Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taide
Viimeisin 12 tuntia
Periksiantamattomuus palkittiin: Pudasjärven kulttuuristipendi taiteilija Kari Tykkyläiselle – "Tehdään Pudasjärvestä kulttuurikaupunki!"

Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

16:28
Tilaajille
Vanhemmat
Grafiikassa on aina uutta oppimista ja yllätyksiä mukana – Pirtin Taidekamarin näyttelyssä selviää, miten mehutölkit liittyvät grafiikkaan

Gra­fii­kas­sa on aina uutta op­pi­mis­ta ja yl­lä­tyk­siä mukana – Pirtin Tai­de­ka­ma­rin näyt­te­lys­sä sel­viää, miten me­hu­töl­kit liit­ty­vät gra­fiik­kaan

08.11.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöisen Martti Aihan Futura-taideteos on poistettu Oulun Raksilasta – yli 30 vuotta linja-autoasemalla seisseen veistoksen kunto on huono

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sen Martti Aihan Fu­tu­ra-tai­de­teos on pois­tet­tu Oulun Rak­si­las­ta – yli 30 vuotta lin­ja-au­to­ase­mal­la seis­seen veis­tok­sen kunto on huono

18.10.2023 09:58
Tilaajille
Tykykillit on lokakuun taidenäyttely Pirtin Taidekamarissa – Kari Tykkyläisen kokoelman kaikki toista tuhatta pikkukissaa valtasivat näyttelytilan tavoitteenaan ilahduttaa kävijöitä

Ty­ky­kil­lit on lo­ka­kuun tai­de­näyt­te­ly Pirtin Tai­de­ka­ma­ris­sa – Kari Tyk­ky­läi­sen ko­koel­man kaikki toista tuhatta pik­ku­kis­saa val­ta­si­vat näyt­te­ly­ti­lan ta­voit­tee­naan ilah­dut­taa kä­vi­jöi­tä

03.10.2023 17:00
Tilaajille
Iijoen Taiteilijat silmiä hivelevällä matkalla Tromssassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iijoen Tai­tei­li­jat silmiä hi­ve­le­väl­lä mat­kal­la Troms­sas­sa

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Lapin punaiset hanget -teos on näyttämömuotokuva merkittävästä Lapin kirjailijasta – Topi Mikkola esittää juhlamonologin Pudasjärvellä perjantaina

Lapin pu­nai­set hanget -teos on näyt­tä­mö­muo­to­ku­va mer­kit­tä­väs­tä Lapin kir­jai­li­jas­ta – Topi Mikkola esittää juh­la­mo­no­lo­gin Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Iijoki kuljettaa mukanaan tarinoita, jotka jalostuvat taiteeksi – Pudasjärvellä pysähdyttiin luonnon äärelle ja nyt tuulikello soi Rajamaanrannassa

Iijoki kul­jet­taa mu­ka­naan ta­ri­noi­ta, jotka ja­los­tu­vat tai­teek­si – Pu­das­jär­vel­lä py­säh­dyt­tiin luonnon äärelle ja nyt tuu­li­kel­lo soi Ra­ja­maan­ran­nas­sa

20.09.2023 12:41
Tilaajille
Luontoihmeitä-taidenäyttely esillä Syötteen luontokeskuksen syksyssä – "Surun, pettymyksen, ilon ja riemun voi maalata tauluun"

Luon­toih­mei­tä-tai­de­näyt­te­ly esillä Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen syk­sys­sä – "Surun, pet­ty­myk­sen, ilon ja riemun voi maalata tau­luun"

01.09.2023 12:00
Tilaajille
IIjoen tarinaa kootaan monitaiteellisissa taidepajoissa jokivarren kunnissa eri sukupolvilta – Pudasjärvelle taidepaja rantautuu syyskuussa

IIjoen tarinaa kootaan mo­ni­tai­teel­li­sis­sa tai­de­pa­jois­sa jo­ki­var­ren kun­nis­sa eri su­ku­pol­vil­ta – Pu­das­jär­vel­le tai­de­pa­ja ran­tau­tuu syys­kuus­sa

12.08.2023 12:00
Tilaajille
Dramaattinen valon ja varjon kohtaaminen – Taidekamarissa esillä olevan Sampo Kaikkosen Jotain pyhää -näyttelyn teokset kuvaavat uskonnollisia teemoja uudella tavalla

Dra­maat­ti­nen valon ja varjon koh­taa­mi­nen – Tai­de­ka­ma­ris­sa esillä olevan Sampo Kaik­ko­sen Jotain pyhää -näyt­te­lyn teokset ku­vaa­vat us­kon­nol­li­sia teemoja uudella tavalla

09.08.2023 12:00
Tilaajille
Elämän palasia taiteilijauran varrelta – Simo ja Lea Iso-Möttösen yhteisnäyttely Hyvän olon keskuksessa kertoo elämästä yhdessä ja yksin.

Elämän palasia tai­tei­li­ja­uran var­rel­ta – Simo ja Lea Iso-Möt­tö­sen yh­teis­näyt­te­ly Hyvän olon kes­kuk­ses­sa kertoo elä­mäs­tä yhdessä ja yksin.

12.07.2023 05:00
Tilaajille
Luova arki tuntuu taiteelta – taidetta on kaikki, mikä tuntuu siltä, että osa itseä on nyt tuossa edessäni
Mielipidekirjoitus

Luova arki tuntuu tai­teel­ta – tai­det­ta on kaikki, mikä tuntuu siltä, että osa itseä on nyt tuossa edes­sä­ni

12.07.2023 05:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

08.07.2023 15:00
Tilaajille
Kari Tykkyläinen laulaa Tehkää taideparannus -kappaleen

Kari Tyk­ky­läi­nen laulaa Tehkää tai­de­pa­ran­nus -kap­pa­leen

30.06.2023 12:06
Tilaajille
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Laaja kattaus Pudasjärven Hirsikampuksen oppilaiden kuvistöitä esillä Pirtin Taidekamarissa – katso kuvia nuoresta taituruudesta

Laaja kattaus Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen op­pi­lai­den ku­vis­töi­tä esillä Pirtin Tai­de­ka­ma­ris­sa – katso kuvia nuo­res­ta tai­tu­ruu­des­ta

01.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Lapsia ja nuoria täytyy kannustaa luovuuden äärelle – Liisa Tiirola-Santala: "Toivon lisää käden kosketuksia materiaaliin ja aistivaraisia havaintoja"

Lapsia ja nuoria täytyy kan­nus­taa luo­vuu­den äärelle – Liisa Tii­ro­la-San­ta­la: "Toivon lisää käden kos­ke­tuk­sia ma­te­riaa­liin ja ais­ti­va­rai­sia ha­vain­to­ja"

29.05.2023 15:58
Tilaajille
Kun moottorisaha lähtee viemään, pölkystä syntyy jotain ihan uutta – Tällainen tunnelma oli Livon Karhunveistoviikolla, katso kuvat ilmeikkäistä veistoksista

Kun moot­to­ri­sa­ha lähtee vie­mään, pöl­kys­tä syntyy jotain ihan uutta – Täl­lai­nen tun­nel­ma oli Livon Kar­hun­veis­to­vii­kol­la, katso kuvat il­meik­käis­tä veis­tok­sis­ta

22.05.2023 17:41
Tilaajille
Kylän sydän -hankkeeseen haetaan rahoitusta – Pudasjärven kylien kulttuuriperinnettä ja taidetta halutaan tuoda esille

Kylän sydän -hank­kee­seen haetaan ra­hoi­tus­ta – Pu­das­jär­ven kylien kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja tai­det­ta ha­lu­taan tuoda esille

16.03.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkoskelaispankin punaiseen tiiliseinään haetaan taidekilpailulla suurta maalausta – kulttuuri- tai luontoaiheinen teos valmistuu syksyksi 8000 eurolla

Tai­val­kos­ke­lais­pan­kin pu­nai­seen tii­li­sei­nään haetaan tai­de­kil­pai­lul­la suurta maa­laus­ta – kult­tuu­ri- tai luon­to­ai­hei­nen teos val­mis­tuu syk­syk­si 8000 eurolla

18.02.2023 18:00
Tilaajille