Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

tulipalo
Öljyä maahan kaivinkonepalon seurauksena Taivalkoskella – jälkisaneeraus jatkui pitkälle iltaan: "Sitten kunnan viranomaiset ratkaisevat, miten vievät asiaa eteenpäin"

Öljyä maahan kai­vin­ko­ne­pa­lon seu­rauk­se­na Tai­val­kos­kel­la – jäl­ki­sa­nee­raus jatkui pit­käl­le iltaan: "Sitten kunnan vi­ran­omai­set rat­kai­se­vat, miten vievät asiaa eteen­päin"

16.12.2021 05:20
Tilaajille
Vanha navettarakennus paloi Yli-Livolla – aluksi liikkeellä oli toista kymmentä sammutusyksikköä

Vanha na­vet­ta­ra­ken­nus paloi Yli-Li­vol­la – aluksi liik­keel­lä oli toista kym­men­tä sam­mu­tus­yk­sik­köä

04.12.2020 18:01
Lavettia vetänyt traktori paloi Rytingintiellä tiistaina

La­vet­tia vetänyt trak­to­ri paloi Ry­tin­gin­tiel­lä tiis­tai­na

26.08.2020 13:34
Tulipalo oma­ko­ti­ta­los­sa Pudasjärven Riepulassa – poliisipartio sammutti palon

Tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­los­sa Pu­das­jär­ven Rie­pu­las­sa – po­lii­si­par­tio sam­mut­ti palon

25.01.2019 14:30
Palo- ja pelastushälytykset lisääntyivät Pudasjärvellä – liikenneonnettomuustehtävät muualla kasvussa, täällä vähenivät selvästi

Palo- ja pe­las­tus­hä­ly­tyk­set li­sään­tyi­vät Pu­das­jär­vel­lä – lii­ken­ne­on­net­to­muus­teh­tä­vät muualla kas­vus­sa, täällä vä­he­ni­vät sel­väs­ti

24.01.2019 07:00
Savuaminen säikäytti Kurenalan Koivutiellä – muoviesine savusi liedellä

Sa­vua­mi­nen säi­käyt­ti Ku­re­na­lan Koi­vu­tiel­lä – muo­vi­esi­ne savusi lie­del­lä

21.01.2019 10:30
Petäjäkankaantien murhasta, va­pau­den­riis­tos­ta ja talopalosta epäilty kolmikko vangittiin – Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mukaan epäillyt ovat oululaisia ja heillä on aiempaa rikostaustaa

Pe­tä­jä­kan­kaan­tien mur­has­ta, va­pau­den­riis­tos­ta ja ta­lo­pa­los­ta epäilty kol­mik­ko van­git­tiin – Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mukaan epäil­lyt ovat ou­lu­lai­sia ja heillä on aiempaa ri­kos­taus­taa

14.01.2019 08:30
Kolme henkilöä otettu kiinni Pudasjärven murhaepäilyyn liittyen – siepattuna ollut, Luulajasta löydetty nainen on henkirikoksen uhrin puoliso

Kolme hen­ki­löä otettu kiinni Pu­das­jär­ven mur­ha­epäi­lyyn liit­tyen – sie­pat­tu­na ollut, Luu­la­jas­ta löy­det­ty nainen on hen­ki­ri­kok­sen uhrin puoliso

11.01.2019 11:15
Poliisi tiedottaa Pudasjärven asuntopaloon liittyen: etsittävässä punaisessa ajoneuvossa on aseistettu ja vaarallinen henkilö

Poliisi tie­dot­taa Pu­das­jär­ven asun­to­pa­loon liit­tyen: et­sit­tä­väs­sä pu­nai­ses­sa ajo­neu­vos­sa on aseis­tet­tu ja vaa­ral­li­nen henkilö

10.01.2019 20:50
Omakotitalo paloi Pudasjärvellä – tapahtumaan voi liittyä henkirikos, poliisi pyytää havaintoja punaisesta autosta

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Pu­das­jär­vel­lä – ta­pah­tu­maan voi liittyä hen­ki­ri­kos, poliisi pyytää ha­vain­to­ja pu­nai­ses­ta autosta

10.01.2019 09:20

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pu­das­jär­vel­lä sun­nun­tai­na – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

31.12.2018 12:00

Tai­val­kos­kel­la pa­lon­al­ku oma­ko­ti­ta­los­sa - sa­vu­su­kel­ta­jat sam­mut­ti­vat palon

28.12.2018 10:38
Pannuhuoneessa syttyi tulipalo Kouvalla – palokunta paikalle liki sadan kilometrin päästä

Pan­nu­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Kou­val­la – pa­lo­kun­ta pai­kal­le liki sadan ki­lo­met­rin päästä

11.12.2018 19:00
Vapaaehtoisia riittää pelastustoimeen – Pudasjärven vapaapalokunnan hälytysosasto päivystää iltaisin ja viikonloppuisin

Va­paa­eh­toi­sia riittää pe­las­tus­toi­meen – Pu­das­jär­ven va­paa­pa­lo­kun­nan hä­ly­tys­osas­to päi­vys­tää il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin

29.11.2018 09:00

Savu katkusi ri­vi­ta­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – hä­ly­tyk­ses­tä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä

16.11.2018 15:00
Pudasjärven Puhoksella roskien poltto karkasi käsistä – puuseekin paloi poroksi

Pu­das­jär­ven Pu­hok­sel­la roskien poltto karkasi käsistä – puu­see­kin paloi poroksi

10.07.2017 14:34
Jaguar paloi poroksi Pudasjärven Apsin pihalla – poliisi tutkii syttymissyytä

Jaguar paloi poroksi Pu­das­jär­ven Apsin pihalla – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

20.06.2017 10:15

Ul­ko­sau­na paloi Nis­sin­ky­läs­sä – palon ar­vel­laan syt­ty­neen säh­kö­lait­tees­ta

24.02.2017 10:00

Pik­ku-Syöt­teel­lä uhkaava tu­li­pa­lo – mökki syttyi muo­vi­seen astiaan jä­te­tys­tä tuh­kas­ta

23.01.2017 11:00

Pa­lon­al­ku it­se­näi­syys­päi­vä­nä – pa­ket­ti­au­tos­sa lei­mah­ta­nut tuli saatiin sam­mu­maan

08.12.2016 06:00