Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pu­das­jär­vel­le jälleen pal­kin­to – Hir­si­kam­pus on Poh­jois-Suo­men Paras Ra­ken­nus­te­ko 2016

Pudasjärven kaupungilla on pitkä hirsirakentamisen perinne ja linjaus, että kaikessa julkisessa rakentamisessa pyritään selvittämään puurakentamisen mahdollisuus.
Pudasjärven kaupungilla on pitkä hirsirakentamisen perinne ja linjaus, että kaikessa julkisessa rakentamisessa pyritään selvittämään puurakentamisen mahdollisuus.
Pudasjärven kaupungilla on pitkä hirsirakentamisen perinne ja linjaus, että kaikessa julkisessa rakentamisessa pyritään selvittämään puurakentamisen mahdollisuus.
Kuva: Maiju Teeriaho

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016 on Pudasjärven Hirsikampus.

Palkinto myönnettiin Pudasjärven kaupungille Suomen Rakennusinsinöörien Liiton Pohjois-Suomen osaston RIL-glögeillä TurusenSahalla Oulussa perjantaina.

Elokuussa käyttöön otettu Hirsikampus on Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n, Oulun insinöörit ry:n ja SAFA:n esitys palkinnon saajaksi.

Koulun rakentamisessa on yhdistetty perinteistä hirsirakentamista ja modernia tietomallia.

– Kokonaisuudessaan hirsikampuksen rakentaminen on rohkea ja ekologinen ratkaisu, Pohjois-Suomen Rakennustekoraati perustelee valintaa.

Perustelujen mukaan Hirsikampus on suunnittelun puolesta nykyaikainen taidonnäyte, jossa hiilijalanjälki on pienempi, kuin muulla vastaavalla hankkeella. Tietomallia hyödynnettiin täysin niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa, esimerkiksi runkorakenteiden valmistus toteutettiin suoraan tietomallista ilman tulostettavia tiedonsiirtosuunnitelmia.

Puurakenteiden suunnittelussa kokonaisuus jaettiin toiminnallisesti useisiin osiin, jolloin puun painuma ja kosteuseläminen voidaan hallita. Kohteen pitkäaikaiskestävyyttä ja rakennusfysikaalisia riskejä on arvioitu jatkuvasti suunnitteluratkaisuja luotaessa.

Kampus jakautuu neljään osaan, joista yhden runko on teräsbetonia ja muut hirttä. Hirsikampuksen hirret tulivat Kontiotuotteelta.

Teräsbetoni-osaan on sijoitettu väestönsuoja ja keskuskeittiö. Osa on kuitenkin verhoiltu puulla, joten se muistuttaa ulkoasultaan muuta kokonaisuutta.

Hirsikampus on saanut Suomen ensimmäisen BREEAM for education -sertifikaatin, joka tarkoittaa mm. rakennuksen sisäilmalaatu on saavuttanut sisäilmastoluokan S2-vaatimukset, akustiikka on laadukas, vedenkulutusta tehostettu, toteutettu monimuotoinen luonnonympäristö ja työmaatoiminnot olleet vastuullisia.

Erityistä huomiota raati kiinnitti kaupungin linjaukseen puurakentamisessa, joka on johtanut perinteisen hirsirakentamisen ja modernin tietomallin yhteensaattamiseen.

– Hankkeessa on huomioitu kokonaistaloudellisuus, ekologisuus sekä energiataloudellisuus. Kaupungin koon huomioon ottaen koulun rakentaminen on ollut rohkea ratkaisu.

Pohjois-Suomen Rakennustekoraati myönsi lisäksi kunniamaininnan Kempeleen kunnalle uudesta rautatieasemasta, jossa ensimmäinen henkilöjuna pysähtyi kesäkuussa.

– Uuden rautatieaseman avaaminen on poikkeuksellinen teko.

Rakennustekoraati kiinnitti erityistä huomiota Kempeleen kunnan kehittämisotetta ja oma-aloitteisuutta, jotta hanke saatiin toteutetuksi.

Pohjois-Suomen Rakennusteko

Valitaan tänä vuonna kuudennentoista kerran.

Ehdolle voi asettaa teon tai aikaansaannoksen kuten rakennuksen, rahoitusmuodon tai tutkimuksen.

Rakennustekoraati koostuu YTR:n yhdistysten edustajista.

YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry, Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys OuLVI ja Kauppakamari.