Musiikki

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­val­ta Tiina Pit­kä­sel­tä uutta mu­siik­kia, tältä se kuu­los­taa – kaipuu keik­ka­la­voil­le on jo kova

01.05.2021 12:00
Tilaajille

Kir­jas­to­kort­ti avaa pääsyn laa­joi­hin säh­köi­siin ai­neis­toi­hin – Pu­das­jär­vel­lä suo­sit­tua on ai­ka­kaus­leh­tien lu­ke­mi­nen ver­kos­sa

17.04.2021 06:55
Tilaajille

Muis­tois­sa Pave Mai­ja­nen – mu­sii­kin mo­ni­lah­jak­kuus innosti bän­di­toi­min­taan myös Pu­das­jär­vel­lä

08.02.2021 07:20
Tilaajille

Sy­dä­mee­ni joulun teen on suo­si­tuin ko­ti­mai­nen jou­lu­lau­lu ra­dio­soi­tos­sa – lis­tal­la keikkuu tuttuja nimiä

23.12.2020 18:00
Tilaajille

Pate ja Pekka mu­siik­ki­vi­deon ku­vauk­sis­sa Pu­das­jär­ven He­te­ky­läs­sä – täl­lai­nen on valmis Älkää jättäkö -video, jonka nä­ke­mi­nen sy­käh­dyt­ti pai­kal­li­sia

02.12.2020 18:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kant­to­ri Keijo Pii­rai­sel­le ylennys – siir­re­tään B-vir­kaan ensi vuoden alusta alkaen

27.11.2020 10:00
Tilaajille

Ape Nie­mi­nen musisoi Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­ta­lol­la: Rukous Suomen puo­les­ta -kon­sert­ti tiis­tai­na

20.11.2020 15:08

Pitkä odotus on päät­ty­nyt – täl­lai­nen on Tannan uusi Storm in Pa­ra­di­se -levy, joka on jo saanut kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta

28.08.2020 15:35
Tilaajille