Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kurenalus
Kipakka pakkanen ei haittaa ennakkoäänestyksen alkua – ensimmäisenä päivänä jonoa äänestyspaikalle Kurenalla

Kipakka pak­ka­nen ei haittaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alkua – en­sim­mäi­se­nä päivänä jonoa ää­nes­tys­pai­kal­le Ku­re­nal­la

17.01.2024 12:58
Tilaajille
Airbnb-majoitus kasvaa Pudasjärvellä – palvelusta löytyy kaikkiaan 122 majoittajaa

Airbnb-ma­joi­tus kasvaa Pu­das­jär­vel­lä – pal­ve­lus­ta löytyy kaik­kiaan 122 ma­joit­ta­jaa

16.01.2024 09:35
Tilaajille
Koiranulkoiluttaja törmäsi Kurenalla kuohauttavaan yllätykseen – partakoneen teriä sisältävistä nakinpaloista on tehty rikosilmoitus

Koi­ran­ul­koi­lut­ta­ja törmäsi Ku­re­nal­la kuo­haut­ta­vaan yl­lä­tyk­seen – par­ta­ko­neen teriä si­säl­tä­vis­tä na­kin­pa­lois­ta on tehty ri­kos­il­moi­tus

05.01.2024 09:00
Tilaajille
Kurenalan hiihtolatuja otettu käyttöön – suurin osa keskustaajaman laduista vaatii vielä latukoneen töitä

Ku­re­na­lan hiih­to­la­tu­ja otettu käyt­töön – suurin osa kes­kus­taa­ja­man la­duis­ta vaatii vielä la­tu­ko­neen töitä

29.12.2023 15:00 2
Tilaajille
Kurenalla järjestetään uudenvuodenaattona pitkästä aikaa kaikille avoin yhteinen ilotulitus

Ku­re­nal­la jär­jes­te­tään uu­den­vuo­den­aat­to­na pit­käs­tä aikaa kai­kil­le avoin yh­tei­nen ilo­tu­li­tus

29.12.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven keskustassa pop up -kirpputorilla myydään käytettyä tavaraa vielä loppuviikon ajan – lauantaihin saakka tarjolla on myös opiskelijahintaista hierontapalvelua

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa pop up -kirp­pu­to­ril­la myydään käy­tet­tyä tavaraa vielä lop­pu­vii­kon ajan – lauan­tai­hin saakka tar­jol­la on myös opis­ke­li­ja­hin­tais­ta hie­ron­ta­pal­ve­lua

13.11.2023 14:03
Tilaajille
Pudasjärven Vuokratalot uudistaa ilmettään keskittymällä uudisrakentamiseen – yhtiö myi kesällä osakkeet asunto-osakeyhtiöstä Syötteellä ja rakennuttaa sinne neljä rivitaloa

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot uu­dis­taa il­met­tään kes­kit­ty­mäl­lä uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen – yhtiö myi kesällä osak­keet asun­to-osa­ke­yh­tiös­tä Syöt­teel­lä ja ra­ken­nut­taa sinne neljä ri­vi­ta­loa

08.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Römppäkortteli-tapahtuma todisti, että auttaminen on iloinen asia – tällaisissa tunnelmissa Pudasjärvellä pitkään unohduksissa ollutta perinnettä vaalittiin

Römp­pä­kort­te­li-ta­pah­tu­ma to­dis­ti, että aut­ta­mi­nen on iloinen asia – täl­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa Pu­das­jär­vel­lä pitkään unoh­duk­sis­sa ollutta pe­rin­net­tä vaa­lit­tiin

07.11.2023 18:59
Tilaajille
Pudasjärvelle uusi leikkipaikka seurakuntatalon viereen – Hyvän paimenen leikkipuisto otettiin riemuiten vastaan

Pu­das­jär­vel­le uusi leik­ki­paik­ka seu­ra­kun­ta­ta­lon viereen – Hyvän pai­me­nen leik­ki­puis­to otet­tiin rie­mui­ten vastaan

17.10.2023 15:03
Tilaajille
Vapaa-ajan asuntoja Pudasjärvellä myynnissä kuusikymmentä: kallein toista miljoonaa – asuntoja myynnissä noin kolmekymmentä

Va­paa-ajan asun­to­ja Pu­das­jär­vel­lä myyn­nis­sä kuu­si­kym­men­tä: kallein toista mil­joo­naa – asun­to­ja myyn­nis­sä noin kol­me­kym­men­tä

06.10.2023 12:00
Tilaajille
Nälkäpäivänä Hirsikampuksen koululaiset keräävät SPR:n katastrofirahastoon – keräyksellä saatu vuosittain noin 1500 euroa

Näl­kä­päi­vä­nä Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set ke­rää­vät SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon – ­ke­räyk­sel­lä saatu vuo­sit­tain noin 1500 euroa

03.10.2023 12:14
Syötteelle valittiin tienhoitourakoijat – Kurenalan tiestön hoidosta tehty oikaisvaatimus hylättiin

Syöt­teel­le va­lit­tiin tien­hoi­to­ura­koi­jat – Ku­re­na­lan tiestön hoi­dos­ta tehty oi­kais­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

28.09.2023 14:36
Tilaajille
Luvassa muutakin kuin nurmikonleikkuuta Pudasjärven viheralueilla – skeittipuiston rakentaminen mukana viisivuotissuunnitelmassa

Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Pappilantie on poikki Pudasjärven keskustassa – valmistelevat kaivantotyöt jatkuvat perjantaiaamuun

Pap­pi­lan­tie on poikki Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa – val­mis­te­le­vat kai­van­to­työt jat­ku­vat per­jan­tai­aa­muun

13.09.2023 14:02
Tilaajille
Kotiruokalounas tekee paluun Meritaan ja ravintolan palvelut laajenevat Kurenalla

Ko­ti­ruo­ka­lou­nas tekee paluun Me­ri­taan ja ra­vin­to­lan pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ku­re­nal­la

10.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Pudasjärveläiset pääsevät vaikuttamaan ensimmäistä kertaa laadittavan viherympäristön suunnitelman tekoon

Pu­das­jär­ve­läi­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan en­sim­mäis­tä kertaa laa­dit­ta­van vi­her­ym­pä­ris­tön suun­ni­tel­man tekoon

17.06.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven tori avattiin kesän toiminnalle yhteislaulujen kaikuessa kirpputorin kuhinassa

Pu­das­jär­ven tori avat­tiin kesän toi­min­nal­le yh­teis­lau­lu­jen kai­kues­sa kirp­pu­to­rin ku­hi­nas­sa

08.06.2023 16:33
Tilaajille
Pudasjärven tori herää kesän toimintaan – torstaina vietetään torin avajaisia ja peräkärrykirppistellään

Pu­das­jär­ven tori herää kesän toi­min­taan – tors­tai­na vie­te­tään torin ava­jai­sia ja pe­rä­kär­ry­kirp­pis­tel­lään

05.06.2023 17:57
Tilaajille
Pudasjärven keskustaajamaan laaditaan viherhoitosuunnitelma

Pu­das­jär­ven kes­kus­taa­ja­maan laa­di­taan vi­her­hoi­to­suun­ni­tel­ma

27.05.2023 12:00 1
Tilaajille