Tilaajille

Pin­ta­mon voi­ma­lai­tok­sen lu­pa-asiat viimein ete­ne­mäs­sä hal­lin­to-oi­keu­des­sa – toi­veis­sa saada päätös asiasta tämän vuoden puo­lel­la

Aluehallintovirasto muutti voimayhtiön hakemuksesta säännöstelyluvan yhtä pykälää – päätöksestä valittivat vuonna 2019 Pintamojärven rannan asukkaat.

Pintamon voimalaitoksen säännöstelyluvan muuttamisesta tehtyjä valituksia käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Toiveissa on, että päätös asiasta saadaan vielä tämän vuoden puolella.
Pintamon voimalaitoksen säännöstelyluvan muuttamisesta tehtyjä valituksia käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Toiveissa on, että päätös asiasta saadaan vielä tämän vuoden puolella.
Kuva: Juha Hagelberg

Koskienergia Koskivoima Oy:n omistaman Pudasjärven Pintamon voimalaitoksen lupa-asioita käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa.

Vaasan hallinto-oikeuden esittelijänä toimivan hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä kertoo, että varsinaisesti paperit ovat työn alla hänen pöydällään ja lähtevät esityksenä eteenpäin parin viikon kuluessa.