Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

Ison Teerivaaran tuulenmittauspaikka on suunnitellun tuulivoimapuiston pohjoisosassa, punaisella merkityn sähkölinjan tekemän mutkan alueella.
Ison Teerivaaran tuulenmittauspaikka on suunnitellun tuulivoimapuiston pohjoisosassa, punaisella merkityn sähkölinjan tekemän mutkan alueella.

Valmisteilla olevaan Tolpanvaaran tuulivoimapuistoon liittyvä tuulenmittausmasto aiotaan pystyttää Isoon Teerivaaraan, noin seitsemän kilometriä Puhokselta luoteen suuntaan.

Metsähallitus on saanut mastolle rakennusluvan kaupungilta. Metsähallituksen Kiinteistökehityksen tuulivoimatiimin ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi kertoi 140 metriä korkean maston nousevan syyskuun aikana jos mitään yllättävää ei tapahdu.

Maston mittauslaitteilla selvitellään varsinkin tuulen voimakkuutta ja suuntia noin vuoden ajan sillä korkeudella, jolla alueella mahdollisesti rakennettavat tuulivoimaloiden lavat pyörisivät.

Mittauksia on alueen tuulista tehty jo ennenkin, mutta Tervaniemen mukaan laaja suunnittelualue vaatii niitä lisää. Rakentamisen mahdollistava kaavoitus taas etenee normaalia tahtia, hyväksymismenettelyn toivotaan Metsähallituksessa olevan tämän vuoden asia.

Tuulten mittausten ja kaupungin päättäjien vastuulla olevan kaavan hyväksymisen lisäksi Metsähallituksen tuulivoimatiimissä seurataan tarkoin valtiovallan toimia.

Mahdolliset uudet säädökset ja varsinkin tukitason muutokset vaikuttavat myös vahvasti tuulivoimaloiden rakennuspäätöksiin, Tervaniemi tietää.