Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

24.02.2024 13:15 1
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 17:10
Rakennusalalla työttömyys ja lomautukset yleistyneet kovasti Pohjois-Pohjanmaalla – rakennusteollisuus toivoo julkisia kilpailutuksia tarjolle

Ra­ken­nus­alal­la työt­tö­myys ja lo­mau­tuk­set yleis­ty­neet kovasti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ra­ken­nus­teol­li­suus toivoo jul­ki­sia kil­pai­lu­tuk­sia tar­jol­le

08.02.2024 05:00
Tilaajille
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

22.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Pohjois-Suomeen rakennetaan vuosittain monta sataa kilometriä talviteitä – tänä talvena olosuhteet väliaikaisten teiden rakentamiseen erinomaiset

Poh­jois-Suo­meen ra­ken­ne­taan vuo­sit­tain monta sataa ki­lo­met­riä tal­vi­tei­tä – tänä talvena olo­suh­teet vä­li­ai­kais­ten teiden ra­ken­ta­mi­seen erin­omai­set

16.01.2024 11:11
Tilaajille
Mitä seuraa, jos koira jäi rekisteröimättä? Pohjois-Pohjanmaalla rekisteriin ilmoitettiin noin joka kolmas koira

Mitä seuraa, jos koira jäi re­kis­te­röi­mät­tä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la re­kis­te­riin il­moi­tet­tiin noin joka kolmas koira

13.01.2024 18:00
Tilaajille
Riistan lumijälkien laskentatiedot arvokkaita tarttuvien tautienkin tutkimuksessa – Riistakolmioiden laskenta alkaa pian Pudasjärvelläkin

Riistan lu­mi­jäl­kien las­ken­ta­tie­dot ar­vok­kai­ta tart­tu­vien tau­tien­kin tut­ki­muk­ses­sa – Riis­ta­kol­mioi­den las­ken­ta alkaa pian Pu­das­jär­vel­lä­kin

10.01.2024 05:00
Tilaajille
OSAOn Paloniemi: "Näkyy dramaattisesti opiskelijamäärissä" – näin aikuiskoulutustuen lakkauttamisuhka otetaan vastaan Pohjois-Pohjanmaalla, myös vuorotteluvapaa tulilinjalla

OSAOn Pa­lo­nie­mi: "Näkyy dra­maat­ti­ses­ti opis­ke­li­ja­mää­ris­sä" – näin ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kaut­ta­mis­uh­ka otetaan vastaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la, myös vuo­rot­te­lu­va­paa tu­li­lin­jal­la

09.01.2024 12:00
Tilaajille
Palovaroittimet voivat piipata kovalla pakkasella turhaan – Pohjois-Pohjanmaalla useita vääriä hälytyksiä

Pa­lo­va­roit­ti­met voivat piipata kovalla pak­ka­sel­la turhaan – Poh­jois-Poh­jan­maal­la useita vääriä hä­ly­tyk­siä

03.01.2024 16:40
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärvellä edelleen maakunnan korkein työttömyysaste

Työt­tö­mien määrä kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Pu­das­jär­vel­lä edel­leen maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

27.12.2023 05:00
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tie­osuu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

22.12.2023 15:22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan huonosta ajokelistä – sää lauhtuu ja sadetta tulee kaikissa olomuodoissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la va­roi­te­taan huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä – sää lauhtuu ja sadetta tulee kai­kis­sa olo­muo­dois­sa

16.12.2023 21:09 1
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väylävirasto unohti Pohjois-Suomen kehittämisen – Alueen liikenneinfrahankkeet ”olemattomia”

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Väy­lä­vi­ras­to unohti Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sen – Alueen lii­ken­ne­inf­ra­hank­keet ”o­le­mat­to­mia”

16.12.2023 12:00
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.12.2023 12:00
Tilaajille
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

27.11.2023 15:00
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

24.11.2023 07:20
Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyysaste – miesten työttömyys on kasvanut nopeammin kuin naisten Pohjois-Pohjanmaalla

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te – miesten työt­tö­myys on kas­va­nut no­peam­min kuin naisten Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.11.2023 11:42
Tilaajille
Pakkanen kiristyy Pohjois-Pohjanmaalla, mutta Lapin pakkaslukemat ovat omaa luokkaansa

Pak­ka­nen ki­ris­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta Lapin pak­kas­lu­ke­mat ovat omaa luok­kaan­sa

12.11.2023 19:49
Tilaajille
Pohjoispohjalainen erikoisuus: Näillä tieosuuksilla ajetaan 70 km/h talvisin – Katso nopeusrajoitukset kartalta

Poh­jois­poh­ja­lai­nen eri­koi­suus: Näillä tie­osuuk­sil­la ajetaan 70 km/h tal­vi­sin – Katso no­peus­ra­joi­tuk­set kar­tal­ta

14.11.2023 14:19
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

10.11.2023 06:00 1
Tilaajille