Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide
Korjattavaa Pohteen esityksessä Taivalkosken sote-palveluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jat­ta­vaa Pohteen esi­tyk­ses­sä Tai­val­kos­ken sote-pal­ve­lui­hin

12.11.2023 11:53
Tilaajille
Turve on tärkeä maataloudelle ja huoltovarmuudelle – energiantuotannossa tulee jatkossakin pyrkiä omavaraisuuteen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen
Mielipidekirjoitus

Turve on tärkeä maa­ta­lou­del­le ja huol­to­var­muu­del­le – ener­gian­tuo­tan­nos­sa tulee jat­kos­sa­kin pyrkiä oma­va­rai­suu­teen ja huol­to­var­muu­den vah­vis­ta­mi­seen

09.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Syöpäyhdistys kävi Lumiareenan konsertissa – laulaja Jyrki Anttila järjesti yllätyksen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­pä­yh­dis­tys kävi Lu­mi­aree­nan kon­ser­tis­sa – ­lau­la­ja Jyrki Anttila jär­jes­ti yl­lä­tyk­sen

27.09.2023 06:00
Sokkoretkeläiset eivät tiedä matkansa kohdetta – Kuljettajamme Antti ajeli aluksi hämäysmutkia kunnes auton nokka tasaantui
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sok­ko­ret­ke­läi­set eivät tiedä mat­kan­sa koh­det­ta – Kul­jet­ta­jam­me Antti ajeli aluksi hä­mäys­mut­kia kunnes auton nokka ta­saan­tui

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: Kiitos Pudasjärven kaupungille hyvästä ja toimivasta matonpesupaikasta.
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Kiitos Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le hyvästä ja toi­mi­vas­ta ma­ton­pe­su­pai­kas­ta.

28.07.2023 15:30
Tietoa ja kotiseutuylpeyttä kasvattavat kävelykierrokset Kurenalla – "Monet oudolta kuulostavat talojen nimet ja sijaintipaikat saivat sisällön ja selvyyden oppaiden niistä kertoessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa ja ko­ti­seu­tu­yl­peyt­tä kas­vat­ta­vat kä­ve­ly­kier­rok­set Ku­re­nal­la – "Monet oudolta kuu­los­ta­vat talojen nimet ja si­jain­ti­pai­kat saivat si­säl­lön ja sel­vyy­den op­pai­den niistä ker­toes­sa"

23.07.2023 13:55
Anton Häkkinen ja Oi niitä aikoja- tarinat Siurualla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anton Häk­ki­nen ja Oi niitä aikoja- tarinat Siu­rual­la

21.07.2023 20:00 1
On porotalouksia, jotka hoitavat velvollisuudet, mutta ...
Mielipidekirjoitus

On po­ro­ta­louk­sia, jotka hoi­ta­vat vel­vol­li­suu­det, mutta ...

21.07.2023 09:21 2
Tekstarit: Kiitokset Pudasjärven 4H-yhdistykselle ja Pudasjärven kaupungille viheristutuksista
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Kii­tok­set Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le vi­her­is­tu­tuk­sis­ta

10.07.2023 07:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vel­ka­ve­toi­nen Suomi – "­Mo­net hinnat ovat vuoden aikana tup­laan­tu­neet"

12.03.2023 16:00
Tuulen voimalla investointeja ja verotuloja – " energian lisäksi tuulivoima tuo rakentamispaikkakunnalle työpaikkoja, investointeja ja verotuloja sekä maanvuokratuloja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuulen voi­mal­la in­ves­toin­te­ja ja ve­ro­tu­lo­ja – " ener­gian lisäksi tuu­li­voi­ma tuo ra­ken­ta­mis­paik­ka­kun­nal­le työ­paik­ko­ja, in­ves­toin­te­ja ja ve­ro­tu­lo­ja sekä maan­vuok­ra­tu­lo­ja"

12.03.2023 09:47
En halua töihin, enkä työttömäksi Pudasjärvelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En halua töihin, enkä työt­tö­mäk­si Pu­das­jär­vel­le

10.03.2023 10:32
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Au­rin­ko­pa­nee­li on yksi par­haim­mis­ta han­kin­nois­ta­ni. On ollut käy­tös­sä reilun vuoden ja olen ollut tyy­ty­väi­nen"

28.10.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tii­mi­työs­ken­te­lys­tä – puhelin ja siihen vas­taa­mi­nen on nopein tapa ih­mi­sil­lä saada asiansa toi­mi­tet­tua

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Mirka Väyrysen yleisönosastokirjoitus: eroilmoitus perussuomalaiselle puolueelle
Mielipidekirjoitus

Mirka Väy­ry­sen ylei­sö­no­sas­to­kir­joi­tus: ero­il­moi­tus pe­rus­suo­ma­lai­sel­le puo­lueel­le

23.10.2022 18:39 2
Tilaajille
Ihmiset kaipaavat helppoja luontokohteita – juurakkotulien sijaan nappaskenkäreittien valmiille haloille
Kolumni

Ihmiset kai­paa­vat help­po­ja luon­to­koh­tei­ta – juu­rak­ko­tu­lien sijaan nap­pas­ken­kä­reit­tien val­miil­le ha­loil­le

26.08.2022 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri näi­vet­ty­nyt­tä – Mistä se poh­jim­mil­taan joh­tu­nee, että meillä naa­pu­ri­pi­tä­jiin ver­rat­tu­na kult­tuu­ri ei oikein puhkea kuk­kaan?

01.08.2022 04:15
Tekstarit ja soitot: "Onko Pudasjärvellä ajateltu voiko koulutietä saada turvalliseksi Kuusamontien rakentamalla riippusilta sillan alavirran puolelle"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Onko Pu­das­jär­vel­lä aja­tel­tu voiko kou­lu­tie­tä saada tur­val­li­sek­si Kuu­sa­mon­tien ra­ken­ta­mal­la riip­pu­sil­ta sillan ala­vir­ran puo­lel­le"

31.07.2022 04:00 1
Kuvia, kummitusjuttuja ja muuta mukavaa kotiseutuviikolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuvia, kum­mi­tus­jut­tu­ja ja muuta mukavaa ko­ti­seu­tu­vii­kol­la

30.07.2022 04:00
Lomalla ei tarvitse tehdä yhtään mitään – nauttisi asioista juuri sillä hetkellä ja lopettaisi vertaamisen muiden muka jännittävämmiltä vaikuttaviin tekemisiin.
Kolumni

Lomalla ei tar­vit­se tehdä yhtään mitään – ­naut­ti­si asiois­ta juuri sillä het­kel­lä ja lo­pet­tai­si ver­taa­mi­sen muiden muka jän­nit­tä­väm­mil­tä vai­kut­ta­viin te­ke­mi­siin.

28.07.2022 09:50