Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Lukijalta
Kuukausi
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot:" Kuka tai ketkä on se taho, joka pitää Ki­pi­näs­sä jo­ki­ran­nal­la laavua kun­nos­sa"

12.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On luo­vut­ta­va hank­keis­ta, jotka eivät ole pa­kol­li­sia

11.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syöt­teel­le tar­vi­taan lisää uusia ja päi­vi­tet­ty­jä opas­tei­ta

10.09.2021 09:06 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Iijoki

07.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­lan myr­kyl­li­syy­des­tä – "Tuo ai­ka­kau­si on muis­tois­sa­ni pimeä lu­kuu­not­ta­mat­ta ku­va­tai­teen tun­te­ja"

06.09.2021 05:01
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: Onko ole­mas­sa pyö­rä­tei­tä, joilla saa ajaa autolla

05.09.2021 20:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan ilme on muut­tu­nut – "Minä olen ty­kö­nä­ni miet­ti­nyt, että pitääkö näin olla"

05.09.2021 11:22
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot; "Ostan talven marjat Oulun to­ri­kaup­piail­ta, niin ei tar­vit­se mennä ke­nen­kään apa­jil­le"

30.08.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ta­pah­tu­ma Siu­rual­la – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita kou­lu­ka­ve­rei­ta ja samalla käydä ko­ti­ky­läl­lä"

29.08.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tus­an­te­ja – "Ku­lu­nut kesä oli ihan­teel­li­nen ja her­kul­li­nen meille au­rin­gon antamaa lämpöä ja väriä kai­paa­vil­le"

28.08.2021 05:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­rin­ta­man Helmiä ta­paa­mas­sa – "Kyynel sil­mä­kul­mas­sa voin kertoa lii­kut­ta­vas­ta het­kes­tä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vie­res­tä ”Kodin var­ti­jat” -lau­lun"

22.08.2021 10:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­las­ta – Asun­to­las­sa to­teu­tet­tiin ”Janten lakia”

21.08.2021 20:13
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Kau­pun­gin olisi pitänyt alun­pe­rin­kin miettiä myös toinen paikka pal­ve­lu­ta­lon si­joit­ta­mi­sek­si"

21.08.2021 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­eh­toi­nen ko­ronapas­si vie kohti nor­maa­lia arkea – Kesän lopulla alkanut ko­ro­na­epi­de­mian uusi kiih­ty­mi­nen, ns. neljäs aalto on nos­ta­nut Suo­mes­sa­kin esiin ko­ronapas­sin tarpeen

20.08.2021 20:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylien hy­vin­voin­ti on parempi kuin koskaan ai­kai­sem­min, vaikka koulut ovat har­vas­sa ja ky­lä­kau­pat lähes hä­vin­neet

05.08.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­tei­li­joil­la on roh­keut­ta – "Tuh­ka­kup­pei­na jotkin pat­saat, natsoja tun­get­tu eri paik­koi­hin. In­nos­taa­ko tämä tai­de­pol­ku­jen ra­ken­ta­mi­siin?"

24.07.2021 10:36
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­sen Katri Vir­ta­nen: Vielä kerran paik­ka­jaos­ta

20.07.2021 13:45
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man toi­min­taa"

16.07.2021 08:12 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry toimii mo­ni­puo­li­ses­ti

16.07.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sain val­tuu­tuk­sen jatkaa val­tuus­tos­sa – "Va­kaat, rau­hal­li­set ja ra­ken­ta­vat kes­kus­te­lut vievät asioita eteen­päin"

27.06.2021 19:48