LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Met­säs­tä sal­vok­sek­si -veis­tos uu­del­leen val­tuus­toon? – vii­mei­nen kokous poiki kolme val­tuus­to­aloi­tet­ta

Kari Tykkyläisen Metsästä salvokseksi -veistoksen pienoismalli kuvattuna loppuvuodesta 2015. Perussuomaalaisten valtuustoaloite.
Kari Tykkyläisen Metsästä salvokseksi -veistoksen pienoismalli kuvattuna loppuvuodesta 2015.
Kari Tykkyläisen Metsästä salvokseksi -veistoksen pienoismalli kuvattuna loppuvuodesta 2015.
Kuva: Juha Hagelberg

Kaupunginvaltuuston jättäneet Toivo Miettinen sekä Alpo Ollila ja Pertti Manninen yhdessä jättivät testamenttinaan tulevien päättäjien pähkäiltäväksi kolme valtuustoaloitetta.

Liberaalin valtuustoryhmän Miettinen ehdottaa puolitoista vuotta sitten valtuustossa kaadetun taiteilija Kari Tykkyläisen Metsästä salvokseksi -pronssiveistoksen ottamista uudelleen valmisteluun.

– Mikäli Tykkyläisen suostumus saadaan, tulisi valtuuston päättää teoksen tilaamisesta ja sen sijoittamisesta sopivaan julkiseen tilaan Pudasjärven kaupunkimiljööseen, Miettinen esittää.

Kipinän vaalipiirin entiset valtuutetut Alpo Ollila (vasemmalla) ja Toivo Miettinen jättivät viime töikseen valtuustoaloitteet.
Kipinän vaalipiirin entiset valtuutetut Alpo Ollila (vasemmalla) ja Toivo Miettinen jättivät viime töikseen valtuustoaloitteet.
Kuva: Toivo Kiminki

Toisessa aloitteessaan Miettinen ehdottaa OSAO:n Pudasjärven yksikköön markkinointimäärärahaa. Hän näkee tärkeänä panostaa lisää oppilashankintaan, koska koulutuksen valtionosuus määrätään täytettyjen oppilaspaikkojen mukaan.

Miettinen esittää määrärahaksi 10-15 prosenttia kaupungin vuosittain Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle maksamasta OSAO:n Pudasjärven yksikön toiminnan alijäämämaksusta.

Tälle vuodelle Miettisen mainitsemaan maksuun on varattu 100 000 euroa, yleensä summa on ollut reilusti tuota suurempi. Markkinointimäärärahan käyttö annettaisiin aloitteen mukaan pian kaupungin leipiin palkattavalle liiketoimintajohtajalle.

Oman valtuustoaloitteensa takana seisovat perussuomalaisten päättyneen kauden valtuutettu Alpo Ollila ja varavaltuutettu Pertti Manninen.

He esittävät kuusisanaisessa aloitteessaan korruption vastaisen ohjelman laatimista Pudasjärven kaupungille.