Kurenalus
Kuukausi
Ympyrät alkavat valmistua – valtatien suuren kiertoliittymän rakentaminen saatetaan loppuun ensi kesänä

Ympyrät alkavat val­mis­tua – val­ta­tien suuren kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen saa­te­taan loppuun ensi kesänä

16.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Pudasjärven kiertoliittymät alkavat valmistua

Pu­das­jär­ven kier­to­liit­ty­mät alkavat val­mis­tua

14.10.2020 16:31 0
Tilaajille
Heijastimet ja pyörän valot kovaan käyttöön – liikenneturvallisuustapahtuma piristi pakkasaamua Kurenalla

Hei­jas­ti­met ja pyörän valot kovaan käyt­töön – lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma piristi pak­kas­aa­mua Ku­re­nal­la

14.10.2020 16:19 0
Tilaajille
Liikenneturvallisuustapahtumassa herätellään kulkijoita keskiviikkoaamuna Kurenalla – heijastimia ja valoja jaossa

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa he­rä­tel­lään kul­ki­joi­ta kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Ku­re­nal­la – hei­jas­ti­mia ja valoja jaossa

09.10.2020 12:44 0
Tilaajille
Pudasjärven nuorisovaltuusto otti kantaa Iijoen sillankaiteisiin – tällainen on nuorten ehdotus

Pu­das­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to otti kantaa Iijoen sil­lan­kai­tei­siin – täl­lai­nen on nuorten ehdotus

30.09.2020 06:04 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven uudessa liikenneympyrässä on sattunut vaaratilanteita – näin liikenneympyrässä ajetaan turvallisesti

Pu­das­jär­ven uudessa lii­ken­ne­ym­py­räs­sä on sat­tu­nut vaa­ra­ti­lan­tei­ta – näin lii­ken­ne­ym­py­räs­sä ajetaan tur­val­li­ses­ti

23.09.2020 05:02 1
Tilaajille
Kivi Kiinasta ja Portugalista – uutta reunakiveä Pudasjärven liikennejärjestelyissä liki kolme kilometriä.

Kivi Kii­nas­ta ja Por­tu­ga­lis­ta – uutta reu­na­ki­veä Pu­das­jär­ven lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä liki kolme ki­lo­met­riä.

10.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Hyvän olon keskus ja valtatien kiertoliittymä -työmaa

Hyvän olon keskus ja val­ta­tien kier­to­liit­ty­mä -työmaa

08.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Hyvän olon keskus rakenteilla 2020 syksyllä

Hyvän olon keskus ra­ken­teil­la 2020 syk­syl­lä

27.08.2020 12:35 0
Kiertoliittymä rakenteilla Pudasjärven Kurenalus syksy 2020

Kier­to­liit­ty­mä ra­ken­teil­la Pu­das­jär­ven Ku­re­na­lus syksy 2020

27.08.2020 11:40 0
Kurenalan tieremontti 5,7 miljoonaa euroa – kaupunki vastaa liikennejärjestelyjen kuluista täysimääräisesti

Ku­re­na­lan tie­re­mont­ti 5,7 mil­joo­naa euroa – kau­pun­ki vastaa lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen ku­luis­ta täy­si­mää­räi­ses­ti

27.08.2020 07:01 0
Tilaajille
Katso kuvasarja Hyvän olon keskuksen harjannostajaispäivältä – rakennuksella siirrytty pääosin sisätyövaiheeseen

Katso ku­va­sar­ja Hyvän olon kes­kuk­sen har­jan­nos­ta­jais­päi­väl­tä – ra­ken­nuk­sel­la siir­ryt­ty pääosin si­sä­työ­vai­hee­seen

26.08.2020 12:00 0
Pudasjärven Hyvän olon keskuksella vietettiin harjannostajaisia – tältä rakennuksella näyttää nyt, katso kuvat

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – tältä ra­ken­nuk­sel­la näyttää nyt, katso kuvat

20.08.2020 12:30 0