Hyväntekeväisyys
Hilimoilta lahjoituksia kahteen kohteeseen: Sarakylälle sydäniskuri ja työkeskukselle infonäyttö

Hi­li­moil­ta lah­joi­tuk­sia kahteen koh­tee­seen: Sa­ra­ky­läl­le sy­dän­is­ku­ri ja työ­kes­kuk­sel­le in­fo­näyt­tö

23.10.2020 14:52
Tilaajille
Yhteisvastuukeräys käynnistyy – Pudasjärven seurakunta tempaisee suurella keräyspäivällä

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta tem­pai­see suu­rel­la ke­räys­päi­väl­lä

01.02.2019 09:00
Positiivinen liekki leviää kehitysmaiden naisten hyväksi – Naisten Pankin toiminta vauhtiin Pudasjärvellä

Po­si­tii­vi­nen liekki leviää ke­hi­tys­mai­den naisten hy­väk­si – Naisten Pankin toi­min­ta vauh­tiin Pu­das­jär­vel­lä

29.01.2017 09:00
Pudasjärven oma "Hursti" jakoi hyvää – yhdessä tekeminen vuoden 2017 teemaksi Pudasjärvellä

Pu­das­jär­ven oma "Hurs­ti" jakoi hyvää – yhdessä te­ke­mi­nen vuoden 2017 tee­mak­si Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2017 14:03 0
Jouluiloa kauhan mitalla – joulupuurotykki tyhjeni nopeasti

Jou­lu­iloa kauhan mitalla – jou­lu­puu­ro­tyk­ki tyhjeni no­peas­ti

20.12.2016 06:00
Hyvä kiertämään – leijonat ja valtuutetut haastettiin tempaisemaan apua tarvitsevien puolesta

Hyvä kier­tä­mään – lei­jo­nat ja val­tuu­te­tut haas­tet­tiin tem­pai­se­maan apua tar­vit­se­vien puo­les­ta

25.11.2016 12:00
Hilimojen lahjoittamilla sukilla ei luistella kengättömässä koulussa

Hi­li­mo­jen lah­joit­ta­mil­la sukilla ei luis­tel­la ken­gät­tö­mäs­sä kou­lus­sa

18.11.2016 14:00
Nälkäpäivällä kerättiin kohtuullinen summa – Pudasjärveltä apua Syyrian sodan uhreille

Näl­kä­päi­väl­lä ke­rät­tiin koh­tuul­li­nen summa – Pu­das­jär­vel­tä apua Syyrian sodan uh­reil­le

22.09.2016 05:00
Poliisi 200 vuotta – Poliisin päivää vietetään myös Pudasjärvellä

Poliisi 200 vuotta – Po­lii­sin päivää vie­te­tään myös Pu­das­jär­vel­lä

19.08.2016 17:00