Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Joulutapahtumat
Pudasjärven seurakunnan kuorojen "Pyydän rauhaa päälle maan" -joulukonsertti keskiviikkona

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kuo­ro­jen "Pyydän rauhaa päälle maan" -jou­lu­kon­sert­ti kes­ki­viik­ko­na

19.12.2023 09:00
Tilaajille
Neemi ja Alma tykkäävät piparkakuista, Reino ja Merja yllättävistä kohtaamisista – näin seurakunnan tarjoaman joulupuuron lomassa virittäydyttiin juhlan tunnelmaan

Neemi ja Alma tyk­kää­vät pi­par­ka­kuis­ta, Reino ja Merja yl­lät­tä­vis­tä koh­taa­mi­sis­ta – näin seu­ra­kun­nan tar­joa­man jou­lu­puu­ron lomassa vi­rit­täy­dyt­tiin juhlan tun­nel­maan

14.12.2023 18:01
Tilaajille
Väkimäärä yllätti Rytingissä – uusi tapahtuma tuskin jää ainoaksi lajiaan, arvelivat tyytyväiset järjestäjät sujuvaa yhteistyötä

Vä­ki­mää­rä yllätti Ry­tin­gis­sä – uusi ta­pah­tu­ma tuskin jää ai­noak­si la­jiaan, ar­ve­li­vat tyy­ty­väi­set jär­jes­tä­jät sujuvaa yh­teis­työ­tä

12.12.2023 18:00
Tilaajille
Siurualla virittäydyttiin joulutunnelmaan laulamalla Kauneimpia Joululauluja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siu­rual­la vi­rit­täy­dyt­tiin jou­lu­tun­nel­maan lau­la­mal­la Kau­neim­pia Jou­lu­lau­lu­ja

12.12.2023 11:00
Tilaajille
Syötteen joulutori Lumiareenan suojissa – kuusikransseihin ei tarvita liimaa ja koristeiksi käyvät appelsiinisiivut

Syöt­teen jou­lu­to­ri Lu­mi­aree­nan suo­jis­sa – kuu­si­krans­sei­hin ei tarvita liimaa ja ko­ris­teik­si käyvät ap­pel­sii­ni­sii­vut

11.12.2023 18:00
Tilaajille
Syötteellä käynnistyy jouluvalokilpailu – "Valaistaan Syöte niin, että näkyy avaruuteen saakka!"

Syöt­teel­lä käyn­nis­tyy jou­lu­va­lo­kil­pai­lu – "Va­lais­taan Syöte niin, että näkyy ava­ruu­teen saak­ka!"

30.11.2023 18:00 2
Tilaajille
Hirvaskosken kartanon Joulupolku-tapahtumassa vilisi tonttuja – kartanon historiaa kuultiin tonttujen kertomana Tonttupolun varrella

Hir­vas­kos­ken kar­ta­non Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa vilisi tont­tu­ja – kar­ta­non his­to­riaa kuul­tiin tont­tu­jen ker­to­ma­na Tont­tu­po­lun var­rel­la

28.11.2023 17:00
Tilaajille