Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvän olon keskus Pirtti
Kuukausi
Aino ja Aune saivat rintaansa Kotirintamanaisten mitalit arvokkaasta työstä – näin Pudasjärvellä juhlittiin 106-vuotiasta Suomea kiitollisena itsenäisyydestä

Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

08.12.2023 05:00
Tilaajille
Kotirintama on esillä kaikille avoimessa Pudasjärven itsenäisyyspäivän juhlassa Pirtin Kurkisalissa

Ko­ti­rin­ta­ma on esillä kai­kil­le avoi­mes­sa Pu­das­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa

04.12.2023 05:00
Tilaajille
MLL:n Lapsimessut järjestettiin Pirtin Kurkisalissa perinteestä poiketen – Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja: "Olemme tyytyväisiä"

MLL:n Lap­si­mes­sut jär­jes­tet­tiin Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa pe­rin­tees­tä poi­ke­ten – Pu­das­jär­ven yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Olemme tyy­ty­väi­siä"

21.11.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Grafiikassa on aina uutta oppimista ja yllätyksiä mukana – Pirtin Taidekamarin näyttelyssä selviää, miten mehutölkit liittyvät grafiikkaan

Gra­fii­kas­sa on aina uutta op­pi­mis­ta ja yl­lä­tyk­siä mukana – Pirtin Tai­de­ka­ma­rin näyt­te­lys­sä sel­viää, miten me­hu­töl­kit liit­ty­vät gra­fiik­kaan

08.11.2023 12:00
Tilaajille
Näin riemukkaasti eskarilaiset kulkivat tassun jälkiä pitkin Pudasjärven kirjastolla Karhumetsän satuseikkailulla

Näin rie­muk­kaas­ti es­ka­ri­lai­set kul­ki­vat tassun jälkiä pitkin Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la Kar­hu­met­sän sa­tu­seik­kai­lul­la

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Yleisötapahtumassa oli mukana pieni, mutta aktiivinen joukko kuntalaisia – Vertaistervarit-hanke tarjoaa tukea elämäntapamuutokseen
Mielipidekirjoitus

Ylei­sö­ta­pah­tu­mas­sa oli mukana pieni, mutta ak­tii­vi­nen joukko kun­ta­lai­sia – Ver­tais­ter­va­rit-han­ke tarjoaa tukea elä­män­ta­pa­muu­tok­seen

28.10.2023 10:30
Pirtillä jaetut heijastimet menivät kuin kuumille kiville – taideteoksesta on muovautui heijastinpuu

Pir­til­lä jaetut hei­jas­ti­met menivät kuin kuu­mil­le kiville – tai­de­teok­ses­ta on muo­vau­tui hei­jas­tin­puu

28.10.2023 05:59
Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liikkeellä ja virkeänä – näin 92-vuotias pudasjärveläinen kannustaa muitakin vanhuksia liikkumaan

Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liik­keel­lä ja vir­keä­nä – näin 92-vuo­tias pu­das­jär­ve­läi­nen kan­nus­taa mui­ta­kin van­huk­sia liik­ku­maan

07.10.2023 08:00 1
Tilaajille
Tykykillit on lokakuun taidenäyttely Pirtin Taidekamarissa – Kari Tykkyläisen kokoelman kaikki toista tuhatta pikkukissaa valtasivat näyttelytilan tavoitteenaan ilahduttaa kävijöitä

Ty­ky­kil­lit on lo­ka­kuun tai­de­näyt­te­ly Pirtin Tai­de­ka­ma­ris­sa – Kari Tyk­ky­läi­sen ko­koel­man kaikki toista tuhatta pik­ku­kis­saa val­ta­si­vat näyt­te­ly­ti­lan ta­voit­tee­naan ilah­dut­taa kä­vi­jöi­tä

03.10.2023 17:00
Tilaajille
Kirjastoseikkailu pääsee vauhtiin tänä syksynä – sadat pudasjärveläiset lapset kutsutaan mukaan toiminnallisiin tapahtumiin

Kir­jas­to­seik­kai­lu pääsee vauh­tiin tänä syksynä – sadat pu­das­jär­ve­läi­set lapset kut­su­taan mukaan toi­min­nal­li­siin ta­pah­tu­miin

02.10.2023 13:56
Tilaajille
Lapin punaiset hanget -teos on näyttämömuotokuva merkittävästä Lapin kirjailijasta – Topi Mikkola esittää juhlamonologin Pudasjärvellä perjantaina

Lapin pu­nai­set hanget -teos on näyt­tä­mö­muo­to­ku­va mer­kit­tä­väs­tä Lapin kir­jai­li­jas­ta – Topi Mikkola esittää juh­la­mo­no­lo­gin Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talousnäkymät heikentyneet entisestään – "Pylväät ovat hypänneet taivaisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet en­ti­ses­tään – "Pyl­väät ovat hy­pän­neet tai­vai­siin"

19.09.2023 16:00
Tilaajille
Taiteen kymmenottelija oppi käsillään ja luo pieniä yksityiskohtia – nuorukaisena piirtänyt tekee nyt puutöitä ja maalauksia

Taiteen kym­men­ot­te­li­ja oppi kä­sil­lään ja luo pieniä yk­si­tyis­koh­tia – nuo­ru­kai­se­na piir­tä­nyt tekee nyt puu­töi­tä ja maa­lauk­sia

07.09.2023 11:41
Tilaajille
Yrjö Moilanen taidenäyttely

Yrjö Moi­la­nen tai­de­näyt­te­ly

06.09.2023 14:29
Pirttipäivässä nisu vaihtui suussa sulavaan vaniljaviineriin – näistä aiheista pudasjärveläiset juttelevat kahvittelun lomassa

Pirt­ti­päi­väs­sä nisu vaihtui suussa su­la­vaan va­nil­ja­vii­ne­riin – näistä ai­heis­ta pu­das­jär­ve­läi­set jut­te­le­vat kah­vit­te­lun lomassa

25.08.2023 14:53
Tilaajille
Perjantaina vietetään Pirttipäivää Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtillä – tarjolla nisukahvia, taidetta, musiikkia ja taikatemppuja

Per­jan­tai­na vie­te­tään Pirt­ti­päi­vää Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus Pir­til­lä – tar­jol­la ni­su­kah­via, tai­det­ta, mu­siik­kia ja tai­ka­temp­pu­ja

23.08.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi – kilpailun raati kävi vierailulla

Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Poh­jois-Suo­men par­haak­si ra­ken­nus­teok­si – kil­pai­lun raati kävi vie­rai­lul­la

22.08.2023 12:00
Tilaajille
Yhteisvastuun Nuorten ilta kutsuu Pirtille – Luvassa ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä Elias Kaskisen konsertti suorana lähetyksenä

Yh­teis­vas­tuun Nuorten ilta kutsuu Pir­til­le – Luvassa oh­jel­maa lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä Elias Kas­ki­sen kon­sert­ti suorana lä­he­tyk­se­nä

17.08.2023 18:00
Tilaajille