Syntyvyys
Väen väheneminen hidastui vuonna 2020 – Pudasjärveltä vei väkeä kuolema, Taivalkoskelta muuttoliike, katso tuoreimmat tilastot

Väen vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui vuonna 2020 – Pu­das­jär­vel­tä vei väkeä kuo­le­ma, Tai­val­kos­kel­ta muut­to­lii­ke, katso tuo­reim­mat ti­las­tot

28.01.2021 06:00
Tilaajille
Vauvarahat jakoon myös ensi vuodelle – 482 euroa jokaisesta vuonna 2021 syntyneestä pudasjärveläisestä

Vau­va­ra­hat jakoon myös ensi vuo­del­le – 482 euroa jo­kai­ses­ta vuonna 2021 syn­ty­nees­tä pu­das­jär­ve­läi­ses­tä

16.12.2020 15:32
Tilaajille
Eduskunnasta Pekka Aittakumpu: Lapsen koti on vanhempien välisessä suhteessa
Kolumni Pekka Aittakumpu

Edus­kun­nas­ta Pekka Ait­ta­kum­pu: Lapsen koti on van­hem­pien vä­li­ses­sä suh­tees­sa

02.12.2020 06:47
Pudasjärven väkiluku laski alle 8000 asukkaan – ikärakenne on epätasainen, mutta myönteisiäkin merkkejä on

Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku laski alle 8000 asuk­kaan – ikä­ra­ken­ne on epä­ta­sai­nen, mutta myön­tei­siä­kin merk­ke­jä on

07.02.2019 07:00
Pudasjärvi profiloitumassa lapsipitäjäksi – vauvasukat jakoon 60:lle tänä vuonna syntyneelle

Pu­das­jär­vi pro­fi­loi­tu­mas­sa lap­si­pi­tä­jäk­si – vau­va­su­kat jakoon 60:lle tänä vuonna syn­ty­neel­le

22.11.2018 14:30
Yhtä aikaa kastettavana saattoi olla saman perheen kolme lasta – suurten ikäluokkien virallinen tilastointi poikkeaa paikallisesta

Yhtä aikaa kas­tet­ta­va­na saattoi olla saman perheen kolme lasta – suurten ikä­luok­kien vi­ral­li­nen ti­las­toin­ti poik­keaa pai­kal­li­ses­ta

29.01.2017 12:00
Pääkirjoitus

Sata vauvaa Suomi 100 -juh­la­vuon­na – lisää lapsia Pu­das­jär­vel­le

14.12.2016 05:00