Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tuulivoimapuisto
Pudasjärven uuden tuulipuistoalueen kotkaa seurataan – linnun pyynti käynnissä sateliittilähettimen asennusta varten

Pu­das­jär­ven uuden tuu­li­puis­to­alueen kotkaa seu­ra­taan – linnun pyynti käyn­nis­sä sa­te­liit­ti­lä­het­ti­men asen­nus­ta varten

05.01.2021 15:00
Tilaajille
Tolpanvaaran tuulivoimakaava uudelle lausuntokierrokselle – tällaiset asiat ovat huolettaneet mielipiteen esittäjiä

Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­va uudelle lau­sun­to­kier­rok­sel­le – täl­lai­set asiat ovat huo­let­ta­neet mie­li­pi­teen esit­tä­jiä

28.09.2017 07:00
Tuulten tiet tutkitaan Puhoksen tornissa – syksyllä maastoon nousee 140-metrinen masto

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

16.08.2017 07:00
Tuulivoimakaava valtuustoon vielä tänä vuonna – tällainen tuulivoimapuisto Puhokselle on suunnitteilla

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

15.03.2017 06:00
Puhoksen tuulivoimapuiston kaavoitukselle uusi alku – suunnitelmissa 22 tuulivoimalaa

Pu­hok­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tuk­sel­le uusi alku – suun­ni­tel­mis­sa 22 tuu­li­voi­ma­laa

25.01.2017 06:00
Nyt Vesa Riekkiä harmittaa – tärkeä, yksimielinen kaavapäätös kaatui muotoseikkoihin

Nyt Vesa Riekkiä har­mit­taa – tärkeä, yk­si­mie­li­nen kaa­va­pää­tös kaatui muo­to­seik­koi­hin

02.12.2016 10:00
Tuleeko Pudasjärvelle tuulivoimapuisto? – Tolpanvaaran-Jylhävaaran valituksesta ratkaisu lähiaikoina

Tuleeko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­ma­puis­to? – Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran va­li­tuk­ses­ta rat­kai­su lä­hi­ai­koi­na

12.10.2016 05:00