Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Viihde
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Kuuntele biisi: Pudasjärveläinen Tanna julkaisi uuden singlen perjantaina – "lisää suomenkielistä musiikkia on kaivattu"

Kuun­te­le biisi: Pu­das­jär­ve­läi­nen Tanna jul­kai­si uuden singlen per­jan­tai­na – "lisää suo­men­kie­lis­tä mu­siik­kia on kai­vat­tu"

28.10.2022 08:23
Tilaajille
Rehellisyys ei maata peri – näin meitä on viime aikoina alettu valmentaa maailman tavoille
Kolumni

Re­hel­li­syys ei maata peri – näin meitä on viime aikoina alettu val­men­taa maail­man ta­voil­le

26.10.2022 05:00
Tilaajille
Puolivuotias Radio Kaleva saa eniten palautetta musiikista – päätoimittaja Sini Salmirinne kertoo, että perushittejä ei soiteta:  "Meidän musiikkimme valitaan sydämellä, selkälihaksilla ja vähän lantiolla"

Puo­li­vuo­tias Radio Kaleva saa eniten pa­lau­tet­ta mu­sii­kis­ta – pää­toi­mit­ta­ja Sini Sal­mi­rin­ne kertoo, että pe­rus­hit­te­jä ei soi­te­ta: "Meidän mu­siik­kim­me va­li­taan sy­dä­mel­lä, sel­kä­li­hak­sil­la ja vähän lan­tiol­la"

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Isot autot valtasivat Syötteen – tunturin tyvellä 184 kuormuria ja runsaasti katselijoita paikalla, katso kuvat ja video

Isot autot val­ta­si­vat Syöt­teen – tun­tu­rin tyvellä 184 kuor­mu­ria ja run­saas­ti kat­se­li­joi­ta pai­kal­la, katso kuvat ja video

12.09.2022 10:39
Tilaajille
Hunsvotti pääsi Peikkopolulle – Tällaisia ainutlaatuisia peikkoja muutti Syötteelle eri puolilta Pudasjärveä

Huns­vot­ti pääsi Peik­ko­po­lul­le – Täl­lai­sia ai­nut­laa­tui­sia peik­ko­ja muutti Syöt­teel­le eri puo­lil­ta Pu­das­jär­veä

07.09.2022 13:14
Tilaajille
Pudasjärven kylien väki kokoontui Syötteen Peikkoteatterilla

Pu­das­jär­ven kylien väki ko­koon­tui Syöt­teen Peik­ko­teat­te­ril­la

07.09.2022 13:09
Tilaajille
Juosta huvittaisi, mutta missä? Koillismaalla riittää syksyksi tekemistä lenkkareille – Iso-Syötteen Huippukymppi on yksi rankimmista koitoksista

Juosta hu­vit­tai­si, mutta missä? Koil­lis­maal­la riittää syk­syk­si te­ke­mis­tä lenk­ka­reil­le – Iso-Syöt­teen Huip­pu­kymp­pi on yksi ran­kim­mis­ta koi­tok­sis­ta

31.08.2022 10:00
Tilaajille
Sekä aikuisten että lasten venetsialaiset vetivät sankoin joukoin väkeä Jyrkkäkoskelle: "Heistä näkyi jollakin tavalla sellainen vapautuneisuus siitä korona-ajan pannasta, joka tässä on pari vuotta ollut"

Sekä ai­kuis­ten että lasten ve­net­sia­lai­set vetivät sankoin joukoin väkeä Jyrk­kä­kos­kel­le: "Heistä näkyi jol­la­kin tavalla sel­lai­nen va­pau­tu­nei­suus siitä ko­ro­na-ajan pan­nas­ta, joka tässä on pari vuotta ollut"

29.08.2022 18:00
Tilaajille
Luppovesi palaa -tapahtuma kutsuu Syötteelle – iltatapahtuma tekee paluun monipuolisen päivän ohjelmistoon

Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma kutsuu Syöt­teel­le – il­ta­ta­pah­tu­ma tekee paluun mo­ni­puo­li­sen päivän oh­jel­mis­toon

24.08.2022 15:00
Tilaajille
"Näillä markkinoilla oikein tuntuu läheisyys ihmisten kesken" – Näin sujuivat Sarakylän vattumarkkinat aurinkoisessa säässä

"Näillä mark­ki­noil­la oikein tuntuu lä­hei­syys ih­mis­ten kesken" – Näin su­jui­vat Sa­ra­ky­län vat­tu­mark­ki­nat au­rin­koi­ses­sa säässä

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Suvi Teräsniskan konsertti toi tunnelmaa sateiselle Jyrkkäkoskelle – Järjestäjien toiveena on, ettei huonompaa säätä pidettäisi esteenä tapahtumiin osallistumiselle: "Ihmiset seuraavat tarkasti säätä, ennakkolipuilla ei juuri ole tänä päivänä merkitystä"

Suvi Te­räs­nis­kan kon­sert­ti toi tun­nel­maa sa­tei­sel­le Jyrk­kä­kos­kel­le – Jär­jes­tä­jien toi­vee­na on, ettei huo­nom­paa säätä pi­det­täi­si esteenä ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­sel­le: "Ih­mi­set seu­raa­vat tar­kas­ti säätä, en­nak­ko­li­puil­la ei juuri ole tänä päivänä mer­ki­tys­tä"

15.08.2022 16:42
Tilaajille
Suvi Teräsniska konsertoi Pudasjärven Jyrkkäkoskella lauantaina – edellisestä kerrasta kymmenen vuotta

Suvi Te­räs­nis­ka kon­ser­toi Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­la lauan­tai­na – edel­li­ses­tä ker­ras­ta kym­me­nen vuotta

10.08.2022 10:00
Tilaajille
Hiihtoa suolla ämpäreiden kanssa – Korkokenkäkukkamekkosuohiihdoissa kisailtiin kaatosateen kastelemalla Kapustasuolla

Hiihtoa suolla äm­pä­rei­den kanssa – Kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­dois­sa ki­sail­tiin kaa­to­sa­teen kas­te­le­mal­la Ka­pus­ta­suol­la

09.08.2022 16:07
Tilaajille
Hissimatkailua laivaristeilyllä –  muistorikkaita kokemuksia on kertynyt laivan hisseistä ja purkuryntäyksestä paluuterminaalissa
Kolumni

His­si­mat­kai­lua lai­va­ris­tei­lyl­lä – muis­to­rik­kai­ta ko­ke­muk­sia on ker­ty­nyt laivan his­seis­tä ja pur­ku­ryn­täyk­ses­tä pa­luu­ter­mi­naa­lis­sa

03.08.2022 04:00
Tilaajille
Viikon kuva: Hillasoilta kannetaan ämpäritolkulla kypsää marjaa,

Viikon kuva: Hil­la­soil­ta kan­ne­taan äm­pä­ri­tol­kul­la kypsää marjaa,

24.07.2022 19:05

Nousut ja laskut – Per­jan­tai­toi­mi­tus vastaa: onko poh­joi­ses­sa paljon hyt­ty­siä.

24.07.2022 13:53