Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Syntyvyys
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 17:45
Tilaajille
Yhteiskunnan perusta on perhe – hallituksen on ryhdyttävä tukemaan perheitä eri keinoin
Kolumni

Yh­teis­kun­nan perusta on perhe – hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä tu­ke­maan per­hei­tä eri keinoin

22.06.2022 12:30
Tilaajille
Korona-aika on saanut syntyvyysluvut uuteen kasvuun – Kysyimme, mikä piilee kasvun taustalla, ja mitä tapahtuu koronaperheille, kun yhteiskunta palaa normaalirytmiinsä?

Ko­ro­na-ai­ka on saanut syn­ty­vyys­lu­vut uuteen kasvuun – Ky­syim­me, mikä piilee kasvun taus­tal­la, ja mitä ta­pah­tuu ko­ro­na­per­heil­le, kun yh­teis­kun­ta palaa nor­maa­li­ryt­miin­sä?

23.07.2021 10:31
Tilaajille
Korona käänsi alkuvuoden muuttoliikkeen –  "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet ihania", iloitsee Pudasjärvelle muuttanut Moonika

Korona käänsi al­ku­vuo­den muut­to­liik­keen – "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet iha­nia", iloit­see Pu­das­jär­vel­le muut­ta­nut Moonika

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Väen väheneminen hidastui vuonna 2020 – Pudasjärveltä vei väkeä kuolema, Taivalkoskelta muuttoliike, katso tuoreimmat tilastot

Väen vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui vuonna 2020 – Pu­das­jär­vel­tä vei väkeä kuo­le­ma, Tai­val­kos­kel­ta muut­to­lii­ke, katso tuo­reim­mat ti­las­tot

28.01.2021 06:00
Tilaajille
Vauvarahat jakoon myös ensi vuodelle – 482 euroa jokaisesta vuonna 2021 syntyneestä pudasjärveläisestä

Vau­va­ra­hat jakoon myös ensi vuo­del­le – 482 euroa jo­kai­ses­ta vuonna 2021 syn­ty­nees­tä pu­das­jär­ve­läi­ses­tä

16.12.2020 15:32
Tilaajille
Eduskunnasta Pekka Aittakumpu: Lapsen koti on vanhempien välisessä suhteessa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Pekka Ait­ta­kum­pu: Lapsen koti on van­hem­pien vä­li­ses­sä suh­tees­sa

02.12.2020 06:47
Pudasjärven väkiluku laski alle 8000 asukkaan – ikärakenne on epätasainen, mutta myönteisiäkin merkkejä on

Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku laski alle 8000 asuk­kaan – ikä­ra­ken­ne on epä­ta­sai­nen, mutta myön­tei­siä­kin merk­ke­jä on

07.02.2019 07:00
Pudasjärvi profiloitumassa lapsipitäjäksi – vauvasukat jakoon 60:lle tänä vuonna syntyneelle

Pu­das­jär­vi pro­fi­loi­tu­mas­sa lap­si­pi­tä­jäk­si – vau­va­su­kat jakoon 60:lle tänä vuonna syn­ty­neel­le

22.11.2018 14:30
Yhtä aikaa kastettavana saattoi olla saman perheen kolme lasta – suurten ikäluokkien virallinen tilastointi poikkeaa paikallisesta

Yhtä aikaa kas­tet­ta­va­na saattoi olla saman perheen kolme lasta – suurten ikä­luok­kien vi­ral­li­nen ti­las­toin­ti poik­keaa pai­kal­li­ses­ta

29.01.2017 12:00
Pääkirjoitus

Sata vauvaa Suomi 100 -juh­la­vuon­na – lisää lapsia Pu­das­jär­vel­le

14.12.2016 05:00