Kehitysvammaisten ryhmäkoti: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Hyvän olon keskus Pirtti
Myyntimiehestä tuli 80-luvun Pudasjärvellä kuvataiteilija – Tykkyläinen sai hakemaan kuvataideakatemiaan, vaikka taiteilijanalku osasi hädin tuskin piirtää

Myyn­ti­mie­hes­tä tuli 80-lu­vun Pu­das­jär­vel­lä ku­va­tai­tei­li­ja – Tyk­ky­läi­nen sai ha­ke­maan ku­va­tai­dea­ka­te­miaan, vaikka tai­tei­li­ja­nal­ku osasi hädin tuskin piirtää

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen ihastui Pudasjärvellä sarvivalmisteiseen lahjaan ja näki riskin sote-uudistuksessa

Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Kur­vi­nen ihastui Pu­das­jär­vel­lä sar­vi­val­mis­tei­seen lahjaan ja näki riskin so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

26.11.2021 04:01
Tilaajille
Pudasjärven hallintoalamaiset pälyävät pönttöpuhujaa piippuhyllyltä, mutta voisiko tästä demokratian juhlasta viilata yleisöystävällisemmän lajin?
Kolumni

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­ala­mai­set pä­lyä­vät pönt­tö­pu­hu­jaa piip­pu­hyl­lyl­tä, mutta voisiko tästä de­mo­kra­tian juh­las­ta viilata ylei­sö­ys­tä­väl­li­sem­män lajin?

24.11.2021 07:04
Tilaajille
Hyvän olon keskus Pirtin avajaiskahvit siirretään myöhemmäksi

Hyvän olon keskus Pirtin ava­jais­kah­vit siir­re­tään myö­hem­mäk­si

17.11.2021 15:43
Pudasjärvellä juhlitaan lauantaina taide tervetulleeksi Pirttiin – Pud Art -näyttelyn avajaiset käynnistävät Taidekamarin toiminnan

Pu­das­jär­vel­lä juh­li­taan lauan­tai­na taide ter­ve­tul­leek­si Pirt­tiin – Pud Art -näyt­te­lyn ava­jai­set käyn­nis­tä­vät Tai­de­ka­ma­rin toi­min­nan

04.11.2021 15:31
Tilaajille
Pyhäinpäivä sotkee Pudasjärven kirjaston aukioloa loppuviikon

Py­häin­päi­vä sotkee Pu­das­jär­ven kir­jas­ton au­ki­oloa lop­pu­vii­kon

04.11.2021 12:02
Katso video: Kulttuurin niukkuus Pudasjärvellä johtuu kulttuurista, arvelee taiteilija Marja-Leena Tykkyläinen: "Kyllä sinun täytyy nähdä kauemmaksikin kuin vain omiin kotinurkkiisi"

Katso video: Kult­tuu­rin niuk­kuus Pu­das­jär­vel­lä johtuu kult­tuu­ris­ta, arvelee tai­tei­li­ja Mar­ja-Lee­na Tyk­ky­läi­nen: "­Kyl­lä sinun täytyy nähdä kauem­mak­si­kin kuin vain omiin ko­ti­nurk­kii­si"

24.10.2021 09:11 1
Tilaajille
Pirtti on nyt valmis käyttöön – "Erityisesti kaupungin kulttuuritoimen osalta voisi uskoa samoihin tiloihin asettumisen voivan luoda jopa aivan uutta toimintaa, myös yli toimirajojen"
Pääkirjoitus

Pirtti on nyt valmis käyt­töön – "E­ri­tyi­ses­ti kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men osalta voisi uskoa sa­moi­hin ti­loi­hin aset­tu­mi­sen voivan luoda jopa aivan uutta toi­min­taa, myös yli toi­mi­ra­jo­jen"

10.10.2021 19:36
Vuonna 1850 Pudasjärvellä avattiin Pitäjän Laina Kirjasto, jota pyörittänyt lukkari vuokrasi pieniä kirjoja kopeekalla, isompia kolmella – 171 vuotta myöhemmin kirjasto palasi juurilleen

Vuonna 1850 Pu­das­jär­vel­lä avat­tiin Pitäjän Laina Kir­jas­to, jota pyö­rit­tä­nyt lukkari vuok­ra­si pieniä kirjoja ko­pee­kal­la, isompia kol­mel­la – 171 vuotta myö­hem­min kir­jas­to palasi juu­ril­leen

09.10.2021 04:07
Tilaajille
Pudasjärvellä kaivataan kulttuuria, mutta rahaa ei ole tippunut – "Nyt on päättäjien viimeistään ymmärrettävä, että seinien sisään tarvitaan sisältöjä", vetoaa kaupungin kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen

Pu­das­jär­vel­lä kai­va­taan kult­tuu­ria, mutta rahaa ei ole tip­pu­nut – "Nyt on päät­tä­jien vii­meis­tään ym­mär­ret­tä­vä, että seinien sisään tar­vi­taan si­säl­tö­jä", vetoaa kau­pun­gin kult­tuu­ri­suun­nit­te­li­ja Birgit Tolonen

07.10.2021 04:03
Tilaajille
Hyvän olon keskus Pirtissä oli avauspäivänä vilinää ja rakennus sai kiitosta kodikkaasta ulkoasusta – Katso kuvat avauspäivän aamulta

Hyvän olon keskus Pir­tis­sä oli avaus­päi­vä­nä vilinää ja ra­ken­nus sai kii­tos­ta ko­dik­kaas­ta ul­ko­asus­ta – Katso kuvat avaus­päi­vän aamulta

04.10.2021 12:43
Tilaajille
Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat millaista sisällä on

Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat mil­lais­ta sisällä on

04.10.2021 04:00
Tilaajille
Hyvän olon keskus Auditorio

Hyvän olon keskus Au­di­to­rio

04.10.2021 00:09
Hyvän olon keskus kirjasto

Hyvän olon keskus kir­jas­to

04.10.2021 00:00
Hyvän olon keskus

Hyvän olon keskus

03.10.2021 23:46
Pudasjärven sote-palveluiden muutto Pirttiin loppusuoralla, ja yksiköt aloittavat uusissa tiloissa maanantaina – terveyspalveluille uusia laitteita ja kalusteita

Pu­das­jär­ven so­te-pal­ve­lui­den muutto Pirt­tiin lop­pu­suo­ral­la, ja yksiköt aloit­ta­vat uusissa ti­lois­sa maa­nan­tai­na – ter­veys­pal­ve­luil­le uusia lait­tei­ta ja ka­lus­tei­ta

03.10.2021 12:08
Tilaajille