Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Pudasjärven suomaisemasta ponnistava Kalmah julkaisi yhdeksännen levynsä ja nousee keikkalavoille kesällä – melodinen hevimetalli kiinnostaa maailmalla

Pu­das­jär­ven suo­mai­se­mas­ta pon­nis­ta­va Kalmah jul­kai­si yh­dek­sän­nen levynsä ja nousee keik­ka­la­voil­le kesällä – me­lo­di­nen he­vi­me­tal­li kiin­nos­taa maail­mal­la

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Tannalta ilmestyy tänään uusi single ja albumikin on tulossa – tältä kuulostaa kappale Fata Morgana

Tan­nal­ta il­mes­tyy tänään uusi single ja al­bu­mi­kin on tulossa – tältä kuu­los­taa kappale Fata Morgana

26.05.2023 06:32
Tilaajille
Kuusamon Karhunkierros sai jo toisen oman laulun – Sanoittaja Veikko Juntunen: ”Kappaleessa kelopuut, vanhat kannot ja pitkospuut ovat vaeltajan ystäviä”

Kuu­sa­mon Kar­hun­kier­ros sai jo toisen oman laulun – Sa­noit­ta­ja Veikko Jun­tu­nen: ”Kap­pa­lees­sa ke­lo­puut, vanhat kannot ja pit­kos­puut ovat vael­ta­jan ys­tä­viä”

08.05.2023 17:21
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single on nyt julkaistu

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single on nyt jul­kais­tu

15.04.2023 20:00
Tilaajille
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

05.04.2023 13:22
Tilaajille
Kirkkolauluyhtye Kaanon saapuu Ukrainasta konsertoimaan Pudasjärvelle – Ohjelmistossa pääsiäisajan lauluja

Kirk­ko­lau­lu­yh­tye Kaanon saapuu Uk­rai­nas­ta kon­ser­toi­maan Pu­das­jär­vel­le – Oh­jel­mis­tos­sa pää­siäis­ajan lauluja

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Virkistävä Pekka Simojoen Majataloilta Pudasjärven kirkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­kis­tä­vä Pekka Si­mo­joen Ma­ja­ta­loil­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Vanha musiikki soi Iso-Syötteen Lumiareenalla – konserttimatkalle pääsee linja-autolla

Vanha mu­siik­ki soi Iso-Syöt­teen Lu­mi­aree­nal­la – kon­sert­ti­mat­kal­le pääsee lin­ja-au­tol­la

12.02.2023 09:00
Tilaajille
Tannan nuoret miehet lähti länteen – uusin single julkaistiin suorapalveluissa, kuuntele linkistä

Tannan nuoret miehet lähti länteen – uusin single jul­kais­tiin suo­ra­pal­ve­luis­sa, kuun­te­le lin­kis­tä

10.02.2023 10:17
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

29.01.2023 07:06
Tilaajille
Paikalliset laulajat äänessä – Jouluista kuoromusiikkia Pudasjärven kirkossa neljäntenä adventtisunnuntaina

Pai­kal­li­set lau­la­jat äänessä – Jou­luis­ta kuo­ro­mu­siik­kia Pu­das­jär­ven kir­kos­sa nel­jän­te­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Stemmalaulantaa ja uusia kappaleita – Inga Söderin ja Peltokurjen joulukonsertti Kurkisalissa sunnuntaina

Stem­ma­lau­lan­taa ja uusia kap­pa­lei­ta – Inga Söderin ja Pel­to­kur­jen jou­lu­kon­sert­ti Kur­ki­sa­lis­sa sun­nun­tai­na

09.12.2022 15:45
Tilaajille
Sulo Räinä soittaa sahalla Finlandia-hymnin Suomi 105 vuotta -itsenäisyysjuhlassa Siurualla

Sulo Räinä soittaa sahalla Fin­lan­dia-hym­nin Suomi 105 vuotta -it­se­näi­syys­juh­las­sa Siu­rual­la

05.12.2022 22:10
Tilaajille
Tutut sävelet tuovat joulun – Pudasjärven kansalaisopiston taitajat esiintyivät kirjastolla

Tutut sävelet tuovat joulun – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton tai­ta­jat esiin­tyi­vät kir­jas­tol­la

02.12.2022 12:02
Tilaajille
Kansalaisopisto järjestää joulutapahtumia Pirtillä – Torstaina luvassa musiikki ja fursuiteja

Kan­sa­lais­opis­to jär­jes­tää jou­lu­ta­pah­tu­mia Pir­til­lä – Tors­tai­na luvassa mu­siik­ki ja fur­sui­te­ja

30.11.2022 10:00
Pudasjärven Joulusika tarjosi jouluiloa raskaamman musiikin ystäville – Kokoonpano koostui pudasjärveläislähtöisistä muusikoista

Pu­das­jär­ven Jou­lu­si­ka tarjosi jou­lu­iloa ras­kaam­man mu­sii­kin ys­tä­vil­le – Ko­koon­pa­no koostui pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sis­tä muu­si­kois­ta

29.11.2022 13:24 1
Tilaajille
Kuuntele biisi: Pudasjärveläinen Tanna julkaisi uuden singlen perjantaina – "lisää suomenkielistä musiikkia on kaivattu"

Kuun­te­le biisi: Pu­das­jär­ve­läi­nen Tanna jul­kai­si uuden singlen per­jan­tai­na – "lisää suo­men­kie­lis­tä mu­siik­kia on kai­vat­tu"

28.10.2022 08:23
Tilaajille
Joint Depressionin raskaan metallimusiikin taustalla on yhteinen lapsuus koillismaalaisessa räntäsateessa – Pudasjärveltä kotoisin oleva Jari Perttu kertoo, kuinka soittouran kruunasi levytyssopimus Italiaan

Joint Dep­res­sio­nin raskaan me­tal­li­mu­sii­kin taus­tal­la on yh­tei­nen lapsuus koil­lis­maa­lai­ses­sa rän­tä­sa­tees­sa – Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Jari Perttu kertoo, kuinka soit­to­uran kruu­na­si le­vy­tys­so­pi­mus Ita­liaan

11.10.2022 19:00
Tilaajille
Sarakylän Sirkut laulavat vattumarkkinoilla

Sa­ra­ky­län Sirkut lau­la­vat vat­tu­mark­ki­noil­la

24.08.2022 15:53
Suvi Teräsniska konsertoi Pudasjärven Jyrkkäkoskella lauantaina – edellisestä kerrasta kymmenen vuotta

Suvi Te­räs­nis­ka kon­ser­toi Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­la lauan­tai­na – edel­li­ses­tä ker­ras­ta kym­me­nen vuotta

10.08.2022 10:00
Tilaajille