Pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös hiertää varallaolosta – Syötteen paloaseman lakkautusta ei vastusteta

Pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­so­pää­tös hiertää va­ral­la­olos­ta – Syöt­teen pa­lo­ase­man lak­kau­tus­ta ei vas­tus­te­ta

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Ensihoito siirtymässä sairaanhoitopiirille – pelastuslaitoksella suunnitelmaan suhtaudutaan rauhallisesti

En­si­hoi­to siir­ty­mäs­sä sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – pe­las­tus­lai­tok­sel­la suun­ni­tel­maan suh­tau­du­taan rau­hal­li­ses­ti

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan vastine Syötteen paloasemaa koskevaan kirjoitukseen
Lukijalta Mielipide Petteri Helisten

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­joh­ta­jan vastine Syöt­teen pa­lo­ase­maa kos­ke­vaan kir­joi­tuk­seen

07.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Syötteen paloasema suljetaan – lähtövarmuus hälytystehtäviin on ollut hyvin heikko

Syöt­teen pa­lo­ase­ma sul­je­taan – läh­tö­var­muus hä­ly­tys­teh­tä­viin on ollut hyvin heikko

22.09.2020 10:15
Tilaajille
Pyöräkoneen hydrauliikkaletku petti Kuusamontiellä Pudasjärvellä – bussipysäkille selvinnyt menopeli valutti maahan öljyä muutamia litroja

Pyö­rä­ko­neen hyd­rau­liik­ka­let­ku petti Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä – bus­si­py­sä­kil­le sel­vin­nyt me­no­pe­li valutti maahan öljyä muu­ta­mia litroja

02.09.2020 17:00
Tulipalo oma­ko­ti­ta­los­sa Pudasjärven Riepulassa – poliisipartio sammutti palon

Tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­los­sa Pu­das­jär­ven Rie­pu­las­sa – po­lii­si­par­tio sam­mut­ti palon

25.01.2019 14:30 0
Turverekka syttyi tuleen Pudasjärvellä Kuusa­mon­tiel­lä – yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Tur­ve­rek­ka syttyi tuleen Pu­das­jär­vel­lä Kuu­sa­mon­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

25.01.2019 14:10 0
Palo- ja pelastushälytykset lisääntyivät Pudasjärvellä – liikenneonnettomuustehtävät muualla kasvussa, täällä vähenivät selvästi

Palo- ja pe­las­tus­hä­ly­tyk­set li­sään­tyi­vät Pu­das­jär­vel­lä – lii­ken­ne­on­net­to­muus­teh­tä­vät muualla kas­vus­sa, täällä vä­he­ni­vät sel­väs­ti

24.01.2019 07:00 0
Savuaminen säikäytti Kurenalan Koivutiellä – muoviesine savusi liedellä

Sa­vua­mi­nen säi­käyt­ti Ku­re­na­lan Koi­vu­tiel­lä – muo­vi­esi­ne savusi lie­del­lä

21.01.2019 10:30 0
Kolme henkilöä otettu kiinni Pudasjärven murhaepäilyyn liittyen – siepattuna ollut, Luulajasta löydetty nainen on henkirikoksen uhrin puoliso

Kolme hen­ki­löä otettu kiinni Pu­das­jär­ven mur­ha­epäi­lyyn liit­tyen – sie­pat­tu­na ollut, Luu­la­jas­ta löy­det­ty nainen on hen­ki­ri­kok­sen uhrin puoliso

11.01.2019 11:15
Omakotitalo paloi Pudasjärvellä – tapahtumaan voi liittyä henkirikos, poliisi pyytää havaintoja punaisesta autosta

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Pu­das­jär­vel­lä – ta­pah­tu­maan voi liittyä hen­ki­ri­kos, poliisi pyytää ha­vain­to­ja pu­nai­ses­ta autosta

10.01.2019 09:20 0

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pu­das­jär­vel­lä sun­nun­tai­na – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

31.12.2018 12:00 0

Tai­val­kos­kel­la pa­lon­al­ku oma­ko­ti­ta­los­sa - sa­vu­su­kel­ta­jat sam­mut­ti­vat palon

28.12.2018 10:38 0
Pannuhuoneessa syttyi tulipalo Kouvalla – palokunta paikalle liki sadan kilometrin päästä

Pan­nu­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Kou­val­la – pa­lo­kun­ta pai­kal­le liki sadan ki­lo­met­rin päästä

11.12.2018 19:00

Savu katkusi ri­vi­ta­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – hä­ly­tyk­ses­tä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä

16.11.2018 15:00

Ouluun mat­kal­la ollut am­bu­lans­si törmäsi hirveen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

20.10.2017 16:00 0

Au­to­pa­lo Ou­lun­tiel­lä Panuman ris­teyk­sen lä­het­ty­vil­lä – tuli tuhosi auton täysin

07.09.2017 09:00 0
Naista etsittiin Korpisella – avuksi kutsuttiin poliisi ja helikopteri

Naista et­sit­tiin Kor­pi­sel­la – avuksi kut­sut­tiin ­po­lii­si ­ja he­li­kop­te­ri

15.08.2017 15:30
Joutsen juuttui kalaverkkoon Naamankajärvellä – pelastuslaitos joutui lopettamaan linnun

Joutsen juuttui ka­la­verk­koon ­Naa­man­ka­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan linnun

14.08.2017 12:30
Maastopalo Siurualla – kytemään jäänyt nuotio tuhosi hehtaarin kasvatusmetsää

Maas­to­pa­lo Siu­rual­la – ky­te­mään jäänyt nuotio tuhosi heh­taa­rin kas­va­tus­met­sää

28.07.2017 10:34 0