Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Valtuustoaloite
Taivalkoskella  jäähallin rakentamista  ei pidetän realistisena, mutta tuoreessa valtuustoaloitteessa toivotaan  kaukalon kattamista – mallia voitaisiin ottaa Puolangalta

Tai­val­kos­kel­la jää­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta ei pidetän rea­lis­ti­se­na, mutta tuo­rees­sa val­tuus­to­aloit­tees­sa toi­vo­taan kau­ka­lon kat­ta­mis­ta – mallia voi­tai­siin ottaa Puo­lan­gal­ta

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Valtuustoaloite Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpanosta – valtuutettu Ari-Pekka Niemisen mukaan uusi malli lisäisi demokratiaa

Val­tuus­to­aloi­te Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­nos­ta – val­tuu­tet­tu Ari-Pek­ka Nie­mi­sen mukaan uusi malli lisäisi de­mo­kra­tiaa

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Pirtin keskukseen tulossa liikenneopasteet – kylttien perään kyselty Pirtin valmistumisesta alkaen

Pirtin kes­kuk­seen tulossa lii­ken­ne­opas­teet – ­kylt­tien perään kyselty Pirtin val­mis­tu­mi­ses­ta alkaen

15.04.2023 04:30
Uusille kuntalaisille suunnitteilla tilaisuus – Pudasjärven kaupunki tervehtii jo  Tervetuloa Pudasjärvelle-kirjeellä

Uusille kun­ta­lai­sil­le suun­nit­teil­la ti­lai­suus – ­Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ter­veh­tii jo Ter­ve­tu­loa Pu­das­jär­vel­le-kir­jeel­lä

14.04.2023 17:35
Tilaajille
Kurenalle tulossa viherhoitosuunnitelma – keskustaajamassa tarjolla useita puistoja ja leikkipaikkoja

Ku­re­nal­le tulossa vi­her­hoi­to­suun­ni­tel­ma – kes­kus­taa­ja­mas­sa tar­jol­la useita puis­to­ja ja leik­ki­paik­ko­ja

14.04.2023 15:36
"Vaatimus erityistilintarkastuksesta on täysin turha" – Taivalkoskella perkataan kunnan ja matkailuyritys Komake Oy:n suhdetta, lisäselvitysten jälkeen asia menee valtuustoon

"Vaa­ti­mus eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta on täysin turha" – Tai­val­kos­kel­la per­ka­taan kunnan ja mat­kai­lu­yri­tys Komake Oy:n suh­det­ta, li­sä­sel­vi­tys­ten jälkeen asia menee val­tuus­toon

29.11.2022 15:07
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Valtuustoaloitteissa esitettiin tuulivoimatonta Pudasjärveä ja keskuspuistoa

Val­tuus­to­aloit­teis­sa esi­tet­tiin tuu­li­voi­ma­ton­ta Pu­das­jär­veä ja kes­kus­puis­toa

21.06.2022 16:08
Valtuustoaloite Taivalkosken kunnan ja Komake Oy:n yhteistyöstä – perussuomalaiset haluavat avoimuutta rahaliikenteeseen

Val­tuus­to­aloi­te Tai­val­kos­ken kunnan ja Komake Oy:n yh­teis­työs­tä – pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lua­vat avoi­muut­ta ra­ha­lii­ken­tee­seen

31.05.2022 19:07
Tilaajille
Vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet käsiteltiin Pudasjärven kaupunginhallituksessa – tällaisia ehdotuksia tehtiin

Vuoden 2020 val­tuus­to- ja kun­ta­lais­aloit­teet kä­si­tel­tiin Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – täl­lai­sia eh­do­tuk­sia tehtiin

24.03.2021 14:49
Tilaajille
Jyrkkäkosken frisbeegolfradan 10 000 euron rahoituksesta äänestettiin – vaikutukset heijastuvat Pudasjärven kaupungin tulevan vuoden talousarvioon

Jyrk­kä­kos­ken fris­bee­golf­ra­dan 10 000 euron ra­hoi­tuk­ses­ta ää­nes­tet­tiin – vai­ku­tuk­set hei­jas­tu­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tulevan vuoden ta­lous­ar­vioon

26.11.2020 14:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuustolle tehtiin valtuustoaloite Jyrkkäkosken frisbeegolfradan 10 000 euron rahoituksesta

Pu­das­jär­ven val­tuus­tol­le tehtiin val­tuus­to­aloi­te Jyrk­kä­kos­ken fris­bee­golf­ra­dan 10 000 euron ra­hoi­tuk­ses­ta

18.11.2020 11:59
Tilaajille
Metsästä salvokseksi -veistos uudelleen valtuustoon? – viimeinen kokous poiki kolme valtuustoaloitetta

Met­säs­tä sal­vok­sek­si -veis­tos uu­del­leen val­tuus­toon? – vii­mei­nen kokous poiki kolme val­tuus­to­aloi­tet­ta

02.06.2017 09:30
Nuorten valtuustolta kuntalaisaloite: toiveissa penkkejä Pudasjärven taajama-alueelle kaikkien käyttöön

Nuorten val­tuus­tol­ta kun­ta­lai­sa­loi­te: toi­veis­sa penk­ke­jä Pu­das­jär­ven taa­ja­ma-alueel­le kaik­kien käyt­töön

08.04.2017 10:00