Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­va uudelle lau­sun­to­kier­rok­sel­le – täl­lai­set asiat ovat huo­let­ta­neet mie­li­pi­teen esit­tä­jiä

Tuulivoimaa on suunniteltu jo pidemmän aikaa Puhoksen suunnalle.
Tuulivoimaa on suunniteltu jo pidemmän aikaa Puhoksen suunnalle.
Kuva: Toivo Kiminki

Puhoksen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava on tulossa uudelle lausuntokierrokselle. Kaupunginhallituksen listalla tällä viikolla ollut uusin kaavaluonnos sisältää muutamia tarkennuksia keväällä nähtävillä olleeseen verrattuna.

Keväällä luonnokseen pyydettiin 21 lausuntoa, niitä tuli 11. Lisäksi kaavoittaja on saanut viisi mielipidettä, jotka on allekirjoittanut yhteensä 38 henkilöä.

Lausunnoissa on esitetty huoli eräiden uhanalaisten eläinlajien mahdollisesta esiintymisestä ja suojelusta kaava-alueella. Lisäksi on tullut esiin huolta puiston vaikutuksista porotalouteen.

Mielipiteiden esittäjiä ovat huolettaneet hankkeen terveys-, melu-, maisema-, valo- ja viihtyvyyshaitat. Myös tuulivoimaloiden vaikutuksista radio- ja puhelinliikenteeseen, talousveteen, kiinteistöjen arvoon, metsästykseen, maisemaan ja luontoarvoihin on esitetty huolestuneita mielipiteitä.

Pelkona mielipiteiden esittäjillä on ollut myös voimaloiden sytyttämät metsäpalot sekä niiden siivistä irtoava jää.

Kaavan laatija, Juha-Matti Märijärvi Ramboll Finland Oy, on tehnyt lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta pieniä muutoksia aiempaan kaavaluonnokseen. Seuraava vaihe on kaavaehdotuksen nähtäville pano ja uusi lausuntokierros.