Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le pa­ko­lai­sia sata vuotta sitten – Kuu­sa­mos­ta saapui hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä 20 he­vo­sel­la noin 80 pa­ko­lais­ta. Uu­tis­ten mukaan he olivat pää­asias­sa lapsia ja vaimoja

Karjalain pakolaisten hyväksi perustettiin toimi-kunta, ruokaa jaettiin ja majotustakin järjestyi.

Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa alkanut karjalaisten kansannousuksi nimetty tapahtumasarja toi sata vuotta sitten Suomeen ainakin 10 000 pakolaista.

Pakolaiset saapuivat tänne Vienan Karjalasta. Siellä kerrottiin kylien liki tyhjentyneen, kun kaikki lähtivät pakoon kansannousun kukistanutta neuvostovaltaa. Aseellisessa selkkauksessa Vienassa oli mukana myös suomalaisia vapaaehtoisia.