Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

Karttakuva Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osayleiskaavan suunnittelualue ja osayleiskaavan pohjana toimii hankesuunnitelma. Kuvassa on esitetty sähkösuunnittelun osalta kahteen sähköasemaan perustuva vaihtoehto, ympyrät kuvaavat tuulivoimaloita. Osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty mustalla ja vuonna 2013 päättyneen YVA-menettelyn hankealueen rajaus vihreällä viivalla. Pohjakartta on Maanmittauslaitokselta. Tuulivoimakaava on parasta aikaa uudelleen käsittelyssä.
Karttakuva Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osayleiskaavan suunnittelualue ja osayleiskaavan pohjana toimii hankesuunnitelma. Kuvassa on esitetty sähkösuunnittelun osalta kahteen sähköasemaan perustuva vaihtoehto, ympyrät kuvaavat tuulivoimaloita. Osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty mustalla ja vuonna 2013 päättyneen YVA-menettelyn hankealueen rajaus vihreällä viivalla. Pohjakartta on Maanmittauslaitokselta.
Karttakuva Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osayleiskaavan suunnittelualue ja osayleiskaavan pohjana toimii hankesuunnitelma. Kuvassa on esitetty sähkösuunnittelun osalta kahteen sähköasemaan perustuva vaihtoehto, ympyrät kuvaavat tuulivoimaloita. Osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty mustalla ja vuonna 2013 päättyneen YVA-menettelyn hankealueen rajaus vihreällä viivalla. Pohjakartta on Maanmittauslaitokselta.
Kuva: Havainnekuva tuulivoimapuiston suunnitelma

Viime vuoden lopulla Korkeimmassa hallinto-oikeudessa esteellisyyspykälään kaatunut Tolpanvaaran-Jylhänvaaran tuulivoimapuiston kaavoitus on pyörähtämässä uuteen alkuun.

KHO totesi päätöksessään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Vesa Riekin olleen esteellinen asiaa kaupunginhallituksessa käsitellessä siksi, että hän on työssä Metsähallituksessa. Kaavaa tehtiin silloin ja nytkin, Metsähallituksen omistamille maille.

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti, Riekin jäävätessä itsensä, tammikuussa aloittaa hankkeen valmistelun uudelleen maanomistajan, Metsähallituksen, pyynnöstä. Kaavoituksen tekee sama yhtiö kuin kaatuneessakin hankkeessa, seinäjokelainen Ramboll Finland Oy.

Kaavoitettava alue on Puhoksella. Se on kooltaan noin 220 neliökilometriä. Puistoon tulisi enimmillään 22 tuulivoimalaa. Yhden teho olisi kolme megawattia, korkeus enintään 230 metriä.

Alueelle tehdään sähköasema tai kaksikin. Niillä puiston sisäisen sähköverkon 20 kilovoltin jännite muutetaan sähkönsiirtoverkon vaatimaksi 110-kilovolttiseksi.

Kaatuneen kaavan valmisteluvaiheessa esitettiin voimalahankkeen työllistävän elinkaarensa aikana noin 750 henkilötyövuoden verran. Sähköä suunnitellut myllyt tuottaisivat vuodessa pari kertaa koko Pudasjärven sähkönkulutuksen verran, hieman alle 200 gigawattituntia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt pantu nähtäville.

Seuraava vaihe on huhti-toukokuussa. Silloin ovat kaavaluonnokseen liittyvät aineistot nähtävillä ja niistä voi mielipiteensä ilmaista myös järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Kaavan valmisteluun voivat silloin osallistua ja siitä mielipiteensä ja mahdolliset muistutukset antaa kaava-alueen lähiympäristön maanomistajat, kiinteistönomistajat, jakokunnat ja alueiden haltijat.

Myös lähiympäristön asukkailla, vapaa-ajan asukkailla ja niillä, joiden asumiseen, työn tekemiseen tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa on oikeus mielipiteensä esittää.

Samanlainen mahdollisuus on myös alueen yhteisöillä, ainakin metsästyseuroilla, kyläyhdistyksillä, Pintamon paliskunnalla, metsänhoitoyhdistyksellä ja luonnonsuojeluyhdistyksellä.

Viranomaisista lausunnon voivat antaa mm. Pudasjärven, Taivalkosken, Puolangan ja Suomussalmen kunnat.

Viranomaisneuvotteluissa saa kaavan laatija kommentit ja tarvittavat viranomaisten lausunnot asiasta. Osayleiskaavaehdotus tulee nykyisen suunnitelman mukaan nähtäville jo ensi kesänä.

Lopullisen päätöksen kaupungin kannasta tekee uusi valtuusto.

Kaavan laadittajan, kaupungin, tavoite on saada valmis osayleiskaava kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään tämän vuoden marraskuussa. Lopullisen päätöksen kaupungin kannasta tekee uusi, huhtikuussa valittava ja kesäkuun alusta vallan kahvoihin otteen saava kaupunginvaltuusto.

Hylätty tuulivoimakaava meni aikoinaan läpi valtuustossa yksimielisesti, mutta siitä tehtiin valituksia tunnetuin seurauksin.

Valtuuston päätöksestä on valitusmahdollisuus ensin hallinto-oikeuteen ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.