Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Konsertit
Viimeisin tunti
Heikki Ruokangas keikkailee Pudasjärvellä Kurkisalissa – oululainen kitaristi on esiintynyt ympäri maailmaa

Heikki Ruo­kan­gas keik­kai­lee Pu­das­jär­vel­lä Kur­ki­sa­lis­sa – ou­lu­lai­nen ki­ta­ris­ti on esiin­ty­nyt ympäri maail­maa

15:42
Vanhemmat
Pohjan Laulu ja Peltokurki tunnelmoivat joulukonsertissa Pudasjärven kirkossa

Pohjan Laulu ja Pel­to­kur­ki tun­nel­moi­vat jou­lu­kon­ser­tis­sa Pu­das­jär­ven kir­kos­sa

20.12.2023 17:00
Tilaajille
Tunnelmallinen Suvi Teräsniskan joulukonsertti täytti Pudasjärven kirkon ääriään myöten

Tun­nel­mal­li­nen Suvi Te­räs­nis­kan jou­lu­kon­sert­ti täytti Pu­das­jär­ven kirkon ääriään myöten

05.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston musiikin opiskelijat pääsevät esiintymään – joulumusiikkia tarjolla kirjastolla ja seurakuntatalolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton mu­sii­kin opis­ke­li­jat pää­se­vät esiin­ty­mään – jou­lu­mu­siik­kia tar­jol­la kir­jas­tol­la ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

28.11.2023 15:00
Tilaajille
Musiikkia konfliktin ja sovinnon teemoista Pudasjärven kirkossa – konsertissa kuullaan tuttuja sävelmiä, mutta myös neuvostohallinnon tilaamia kansanlaulusovituksia

Mu­siik­kia konf­lik­tin ja so­vin­non tee­mois­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – kon­ser­tis­sa kuul­laan tuttuja sä­vel­miä, mutta myös neu­vos­to­hal­lin­non ti­laa­mia kan­san­lau­lu­so­vi­tuk­sia

31.10.2023 14:48
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan syksyn konserteista vuorossa rovastikunnallinen mieskuoro ja pudasjärveläisten musiikintekijöiden ilta

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan syksyn kon­ser­teis­ta vuo­ros­sa ro­vas­ti­kun­nal­li­nen mies­kuo­ro ja pu­das­jär­ve­läis­ten mu­sii­kin­te­ki­jöi­den ilta

16.10.2023 10:24
Tilaajille
Urkuimprovisointiin erikoistuneen Olli Kinnusen urkukonsertti soi Pudasjärven kirkossa perjantaina

Ur­ku­imp­ro­vi­soin­tiin eri­kois­tu­neen Olli Kin­nu­sen ur­ku­kon­sert­ti soi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa per­jan­tai­na

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Maailman lavoilta tunnettu Jyrki Anttila konsertoi Iso-Syötteen Lumiareenalla – "Yleisö voi konsertin aikana palata nostalgisesti ajassa taaksepäin"

Maail­man la­voil­ta tun­net­tu Jyrki Anttila kon­ser­toi Iso-Syöt­teen Lu­mi­aree­nal­la – "Yleisö voi kon­ser­tin aikana palata nos­tal­gi­ses­ti ajassa taak­se­päin"

02.09.2023 12:00
Tilaajille
Yhteisvastuun Nuorten ilta kutsuu Pirtille – Luvassa ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä Elias Kaskisen konsertti suorana lähetyksenä

Yh­teis­vas­tuun Nuorten ilta kutsuu Pir­til­le – Luvassa oh­jel­maa lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä Elias Kas­ki­sen kon­sert­ti suorana lä­he­tyk­se­nä

17.08.2023 18:00
Tilaajille
Jokiristeilyllä Keski-Eurooppaan Kurkisalissa – musiikkiyhtye LauluMatka saapuu Pudasjärvelle viemään yleisön mukanaan eurooppalaisten laulujen tarinoihin

Jo­ki­ris­tei­lyl­lä Kes­ki-Eu­roop­paan Kur­ki­sa­lis­sa – mu­siik­ki­yh­tye Lau­lu­Mat­ka saapuu Pu­das­jär­vel­le viemään yleisön mu­ka­naan eu­roop­pa­lais­ten lau­lu­jen ta­ri­noi­hin

15.07.2023 09:15
Tilaajille
Kirkkolauluyhtye Kaanon saapuu Ukrainasta konsertoimaan Pudasjärvelle – Ohjelmistossa pääsiäisajan lauluja

Kirk­ko­lau­lu­yh­tye Kaanon saapuu Uk­rai­nas­ta kon­ser­toi­maan Pu­das­jär­vel­le – Oh­jel­mis­tos­sa pää­siäis­ajan lauluja

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Virkistävä Pekka Simojoen Majataloilta Pudasjärven kirkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­kis­tä­vä Pekka Si­mo­joen Ma­ja­ta­loil­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Vanha musiikki soi Iso-Syötteen Lumiareenalla – konserttimatkalle pääsee linja-autolla

Vanha mu­siik­ki soi Iso-Syöt­teen Lu­mi­aree­nal­la – kon­sert­ti­mat­kal­le pääsee lin­ja-au­tol­la

12.02.2023 09:00
Tilaajille
Paikalliset laulajat äänessä – Jouluista kuoromusiikkia Pudasjärven kirkossa neljäntenä adventtisunnuntaina

Pai­kal­li­set lau­la­jat äänessä – Jou­luis­ta kuo­ro­mu­siik­kia Pu­das­jär­ven kir­kos­sa nel­jän­te­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Stemmalaulantaa ja uusia kappaleita – Inga Söderin ja Peltokurjen joulukonsertti Kurkisalissa sunnuntaina

Stem­ma­lau­lan­taa ja uusia kap­pa­lei­ta – Inga Söderin ja Pel­to­kur­jen jou­lu­kon­sert­ti Kur­ki­sa­lis­sa sun­nun­tai­na

09.12.2022 15:45
Tilaajille
Tutut sävelet tuovat joulun – Pudasjärven kansalaisopiston taitajat esiintyivät kirjastolla

Tutut sävelet tuovat joulun – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton tai­ta­jat esiin­tyi­vät kir­jas­tol­la

02.12.2022 12:02
Tilaajille
Pudasjärven Joulusika tarjosi jouluiloa raskaamman musiikin ystäville – Kokoonpano koostui pudasjärveläislähtöisistä muusikoista

Pu­das­jär­ven Jou­lu­si­ka tarjosi jou­lu­iloa ras­kaam­man mu­sii­kin ys­tä­vil­le – Ko­koon­pa­no koostui pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sis­tä muu­si­kois­ta

29.11.2022 13:24 1
Tilaajille
Taivalkoskelainen Lauri Turpeinen ja posiolainen muusikko Pami Karvonen esiintyvät Taivalkosken kirkossa sunnuntaina

Tai­val­kos­ke­lai­nen Lauri Tur­pei­nen ja po­sio­lai­nen muu­sik­ko Pami Kar­vo­nen esiin­ty­vät Tai­val­kos­ken kir­kos­sa sun­nun­tai­na

16.07.2022 06:00
Tilaajille
Kiitos hyvin järjestetystä konsertista Pudasjärven kirkossa –  runsas kuulijakunta oli vaikuttava näky meille esiintyjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos hyvin jär­jes­te­tys­tä kon­ser­tis­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – runsas kuu­li­ja­kun­ta oli vai­kut­ta­va näky meille esiin­ty­jil­le

24.05.2022 15:55
Tilaajille
Helatorstaina messu ja Elias Niemelän urkukonsertti Pudasjärven torilla

He­la­tors­tai­na messu ja Elias Nie­me­län ur­ku­kon­sert­ti Pu­das­jär­ven torilla

23.05.2022 15:40