tekstarit
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja tun­nel­moi­daan jou­lu­va­lo­kau­des­ta

04.11.2020 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa nos­te­taan hattua, kii­te­tään nuo­ri­so­val­tuus­toa ja kan­nus­te­taan syömään suo­ma­lais­ta ruokaa

13.10.2020 12:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ar­vos­tel­laan kes­ken­eräis­tä ja ky­sy­tään koirien ve­ro­tuk­ses­ta

09.09.2020 05:00
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään missä hirvet ovat ja har­mi­tel­laan radion huonoa kuu­lu­vuut­ta

02.09.2020 05:50

Teks­ta­reis­sa kan­nus­te­taan poi­mi­maan mus­ti­koi­ta ja toi­vo­taan Iijoen siltaan katetta

26.08.2020 16:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään ter­veys­ase­man toi­min­taa

12.08.2020 05:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään tie­töi­tä ja va­roi­te­taan jä­nis­ru­tos­ta

05.08.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa ajel­laan kuop­pai­sel­la tiellä ja huo­leh­di­taan kau­pun­gin ta­lou­des­ta

10.06.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta vi­her­aluei­siin ja ker­ro­taan luon­to­ha­vain­nois­ta

21.05.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa tun­nel­moi­daan ke­vät­kuu­lu­mi­sil­la ja an­ne­taan vink­ke­jä tul­va-asioi­hin

13.05.2020 07:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään hie­koi­tus­hie­kas­ta ja toi­vo­taan rai­vaus­ta

06.05.2020 11:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään latujen kun­nos­sa­pi­dos­ta ja ih­me­tel­lään Iijoen tul­va­ti­lan­net­ta

29.04.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään tul­va­ti­lan­net­ta ja lau­su­taan kii­tok­sia

22.04.2020 09:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa poh­di­taan St. And­reak­sen nimeä ja jat­ke­taan ko­ro­na-ai­heil­la

16.04.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa muis­tu­te­taan tur­va­vä­leis­tä ja ih­me­tel­lään julmaa ap­ril­li­pi­laa

09.04.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia mie­len­ter­vey­teen

01.04.2020 05:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja poh­di­taan syn­ty­vyyt­tä

19.02.2020 06:00