SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Tuulivoimapuisto
Pudasjärven uuden tuulipuistoalueen kotkaa seurataan – linnun pyynti käynnissä sateliittilähettimen asennusta varten

Pu­das­jär­ven uuden tuu­li­puis­to­alueen kotkaa seu­ra­taan – linnun pyynti käyn­nis­sä sa­te­liit­ti­lä­het­ti­men asen­nus­ta varten

05.01.2021 15:00
Tilaajille
Tolpanvaaran tuulivoimakaava uudelle lausuntokierrokselle – tällaiset asiat ovat huolettaneet mielipiteen esittäjiä

Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­va uudelle lau­sun­to­kier­rok­sel­le – täl­lai­set asiat ovat huo­let­ta­neet mie­li­pi­teen esit­tä­jiä

28.09.2017 07:00
Tuulten tiet tutkitaan Puhoksen tornissa – syksyllä maastoon nousee 140-metrinen masto

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

16.08.2017 07:00
Tuulivoimakaava valtuustoon vielä tänä vuonna – tällainen tuulivoimapuisto Puhokselle on suunnitteilla

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

15.03.2017 06:00
Puhoksen tuulivoimapuiston kaavoitukselle uusi alku – suunnitelmissa 22 tuulivoimalaa

Pu­hok­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tuk­sel­le uusi alku – suun­ni­tel­mis­sa 22 tuu­li­voi­ma­laa

25.01.2017 06:00
Nyt Vesa Riekkiä harmittaa – tärkeä, yksimielinen kaavapäätös kaatui muotoseikkoihin

Nyt Vesa Riekkiä har­mit­taa – tärkeä, yk­si­mie­li­nen kaa­va­pää­tös kaatui muo­to­seik­koi­hin

02.12.2016 10:00
Tuleeko Pudasjärvelle tuulivoimapuisto? – Tolpanvaaran-Jylhävaaran valituksesta ratkaisu lähiaikoina

Tuleeko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­ma­puis­to? – Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran va­li­tuk­ses­ta rat­kai­su lä­hi­ai­koi­na

12.10.2016 05:00