SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tekninen johtaja
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00
Tilaajille
Talala kaupunginhallituksen esitys Pudasjärven teknisen johtajan virkaan

Talala kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esitys Pu­das­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan

26.10.2017 14:00
Kuusi haastatteluun Pudasjärven teknisen johtajaksi – virka pyritään täyttämään ensi vuoden alusta

Kuusi haas­tat­te­luun Pu­das­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jak­si – virka py­ri­tään täyt­tä­mään ensi vuoden alusta

21.10.2017 10:00
Pudasjärven teknisen johtajan virkaan 18 hakijaa – paikka tarkoitus täyttää vakituisesti ensi vuoden alusta

Pu­das­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan 18 hakijaa – paikka tar­koi­tus täyttää va­ki­tui­ses­ti ensi vuoden alusta

11.10.2017 06:00
Pudasjärven teknisen johtajan virka hakuun – valinnan tekee aikanaan kaupunginvaltuusto

Pu­das­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virka hakuun – va­lin­nan tekee ai­ka­naan kau­pun­gin­val­tuus­to

01.09.2017 09:00