassa mitattiin muun muassa verensokeria ja annettiin tietoja oikeasta ruokavaliosta.

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Dia­be­tes­neu­von­nas­sa mi­tat­tiin muun muassa ve­ren­so­ke­ria ja an­net­tiin tietoja oi­keas­ta ruo­ka­va­lios­ta.

10.10.2021 19:48
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hirsipinta on kaunis, rauhoittaa ja hiljentää"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hir­si­pin­ta on kaunis, rau­hoit­taa ja hil­jen­tää"

10.10.2021 04:05
Nousut ja laskut: Pudasjärvellä on avoinna runsaasti työpaikkoja – Janakkalassa on fasaaneissa todettu lintuinfluenssaa, eikä siinä vielä kaikki

Nousut ja laskut: Pu­das­jär­vel­lä on avoinna run­saas­ti työ­paik­ko­ja – ­Ja­nak­ka­las­sa on fa­saa­neis­sa todettu lin­tuinf­luens­saa, eikä siinä vielä kaikki

10.10.2021 00:12
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Pu­das­jär­vel­lä menee ko­meas­ti. Isot ra­ken­nuk­set ter­va­taan mus­tik­si"

03.10.2021 04:00
Pudasjärveläiskaksikon keikoilla haitari soi ja laulu raikaa – musiikin tuottama ilo kuuluu kaikille, ja siksi kaksikko tekee vapaaehtoistyötä esiintyen eri ryhmille

Pu­das­jär­ve­läis­kak­si­kon kei­koil­la haitari soi ja laulu raikaa – mu­sii­kin tuot­ta­ma ilo kuuluu kai­kil­le, ja siksi kak­sik­ko tekee va­paa­eh­tois­työ­tä esiin­tyen eri ryh­mil­le

02.10.2021 16:07
Tilaajille

Nousut ja laskut: " Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot jär­jes­tä­vät tiis­tai­na 26.10. val­ta­kun­nal­li­sen Mil­joo­nat jakoon -ti­lai­suu­den etäyh­tey­del­lä. Kan­nat­taa hyvissä ajoin lin­kit­tyä mukaan, että pääsee osille"

02.10.2021 14:00
Pudasjärvi saa kolme litraa zonga-mehua – toimitetaan kaupunginjohtajalle ennen joulua

Pu­das­jär­vi saa kolme litraa zon­ga-me­hua – toi­mi­te­taan kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ennen joulua

30.09.2021 17:48
Tilaajille
Vanhemmat
Tekstarit ja soitot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Kipinässä jokirannalla laavua kunnossa"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Ki­pi­näs­sä jo­ki­ran­nal­la laavua kun­nos­sa"

12.09.2021 04:00

Nousut ja laskut: " Hal­li­tus on il­moit­ta­nut, että kahden metrin tur­va­vä­leis­tä voidaan luopua. Hyvä niin, toteaa per­jan­tai­toi­mi­tus. Voimme palata tut­tui­hin neljän metrin vä­lei­hin"

11.09.2021 15:00

Nousut ja laskut: "Vanhat autot ja pitkät matkat ei ole hyvä yh­dis­tel­mä Per­jan­tai­pals­tan­kaan mie­les­tä"

05.09.2021 20:57
Tekstarit ja soitot: Onko olemassa pyöräteitä, joilla saa ajaa autolla
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Onko ole­mas­sa pyö­rä­tei­tä, joilla saa ajaa autolla

05.09.2021 20:49
Arkiston aarteita: metsästyskausi alkamassa

Ar­kis­ton aar­tei­ta: met­säs­tys­kau­si al­ka­mas­sa

05.09.2021 20:43
Luppovesi palaa jälleen lauantaina – Koko perheen päivän mittainen tapahtuma, mukana myös Huippukymppi

Lup­po­ve­si palaa jälleen lauan­tai­na – Koko perheen päivän mit­tai­nen ta­pah­tu­ma, mukana myös Huip­pu­kymp­pi

03.09.2021 12:00
Tilaajille
Huippusuositun tv-sarja Paratiisin kuvauksiin etsitään avustajia– sarja tuo Iso-Syötteen kansainvälisen yleisön nähtäville

Huip­pu­suo­si­tun tv-sar­ja Pa­ra­tii­sin ku­vauk­siin et­si­tään avus­ta­jia– sarja tuo Iso-Syöt­teen kan­sain­vä­li­sen yleisön näh­tä­vil­le

31.08.2021 13:49
Tilaajille
Tekstarit ja soitot; "Ostan talven marjat Oulun torikauppiailta, niin ei tarvitse mennä kenenkään apajille"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot; "Ostan talven marjat Oulun to­ri­kaup­piail­ta, niin ei tar­vit­se mennä ke­nen­kään apa­jil­le"

30.08.2021 04:00
Soppatykki tyhjeni Vattumarkkinoilla – Järjestäjät välttyivät pettymykseltä, väkeä kertyi kyläkoulun pihalle pari-kolmesataa

Sop­pa­tyk­ki tyhjeni Vat­tu­mark­ki­noil­la – Jär­jes­tä­jät vält­tyi­vät pet­ty­myk­sel­tä, väkeä kertyi ky­lä­kou­lun pihalle pa­ri-kol­me­sa­taa

28.08.2021 05:00
Tilaajille