Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

PAKOLAISET
Ukrainasta pakenevat voivat hakea tilapäistä suojelua kahdeksasta toimipisteestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Uk­rai­nas­ta pa­ke­ne­vat voivat hakea ti­la­päis­tä suo­je­lua kah­dek­sas­ta toi­mi­pis­tees­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

21.03.2022 20:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me voi­sim­me tehdä – Ait­to­jär­vel­lä meillä on kaunis kou­lu­ra­ken­nus tyh­jil­lään. Sinne mah­tui­si pa­ko­lai­sia

15.03.2022 17:59
Pudasjärvelle pakolaisia sata vuotta sitten –  Kuusamosta saapui helmikuun puolivälissä 20 hevosella noin 80 pakolaista. Uutisten mukaan he olivat pääasiassa lapsia ja vaimoja

Pu­das­jär­vel­le pa­ko­lai­sia sata vuotta sitten – Kuu­sa­mos­ta saapui hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä 20 he­vo­sel­la noin 80 pa­ko­lais­ta. Uu­tis­ten mukaan he olivat pää­asias­sa lapsia ja vaimoja

06.03.2022 20:40
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Valtio ei ole ”tai­ka­sei­nä” – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt kiin­tiö­pa­ko­lai­sia koskien kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta, joissa toi­ses­sa esi­te­tään kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mis­ta

07.10.2021 05:00
Valtuusto ei saanut valittua lisäjäseniä keskusvaalilautakuntaan – Perussuomalaisilta aloitteet kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamisesta ja maahanmuuttotyön kustannusten selvittämisestä

Val­tuus­to ei saanut va­lit­tua li­sä­jä­se­niä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan – Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloit­teet kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mi­ses­ta ja maa­han­muut­to­työn kus­tan­nus­ten sel­vit­tä­mi­ses­tä

17.09.2021 11:20 2
Tilaajille
Pakolaisten vastaanotto jatko-valmisteluun – esityksessä kymmenen lisäys aiempaan sopimukseen kolmestakymmenestä kahdessa vuodessa

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­to jat­ko-val­mis­te­luun – esi­tyk­ses­sä kym­me­nen lisäys aiem­paan so­pi­muk­seen kol­mes­ta­kym­me­nes­tä kah­des­sa vuo­des­sa

03.09.2021 21:15
Tilaajille