SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­to jat­ko-val­mis­te­luun – esi­tyk­ses­sä kym­me­nen lisäys aiem­paan so­pi­muk­seen kol­mes­ta­kym­me­nes­tä kah­des­sa vuo­des­sa

Pudasärven kaupunginghallitus päätti ottaa pakolaisten vastaanoton valmisteluun aikalisää. Tavoitteena oli, että Pudasjärvelle otettaisiin kymmenen kiintiöpakolaista lisää aiempaan sopimukseen verrattuna.

Kaupunginhallituksessa käydyssä keskustelussa Anni-Inkeri Törmänen (kesk.) esitti, että asia jätetään jatkovalmisteluun. Marja Lantto, Juhani Jurmu ja Ilona Ritola kannattivat Törmäsen esitystä. Mari Kälkäjä kannatti hallintojohtajan esitystä.