Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven kaupunki kilpailuttaa kiinteistönhoidon alueurakat ja Kurenalan koulun asuntolan purun

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kil­pai­lut­taa kiin­teis­tön­hoi­don alue­ura­kat ja Ku­re­na­lan koulun asun­to­lan purun

20.09.2017 06:00
Katso vaikuttava video Huutajien huudosta Hirsikampuksella – Pudasjärven kuntastrategia avautuu uudella tavalla

Katso vai­kut­ta­va video Huu­ta­jien huu­dos­ta Hir­si­kam­puk­sel­la – Pu­das­jär­ven kun­ta­stra­te­gia avautuu uudella tavalla

09.09.2017 12:00
Ensimmäisenä Pudasjärvi-päivänä huudetaan – perjantaina Hirsikampus täyttyy ohjelmasta ja toiminnasta

En­sim­mäi­se­nä Pu­das­jär­vi-päi­vä­nä huu­de­taan – per­jan­tai­na Hir­si­kam­pus täyttyy oh­jel­mas­ta ja toi­min­nas­ta

07.09.2017 07:00
Uusi kuntastrategia tähtää Pudasjärven kasvuun – kaupunginjohtaja Tomi Timonen: ”Menossa on isoja kuvioita”

Uusi kun­ta­stra­te­gia tähtää Pu­das­jär­ven kasvuun – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: ”Me­nos­sa on isoja ku­vioi­ta”

07.09.2017 07:00
Pudasjärven teknisen johtajan virka hakuun – valinnan tekee aikanaan kaupunginvaltuusto

Pu­das­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virka hakuun – va­lin­nan tekee ai­ka­naan kau­pun­gin­val­tuus­to

01.09.2017 09:00
Valinnanvapaudesta kipakka lausunto – Pudasjärven kaupunginjohtaja toivoo jäitä hattuun

Va­lin­nan­va­pau­des­ta kipakka lau­sun­to – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja toivoo jäitä hattuun

22.03.2017 06:00
OP Varainhoito hoitamaan kaupungin miljoonia

OP Va­rain­hoi­to hoi­ta­maan kau­pun­gin mil­joo­nia

11.03.2017 13:20
Pudasjärven oma "Hursti" jakoi hyvää – yhdessä tekeminen vuoden 2017 teemaksi Pudasjärvellä

Pu­das­jär­ven oma "Hurs­ti" jakoi hyvää – yhdessä te­ke­mi­nen vuoden 2017 tee­mak­si Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2017 14:03
Pudasjärvelle jälleen palkinto – Hirsikampus on Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016

Pu­das­jär­vel­le jälleen pal­kin­to – Hir­si­kam­pus on Poh­jois-Suo­men Paras Ra­ken­nus­te­ko 2016

25.11.2016 19:15
Kuntalaiskysely paljastaa, millainen Pudasjärvi on asukkaiden mielestä – toiveissa enemmän työpaikkoja

Kun­ta­lais­ky­se­ly pal­jas­taa, mil­lai­nen Pu­das­jär­vi on asuk­kai­den mie­les­tä – toi­veis­sa enemmän työ­paik­ko­ja

27.10.2016 06:00
Kaupunginjohtaja Timonen: Pudasjärven jäähalli tehdään hirrestä

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Ti­mo­nen: Pu­das­jär­ven jää­hal­li tehdään hir­res­tä

09.09.2016 13:45
Kaupunki rekisteröi tuotemerkkejä kiistellyistä nimistä kuten Hirsikampus

Kau­pun­ki re­kis­te­röi tuo­te­merk­ke­jä kiis­tel­lyis­tä nimistä kuten Hir­si­kam­pus

11.08.2016 05:00