Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Oulun poliisi: "Saatamme vaatia tapahtuman järjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojia"

Oulun po­lii­si: "Saa­tam­me vaatia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jää li­sää­mään jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia"

27.05.2023 18:00
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 1
Tivolibussi liikennöi kesällä Kempeleeseen – Pudasjärveltä tarjolla päiväretkiä

Ti­vo­li­bus­si lii­ken­nöi kesällä Kem­pe­lee­seen – Pu­das­jär­vel­tä tar­jol­la päi­vä­ret­kiä

20.04.2023 14:25
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single on nyt julkaistu

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single on nyt jul­kais­tu

15.04.2023 20:00
Tilaajille
Siuruan Liekolammella pilkittiin aurinkoisessa säässä  – osa voittajista ratkaistiin arvalla
Mielipidekirjoitus

Siuruan Lie­ko­lam­mel­la pil­kit­tiin au­rin­koi­ses­sa säässä – osa voit­ta­jis­ta rat­kais­tiin arvalla

13.04.2023 19:09
Tilaajille
Tällainen tunnelma oli Syötteellä pääsiäisenä, kun väkeä oli liikkeellä ennätysmääriä niin rinteissä, laduilla kuin pilkkikisoissakin

Täl­lai­nen tun­nel­ma oli Syöt­teel­lä pää­siäi­se­nä, kun väkeä oli liik­keel­lä en­nä­tys­mää­riä niin rin­teis­sä, la­duil­la kuin pilk­ki­ki­sois­sa­kin

11.04.2023 06:07
Tilaajille
Pääsiäistä parhaasta päästä – Syötteellä väkeä liikkeellä ennätysmääriä

Pää­siäis­tä par­haas­ta päästä – Syöt­teel­lä väkeä liik­keel­lä en­nä­tys­mää­riä

10.04.2023 13:34
Tilaajille
Hyppy boudoir-valokuvaukseen kuljetti Maija Tauriaisen Miss Hot Rod-finaaliin – taivalkoskelaissyntyinen nainen edustaa yksin Pohjois-Suomea

Hyppy bou­doir-va­lo­ku­vauk­seen kul­jet­ti Maija Tau­riai­sen Miss Hot Rod-fi­naa­liin – ­tai­val­kos­ke­lais­syn­tyi­nen nainen edustaa yksin Poh­jois-Suo­mea

08.04.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven paliskunnan Velemu laukkasi Panuman Kultasprintin voittoon palmusunnuntaina

Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan Velemu lauk­ka­si Panuman Kul­ta­sprin­tin voit­toon pal­mu­sun­nun­tai­na

07.04.2023 12:00
Tilaajille
Lapsilla ottivat ilon irti uudessa tapahtumassa, Hippo-talviriehassa, Pudasjärvellä Rajamaanrannassa

Lap­sil­la ottivat ilon irti uudessa ta­pah­tu­mas­sa, Hip­po-tal­vi­rie­has­sa, Pu­das­jär­vel­lä Ra­ja­maan­ran­nas­sa

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Pääsiäisenä pääsee pilkkimään ja kisailemaan – Luutaralli uusi tapahtuma Pudasjärvellä

Pää­siäi­se­nä pääsee pilk­ki­mään ja ki­sai­le­maan – Luu­ta­ral­li uusi ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­vel­lä

07.04.2023 07:41 1
Tilaajille
Panuman Kultasprintti sunnuntaina uudessa paikassa – Poroajoilla jo yli 40-vuotiset perinteet

Panuman Kul­ta­sprint­ti sun­nun­tai­na uudessa pai­kas­sa – Po­ro­ajoil­la jo yli 40-vuo­ti­set pe­rin­teet

30.03.2023 13:48
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 12:00
Tilaajille
"Niin mitä sinä harrastat?" Kysytään porokilpailuja harrastavalta yleensä – Viikonloppuna 150 poroa kuskeineen kisaa Torankijärven jäällä Porocupin pisteistä

"Niin mitä sinä har­ras­tat?" Ky­sy­tään po­ro­kil­pai­lu­ja har­ras­ta­val­ta yleensä – Vii­kon­lop­pu­na 150 poroa kus­kei­neen kisaa To­ran­ki­jär­ven jäällä Po­ro­cu­pin pis­teis­tä

25.03.2023 11:03
Tilaajille
Oulussa kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori Taivalvaaralla kipinän mäkihyppyyn saanut nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Oulussa ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori Tai­val­vaa­ral­la kipinän mä­ki­hyp­pyyn saanut nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Simo tuo uutuuselokuvat Pudasjärven Pohjantähden teatteriin – Pentti ja Ritva valitsivat tällä kertaa elokuvan pilkkireissun sijaan

Simo tuo uu­tuus­elo­ku­vat Pu­das­jär­ven Poh­jan­täh­den teat­te­riin – Pentti ja Ritva va­lit­si­vat tällä kertaa elo­ku­van pilk­ki­reis­sun sijaan

14.03.2023 18:00
Tilaajille
Porot pinkoivat kovaa kyytiä Yli-Iissä – "Kun lähdetään liikkeelle ja päästään kovaan vauhtiin, ei enää pelota", sanoo seitsemänvuotias porokilpailija Eerika Aikkila

Porot pin­koi­vat kovaa kyytiä Yli-Iis­sä – "Kun läh­de­tään liik­keel­le ja pääs­tään kovaan vauh­tiin, ei enää pe­lo­ta", sanoo seit­se­män­vuo­tias po­ro­kil­pai­li­ja Eerika Aikkila

13.03.2023 05:00
Tilaajille
Kahtasataa kulkeva kelkka pitää saada myös pysähtymään – Taivalkosken lauantain kelkkakiihdytyskisoissa nähdään piikkiteloja ja ehkä myös ilokaasukytkimiä: "Kuljettajalle reaktionopeus on kaikki kaikessa"

Kah­ta­sa­taa kulkeva kelkka pitää saada myös py­säh­ty­mään – Tai­val­kos­ken lauan­tain kelk­ka­kiih­dy­tys­ki­sois­sa nähdään piik­ki­te­lo­ja ja ehkä myös ilo­kaa­su­kyt­ki­miä: "Kul­jet­ta­jal­le reak­tio­no­peus on kaikki kai­kes­sa"

09.03.2023 04:00
Tilaajille
"Roolihahmo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyhkeä, ilkeäkin" – Tänään Taivalkoskella ensi-iltansa saavassa Terveen paperit-näytelmässä pyöritään koston, rakkauden ja pikkupitäjämäisen kateuden parissa

"Roo­li­hah­mo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyh­keä, il­keä­kin" – Tänään Tai­val­kos­kel­la en­si-il­tan­sa saa­vas­sa Terveen pa­pe­rit-näy­tel­mäs­sä pyö­ri­tään koston, rak­kau­den ja pik­ku­pi­tä­jä­mäi­sen ka­teu­den parissa

03.03.2023 12:39
Tilaajille