Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pu­hok­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tuk­sel­le uusi alku – suun­ni­tel­mis­sa 22 tuu­li­voi­ma­laa

Metsähallitus tahtoisi tuulivoimaloiden pyörivän Pudasjärvellä tulevaisuudessa.
Metsähallitus tahtoisi tuulivoimaloiden pyörivän Pudasjärvellä tulevaisuudessa.
Kuva: Toivo Kiminki

Metsähallitus on tehnyt Pudasjärven kaupungille aloitteen käynnistää tuulivoimapuiston yleiskaavoitus Puhoskylän Tolpanvaaran- Jylhävaaran alueelle valtion maille.

Alue olisi käytännössä sama, jonka kaavapäätös kaatui viime vuoden lopulla Korkeimmassa hallinto-oikeudessa todettuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekin esteellisyyteen kaavan käsittelyssä kaupunginhallituksessa.

Aloitteen mukaan aiemmin tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit ja maankäyttö- sekä rakennuslain mukaisen selvitykset ja myös tekniset selvitykset tultaisiin päivittämään tarpeen mukaan.

Metsähallitus esittää oikeusvaikutteinen yleiskaava laadittavan niin, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavan 22 tuulivoimalaa.

Kaavoituksen kaikista kustannuksista vastaisi aloitteen tekijä. Kaupungin osalle jäisi vastata omista hallinnollisista kuluista, jotka liittyvät kaavoituksessa kunnan lakisääteisiin tehtäviin.

Kaavan laatijaksi Metsähallitus esittää Ramboll Finland Oy:tä. Työn projektipäällikkönä toimisi yhtiön ryhmäpäällikkö Juha-Matti Märijärvi. Hän oli kaatuneen kaavoitushankkeen projektipäällikkö.