Lukijalta
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Vie­ras­la­ji korona – vastuu on aina itsellä

20.09.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Mitkä ovat kan­nat­ta­via in­ves­toin­te­ja? – Kat­sot­ta­va tu­le­vai­suu­teen ih­mis­ten nä­kö­kul­mas­ta

18.09.2020 15:12 0
Lukijalta Mielipide Mirka Väyrynen

Muu­ta­mia huo­mioi­ta Pär­jän­suol­la pi­de­tys­tä tuu­li­voi­ma­hank­kei­den kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­ta

13.09.2020 11:20 0
Naurattava huumori keventää elämää – kannattaa piipahtaa Koskenhoville teatteriesitykseen
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Nau­rat­ta­va huumori ke­ven­tää elämää – kan­nat­taa pii­pah­taa Kos­ken­ho­vil­le teat­te­ri­esi­tyk­seen

10.09.2020 18:07 0
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ar­vos­tel­laan kes­ken­eräis­tä ja ky­sy­tään koirien ve­ro­tuk­ses­ta

09.09.2020 05:00 0
Lukijalta Mielipide Pudasjärven perussuomalaiset

Pu­das­jär­ven Pe­rus­suo­ma­lai­set: Elin­kei­no­jen kan­nat­ta­vuut­ta ja kylien elin­voi­maa ei tuu­les­ta tem­pais­ta

09.09.2020 05:00 8
Lukijalta Mielipide Vesa Teivaanmäki

Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen syys­ter­vei­set: Pitkä met­säs­tys­syk­sy edessä Pu­das­jär­vel­lä

09.09.2020 05:00 1
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään missä hirvet ovat ja har­mi­tel­laan radion huonoa kuu­lu­vuut­ta

02.09.2020 05:50 0
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Hilu, Hilu, auta!

02.09.2020 04:49 1
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Hyvät tavat yl­lät­tä­vät ja ihas­tut­ta­vat aina

02.09.2020 04:30 0