Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tuleeko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­ma­puis­to? – Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran va­li­tuk­ses­ta rat­kai­su lä­hi­ai­koi­na

Havainnekuva pienemmältä Haukijärveltä, jos Tolpanvaaran–Jylhävaaran tuulivoimapuisto toteutetaan. Päätöstä kaavasta tehdystä valituksesta odotetaan vielä lokakuun aikana.
Havainnekuva pienemmältä Haukijärveltä, jos Tolpanvaaran–Jylhävaaran tuulivoimapuisto toteutetaan. Päätöstä kaavasta tehdystä valituksesta odotetaan vielä lokakuun aikana.

Puhoksen Tolpanvaaran-Jylhävaaran alueelle suunniteltu tuulivoimapuisto alkaa olla ratkaisuvaiheessa. Alueen kaavasta tehty valitus on käsiteltävänä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Sieltä odotetaan päätöstä vielä tämän kuun aikana, valotti tilannetta kaupunginhallitukselle viime viikolla kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Valituksen mahdollinen hylkääminen tarkoittaisi kuitenkin vasta kaavan lainvoimaiseksi tuloa.

Sen jälkeen päätös rakentamisesta tai hankkeen raukeamisesta olisi maanomistajan, Metsähallituksen ja hankkeen rahoituksesta vastaavan Taaleritehdas Oy:n ratkaisujen varassa.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vuosi sitten yksityishenkilöiden tekemän valituksen kaavasta. Pudasjärven kaupunginhallituksen KHO:lle antaman lausunnon mukaan kaava olisi hyväksyttävä.

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Tolpanvaara-Jylhävaaran alueelle tuulivoimapuistoa. Arviointiselostuksessa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, joissa toteutettaisiin alueelle 18 tai 27 voimalaa vaihtoehdosta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.

Tuulivoimalat olisivat teholtaan noin 3 megawattia (MW), jolloin tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 54–81 MW. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuisivat 120–160 metriä korkeasta tornista ja roottorista, jonka lavan pituus olisi 50–70 metriä.