Palokunta
Itsenäisyyspäivänä paloi Iinattijärvellä aura-auto ja jää petti hirven alta Siuruanjoella

It­se­näi­syys­päi­vä­nä paloi Ii­nat­ti­jär­vel­lä au­ra-au­to ja jää petti hirven alta Siu­ruan­joel­la

07.12.2020 11:53
Päivä paloasemalla -tapahtuma toteutetaan nyt virtuaalisesti – lauantaina käynnistyvän Paloturvallisuusviikon verkkopaloasemalla ovat mukana Viivi Pumpanen ja Esko Eerikäinen

Päivä pa­lo­ase­mal­la -ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan nyt vir­tuaa­li­ses­ti – lauan­tai­na käyn­nis­ty­vän Pa­lo­tur­val­li­suus­vii­kon verk­ko­pa­lo­ase­mal­la ovat mukana Viivi Pum­pa­nen ja Esko Ee­ri­käi­nen

19.11.2020 14:00
Tilaajille
Pudasjärvelle tarvittaisiin 24 h palolaitos – päivystysjärjestelyt avoinna varallaolokiistan vuoksi

Pu­das­jär­vel­le tar­vit­tai­siin 24 h pa­lo­lai­tos – päi­vys­tys­jär­jes­te­lyt avoinna va­ral­la­olo­kiis­tan vuoksi

23.10.2020 04:00
Tilaajille
Turverekka syttyi tuleen Pudasjärvellä Kuusa­mon­tiel­lä – yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Tur­ve­rek­ka syttyi tuleen Pu­das­jär­vel­lä Kuu­sa­mon­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

25.01.2019 14:10
Palo- ja pelastushälytykset lisääntyivät Pudasjärvellä – liikenneonnettomuustehtävät muualla kasvussa, täällä vähenivät selvästi

Palo- ja pe­las­tus­hä­ly­tyk­set li­sään­tyi­vät Pu­das­jär­vel­lä – lii­ken­ne­on­net­to­muus­teh­tä­vät muualla kas­vus­sa, täällä vä­he­ni­vät sel­väs­ti

24.01.2019 07:00
Pannuhuoneessa syttyi tulipalo Kouvalla – palokunta paikalle liki sadan kilometrin päästä

Pan­nu­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Kou­val­la – pa­lo­kun­ta pai­kal­le liki sadan ki­lo­met­rin päästä

11.12.2018 19:00
Päivä paloasemalla houkutteli lapsia hyvän harrastuksen pariin – mutta mikä oli päivän tärkein opetus?

Päivä pa­lo­ase­mal­la hou­kut­te­li lapsia hyvän har­ras­tuk­sen pariin – mutta mikä oli päivän tärkein opetus?

01.12.2018 12:00
Ei pelkkää sammuttamista – vapaaehtoinen pelastustyö vaatii jatkuvaa oppimista

Ei pelkkää sam­mut­ta­mis­ta – va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­työ vaatii jat­ku­vaa op­pi­mis­ta

29.11.2018 10:00
Vapaaehtoisia riittää pelastustoimeen – Pudasjärven vapaapalokunnan hälytysosasto päivystää iltaisin ja viikonloppuisin

Va­paa­eh­toi­sia riittää pe­las­tus­toi­meen – Pu­das­jär­ven va­paa­pa­lo­kun­nan hä­ly­tys­osas­to päi­vys­tää il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin

29.11.2018 09:00

Savu katkusi ri­vi­ta­los­sa Pu­das­jär­vel­lä – hä­ly­tyk­ses­tä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä

16.11.2018 15:00

Au­to­pa­lo Ou­lun­tiel­lä Panuman ris­teyk­sen lä­het­ty­vil­lä – tuli tuhosi auton täysin

07.09.2017 09:00
Maastopalo Siurualla – kytemään jäänyt nuotio tuhosi hehtaarin kasvatusmetsää

Maas­to­pa­lo Siu­rual­la – ky­te­mään jäänyt nuotio tuhosi heh­taa­rin kas­va­tus­met­sää

28.07.2017 10:34
Pelastuslaitos öljyntorjunnassa Pudasjärvellä – jo kaksi vuotoa imeytetty tällä viikolla

Pe­las­tus­lai­tos öl­jyn­tor­jun­nas­sa Pu­das­jär­vel­lä – jo kaksi vuotoa imey­tet­ty tällä vii­kol­la

05.07.2017 16:00

Mökki roi­hah­ti Kyn­kääl­lä – pe­las­tus­lai­tos sai palon sam­mu­maan

07.11.2016 13:00