Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

PAKOLAISET
Mielipidekirjoitus

Valtio ei ole ”tai­ka­sei­nä” – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt kiin­tiö­pa­ko­lai­sia koskien kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta, joissa toi­ses­sa esi­te­tään kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mis­ta

07.10.2021 05:00
Valtuusto ei saanut valittua lisäjäseniä keskusvaalilautakuntaan – Perussuomalaisilta aloitteet kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamisesta ja maahanmuuttotyön kustannusten selvittämisestä

Val­tuus­to ei saanut va­lit­tua li­sä­jä­se­niä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan – Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloit­teet kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mi­ses­ta ja maa­han­muut­to­työn kus­tan­nus­ten sel­vit­tä­mi­ses­tä

17.09.2021 11:20 2
Tilaajille
Pakolaisten vastaanotto jatko-valmisteluun – esityksessä kymmenen lisäys aiempaan sopimukseen kolmestakymmenestä kahdessa vuodessa

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­to jat­ko-val­mis­te­luun – esi­tyk­ses­sä kym­me­nen lisäys aiem­paan so­pi­muk­seen kol­mes­ta­kym­me­nes­tä kah­des­sa vuo­des­sa

03.09.2021 21:15
Tilaajille