Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ystävyys
Hirsikampuksen tokaluokkalaiset pohtivat ystävyyttä kirjastoseikkailulla: Ystävälle voi kertoa vaikka kirjeellä, että tämä on tärkeä

Hir­si­kam­puk­sen to­ka­luok­ka­lai­set poh­ti­vat ys­tä­vyyt­tä kir­jas­to­seik­kai­lul­la: Ys­tä­väl­le voi kertoa vaikka kir­jeel­lä, että tämä on tärkeä

14.02.2024 12:00
Tilaajille
Pelatessa oppii paljon taitoja oikeaan elämään – pudasjärveläisnuorille Mirolle ja Ronille videopelit ovat harrastus, jossa ykköseksi nousee yhteisöllisyys

Pe­la­tes­sa oppii paljon taitoja oikeaan elämään – pu­das­jär­ve­läis­nuo­ril­le Mirolle ja Ronille vi­deo­pe­lit ovat har­ras­tus, jossa yk­kö­sek­si nousee yh­tei­söl­li­syys

11.02.2024 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin monikulttuuristen palveluiden asiakkaat kaipaavat ystäviä – nyt on mahdollisuus lähteä ystävätoimintaan mukaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin mo­ni­kult­tuu­ris­ten pal­ve­lui­den asiak­kaat kai­paa­vat ystäviä – nyt on mah­dol­li­suus lähteä ys­tä­vä­toi­min­taan mukaan

06.11.2023 18:00
Tilaajille
Ihanaa, kun ei tarvitse kasvaa aikuiseksi koskaan, vaan voi olla ikuisesti napero – Toriemäntä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuorentavat

Ihanaa, kun ei tar­vit­se kasvaa ai­kui­sek­si kos­kaan, vaan voi olla ikui­ses­ti napero – To­rie­män­tä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuo­ren­ta­vat

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Teini-ikäiset pojat perustivat Pudasjärven menestyneimpiin kuuluvan puulaakijoukkueen nakkikioskin kulmalla – Varma Nakki täytti 20 vuotta, mutta ei happane

Tei­ni-ikäi­set pojat pe­rus­ti­vat Pu­das­jär­ven me­nes­ty­neim­piin kuu­lu­van puu­laa­ki­jouk­kueen nak­ki­kios­kin kul­mal­la – Varma Nakki täytti 20 vuotta, mutta ei happane

22.09.2022 16:00
Tilaajille