Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

tekstarit
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Tekstarit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaalimakkaraa, ei kahvikupillista, eikä edes käntynsyrjää hernekeitosta puhumattakaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaa­li­mak­ka­raa, ei kah­vi­ku­pil­lis­ta, eikä edes kän­tyn­syr­jää her­ne­kei­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan"

19.06.2021 13:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pank­kiin ei saa yh­teyt­tä, aidat pois torilta ja maskien käy­tös­tä

30.05.2021 10:00
Tekstarit: "Pääskyset saapuivat Kurkeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: "Pääs­ky­set saa­pui­vat Kur­keen"

21.05.2021 14:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään met­sä­kes­kus­te­lua, mu­reh­di­taan yk­si­näi­syyt­tä ja seu­ra­taan kevään ete­ne­mis­tä

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa kum­mas­tel­laan koi­ra­nul­koi­lut­ta­jia, har­mi­tel­laan päät­tä­jien ly­hyt­nä­köi­syyt­tä ja poh­dis­kel­laan tuu­li­voi­ma­loil­le sopivaa paikkaa

23.02.2021 20:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa muis­tu­te­taan ko­ro­naoh­jeis­ta, har­mi­tel­laan la­tu­rai­voa ja kii­te­tään kau­niis­ti

21.01.2021 15:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään lii­ken­ne­mää­riä, kii­te­tään hyvästä pal­ve­lus­ta ja vähän moi­ti­taan­kin

23.12.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään kolmeen kertaan ja ih­me­tel­lään kan­gas­mas­kien pak­kaus­se­los­tet­ta

09.12.2020 16:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja tun­nel­moi­daan jou­lu­va­lo­kau­des­ta

04.11.2020 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa nos­te­taan hattua, kii­te­tään nuo­ri­so­val­tuus­toa ja kan­nus­te­taan syömään suo­ma­lais­ta ruokaa

13.10.2020 12:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa ar­vos­tel­laan kes­ken­eräis­tä ja ky­sy­tään koirien ve­ro­tuk­ses­ta

09.09.2020 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään missä hirvet ovat ja har­mi­tel­laan radion huonoa kuu­lu­vuut­ta

02.09.2020 05:50

Teks­ta­reis­sa kan­nus­te­taan poi­mi­maan mus­ti­koi­ta ja toi­vo­taan Iijoen siltaan katetta

26.08.2020 16:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa kii­te­tään ter­veys­ase­man toi­min­taa

12.08.2020 05:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään tie­töi­tä ja va­roi­te­taan jä­nis­ru­tos­ta

05.08.2020 06:00
Lukijalta

Teks­ta­reis­sa ajel­laan kuop­pai­sel­la tiellä ja huo­leh­di­taan kau­pun­gin ta­lou­des­ta

10.06.2020 06:00