Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pin­ta­mon voi­ma­lai­tok­sen lu­pa-asiat viimein ete­ne­mäs­sä hal­lin­to-oi­keu­des­sa – toi­veis­sa saada päätös asiasta tämän vuoden puo­lel­la

Aluehallintovirasto muutti voimayhtiön hakemuksesta säännöstelyluvan yhtä pykälää – päätöksestä valittivat vuonna 2019 Pintamojärven rannan asukkaat.

Pintamon voimalaitoksen säännöstelyluvan muuttamisesta tehtyjä valituksia käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Toiveissa on, että päätös asiasta saadaan vielä tämän vuoden puolella.
Pintamon voimalaitoksen säännöstelyluvan muuttamisesta tehtyjä valituksia käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Toiveissa on, että päätös asiasta saadaan vielä tämän vuoden puolella.
Kuva: Juha Hagelberg

Koskienergia Koskivoima Oy:n omistaman Pudasjärven Pintamon voimalaitoksen lupa-asioita käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa.

Vaasan hallinto-oikeuden esittelijänä toimivan hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä kertoo, että varsinaisesti paperit ovat työn alla hänen pöydällään ja lähtevät esityksenä eteenpäin parin viikon kuluessa.