KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Tulipalot
Monitoimikone paloi totaalisesti kesken metsätöiden Taivalkoskella Raappanansuon takana

Mo­ni­toi­mi­ko­ne paloi to­taa­li­ses­ti kesken met­sä­töi­den Tai­val­kos­kel­la Raap­pa­nan­suon takana

12.10.2021 10:23
Tilaajille
Kynttilät ja ulkotulet aiheuttavat rakennuspaloja vuosittain – näin vähennät vaaratilanteita

Kynt­ti­lät ja ul­ko­tu­let ai­heut­ta­vat ra­ken­nus­pa­lo­ja vuo­sit­tain – näin vä­hen­nät vaa­ra­ti­lan­tei­ta

10.10.2021 15:30
Tilaajille
Tuli tuhosi traktorin Pudasjärvellä

Tuli tuhosi trak­to­rin Pu­das­jär­vel­lä

05.10.2021 15:28
Tilaajille
Metsää paloi ennenkin: Syyllisiä ukkosen lisäksi niittymiehet, pellontekijät, salakalastajat, pontikkakokit  – ja Sodankylässä muuan kulkumies Pudasjärveltä.

Metsää paloi en­nen­kin: Syyl­li­siä ukkosen lisäksi niit­ty­mie­het, pel­lon­te­ki­jät, sa­la­ka­las­ta­jat, pon­tik­ka­ko­kit – ja So­dan­ky­läs­sä muuan kul­ku­mies Pu­das­jär­vel­tä.

21.08.2021 05:00
Tilaajille
Maastopalon sammutustöistä haittaa liikenteelle Murtomäentiellä Kajaanissa – työt jatkuvat pitkälle yöhön

Maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä haittaa lii­ken­teel­le Mur­to­mäen­tiel­lä Ka­jaa­nis­sa – työt jat­ku­vat pit­käl­le yöhön

26.07.2021 21:33
Kaksi koiraa kuoli rakennuspalossa Pudasjärvellä – Metsähallituksen omistama rakennus tuhoutui täysin

Kaksi koiraa kuoli ra­ken­nus­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­ma ra­ken­nus tu­hou­tui täysin

25.07.2021 20:54
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedottaa pihasaunapakettien paloriskistä – ole tarkkana, että nämä turvavaatimukset täyttyvät

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to tie­dot­taa pi­ha­sau­na­pa­ket­tien pa­lo­ris­kis­tä – ole tark­ka­na, että nämä tur­va­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät

16.07.2021 09:00
Salama sytytti maastopalon Pudasjärvellä

Salama sytytti maas­to­pa­lon Pu­das­jär­vel­lä

11.07.2021 18:50
Omakotitalo syttyi tuleen Pudasjärvellä – palo sai alkunsa hyttyskarkottimesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Pu­das­jär­vel­lä – palo sai alkunsa hyt­tys­kar­kot­ti­mes­ta

04.07.2021 20:26
Myrskytehtävät jatkuvat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella  – pelastuslaitokselle tehtiin 300 hälytystä pelkästään tiistain aikana

Myrs­ky­teh­tä­vät jat­ku­vat Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – pe­las­tus­lai­tok­sel­le tehtiin 300 hä­ly­tys­tä pel­käs­tään tiis­tain aikana

23.06.2021 10:11
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pudasjärvellä – syttymissyystä ei tietoa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

19.06.2021 20:55
Asuintalon kellarikerroksessa syttyi tulipalo Taivalkoskella – palon syttymissyytä selvitetään

Asuin­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Tai­val­kos­kel­la – palon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään

18.06.2021 19:59
Kuusamon Uistimen tiloissa syttynyt tulipalo saatiin pian sammutettua  – Toimitusjohtaja: "Aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi, tuotannossa tuli vain muutaman tunnin seisokki"

Kuu­sa­mon Uis­ti­men ti­lois­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin pian sam­mu­tet­tua – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ai­neel­li­set va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si, tuo­tan­nos­sa tuli vain muu­ta­man tunnin sei­sok­ki"

28.04.2021 10:44
Tilaajille
Mökkiturvallisuudesta huolehtiva yrittäjä muistuttaa tarkistamaan vuokramökin: "Oma kahdeksanvuotias poikani osaa jo itse tehdä mökin turvatarkastuksen"

Mök­ki­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­va yrit­tä­jä muis­tut­taa tar­kis­ta­maan vuok­ra­mö­kin: "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

11.03.2021 14:00
Tilaajille
Ohikulkijat osallistuivat puurekan palavan laakerin alkusammutukseen Pudasjärvellä

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:32
Tulisijasta lähtenyt palo vaurioitti omakotitalon lattiaa Pudasjärvellä

Tu­li­si­jas­ta läh­te­nyt palo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­lon lattiaa Pu­das­jär­vel­lä

23.02.2021 06:08
Katoksessa ollut traktori tuhoutui tulipalossa Taivalkoskella

Ka­tok­ses­sa ollut trak­to­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tai­val­kos­kel­la

10.01.2021 18:24
160-neliöinen varastorakennus tuhoutui tulipalossa Pudasjärvellä

160-ne­liöi­nen va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pu­das­jär­vel­lä

03.01.2021 08:42
Tulisijoista lähtee satoja paloja vuosittain:  ”Nuohoojan käynti voisi estää lukuisia vaaratilanteita”

Tu­li­si­jois­ta lähtee satoja paloja vuo­sit­tain: ”Nuo­hoo­jan käynti voisi estää lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta”

05.12.2020 12:00
Tilaajille
Tuhkasta uuteen nousuun: kurkistus Hotelli Iso-Syötteen juuri avattuun ravintolaan – tällaiset ovat yrittäjien tunnelmat rakentamisen loppusuoralla

Tuh­kas­ta uuteen nou­suun: kur­kis­tus Hotelli Iso-Syöt­teen juuri avat­tuun ra­vin­to­laan – täl­lai­set ovat yrit­tä­jien tun­nel­mat ra­ken­ta­mi­sen lop­pu­suo­ral­la

02.09.2020 06:01
Tilaajille