Oikeus

Pin­ta­mon voi­ma­lai­tok­sen lu­pa-asiat viimein ete­ne­mäs­sä hal­lin­to-oi­keu­des­sa – toi­veis­sa saada päätös asiasta tämän vuoden puo­lel­la

05.02.2021 05:00
Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa puidaan Livolla kuo­le­maan joh­ta­nut­ta trak­to­rin ja pyö­räi­li­jän yh­teen­tör­mäys­tä – syyt­tä­jä vaatii trak­to­rin kul­jet­ta­jal­le elin­kau­tis­ta van­keut­ta mur­has­ta

13.02.2019 10:14

Vaasan hal­lin­to-oi­keus ei ku­mon­nut Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­hank­keen tut­ki­mus­lu­paa

31.10.2017 08:00

Pu­das­jä­ven Livon pa­lis­kun­nan porojen kiin­tiö­kiis­tas­ta päätös kor­keim­mas­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

30.10.2017 10:00

Thai­maa­lai­set mar­jas­ta­jat asuivat kur­jis­sa olo­suh­teis­sa – syyte entisen Sii­vi­kon koulun ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta kaatui

13.10.2017 12:00

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta ei hevillä luovuta – Tol­pan­vaa­ran–­Jyl­hän­vaa­ran kaava uu­del­leen kä­sit­te­lyyn

14.12.2016 05:00