Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Pu­das­jär­ven uuden tuu­li­puis­to­alueen kotkaa seu­ra­taan – linnun pyynti käyn­nis­sä sa­te­liit­ti­lä­het­ti­men asen­nus­ta varten

Tälle kotkalle Olli-Pekka Karlin asensi lähettimen 22.4.2014 ja se toimii edelleen. Kuva vuodelta 2019 haaskapaikalta, jonne eksyi myös epäonninen kettu.
Tälle kotkalle Olli-Pekka Karlin asensi lähettimen 22.4.2014 ja se toimii edelleen. Kuva vuodelta 2019 haaskapaikalta, jonne eksyi myös epäonninen kettu.
Kuva: Olli-Pekka Karlin

Varsinais-Suomen Ely-keskus on marraskuussa myöntänyt luvan satelliittilähettimen asentamiseen maakotkalle, jonka reviiri on Pudasjärvelle suunnitteilla olevan Kivarin-Pärjänsuon tuulivoimapuiston alueella.

Seurannalla pyritään saamaan tietoa maakotkan liikkeistä suunnitellulla tuulivoimapuiston alueella ennen infran rakentamista ja mahdollisen rakentamisen jälkeen.